Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Інструкція до практичної роботи № 18Тема:Складання програм з розгалуженнями.

Мета:навчитися складати програми, що мають розгалужену структуру.

Обладнання:ЕОМ «Сeleron»

Завдання

Обчислити значення функції на всій множині дійсних чисел

Хід роботи

1. Запустіть програму Delphi.

2. Поставте на форму необхідні об'єкти.

3. Розмістіть їх за зразком.

 

4. Задайте їм відповідні властивості

 

Для кнопок Button1 і Button2 потрібно написати код програми.

Перехід від форми до вікна редактора коду можна здійснити функціональною клавішею F12

5. Запустіть проект на виконання і проаналізуйте дію кнопок.

6. Зберегти створений проект командою File-Save Project As…у папці 1 курс – папка вашої спеціальності - файл ПР_18

Контрольні питання.

1. Поняття розгалуження?

2. Що називають алгоритмам з розгалуженням?

3. Що пишеться між begin таend;

4. Якими функціональними клавішами виконується запуск програми на виконання?

5. Як вставити малюнок в форму?

6. Яку дію виконує функціональна клавіша Сtrl+F2?

Інструкція до практичної роботи № 19

Тема:Програмування циклічних обчислень.

Мета:навчитися складати програми, що мають циклічну структуру.

Обладнання:ЕОМ «Сeleron»

Завдання.

Порахувати значення функції на заданому проміжку.

№ варіанта Задача xn xk h
-2,5 2,5 0,5
-2,5 2,5 0,5
-1,5 1,5 0,3
-2
-1
-1
-3,5 3,5 0,5
-2
-3 0,3
-4 0,5

 

Хід роботи.

1. Запустимо середовище Delphi та створимо новий додаток (File → New → Form).

2. Компонент, розміщені на сторінці палітри Additional створити форму, на якій розмістити наступні активні об’єкти: Edit, Label, Button, Memo, та з палітри Standard обрати об’єкт – BitBtn

 

 

 

Мітки Label1, Label2, Label3,які перейменувати відповідно на xn, xk та hз відповідними властивостями Font(шрифт) – Синий, розміром 14, жирний. Для цього одночасно виокремте п'ять об'єктів тримаючи натиснутою клавішу Shift, почергово активізу­йте об'єкти, клацаючи на них лівою клавішею миші. Очистіть поле редагування Label1, Label2, Label3 -для цьоговилучіть значення властивості Text для об'єктів.

Мітки Button1, Button2, BitBtn1,які перейменувати відповідно на Вычислить, Очистить та Выходз відповідними властивостями Font(шрифт) – Чорный, розміром 16, жирний.

4. Натискаємо подвійним клацання мишею на кнопці Button1 і впишемо у відкритий метод обробки натискання TForm1.BitBtn1Click такі рядки:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

Form1: TForm1;

y,xn,xk,h,t,x:real;

begin

xn:=strtofloat(Edit1.Text);

xk:=strtofloat(Edit2.Text);

h:=strtofloat(Edit3.Text);

x:=xn;

repeat

t:=x-1;

if t<0 then

memo1.Lines.Add('x='+FormatFloat('0.00',x)+' Нет решения')

else

begin

y:=sqrt(t)+cos(3*x);

memo1.Lines.Add('x='+FormatFloat('0.00',x)+' y='+FormatFloat('0.00',y));

end;

x:=x+h;

until x>xk;

end;

5. Натискаємо подвійним клацання мишею на кнопці Button2 і впишемо у відкритий метод обробки натискання TForm1.BitBtn1Click такі рядки:

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

begin

memo1.Lines.Clear;

end;

6. Натискаємо подвійним клацання мишею на кнопці BitBtn1 і впишемо у відкритий метод обробки натискання TForm1.BitBtn1Click такі рядки:

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);

begin

Close;

end;

end.

7. Cкомпілювати створений проект функціональними клавішами F9.

8. Перевірити працездатність програми за своїм варіантом.3

9. Зберегти створений проект командою File-Save Project As…у папці 1 курс – папка вашої спеціальності - файл ПР_19

 

Контрольні питання

1. Що таке цикл?

2. Перечислить види циклів.

3. Що таке тіло циклу?

4. Яка відмінність від циклу з перед умовою і після умовою?

5. Якими функціональними клавішами здійснюється перехід з коду програми на форму?

6. Яка функція перетворює строку в числовий формат?


Просмотров 462

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!