Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Інструкція до практичної роботи № 17Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема:Введення й виведення даних, робота зі змінними.

Мета:придбати практичні навички розміщення на формі елементів керування та настроювання їх властивостей.

Обладнання:ЕОМ «Сeleron»

Завдання

Введення й виведення даних, робота зі змінними.

Хід роботи:

1. Запустимо середовище Delphi

2. Поставити на форму необхідні об’єкти за допомогою сторінки палітри Standard.

 

 

3. Задати їх відповідні властивості:

Обєкт Властивість Значення
GroupBox Caption Введення даних
Color жовтий
Label1, Label2 Caption Число1 та Число2
Color жовтий
Font синього кольору та розміром 24, жирний
Edit1, Edit2 Text 0 та 0
Color clMoneyGreen
Font синього кольору та розміром 24, жирний
Label3, Label4 Caption Дії та Результат
Font Травяной та Красный, розміром 24, жирний;
Edit3 Text «пусто»
Color clMoneyGreen
Button1… Button4 Caption + – * /

4. Для кнопок +, – , *, / потрібно записати код програми:

5. Перевірити правильність виконання програми, відредагувати її при наявності в ній помилок (командами Run-Run або F9).

6. Cкомпілювати створений проект функціональними клавішами F9;

7. Зберегти створений проект командою File-Save Project As…у папці 1 курс – папка вашої спеціальності - файл ПР_17

Контрольні питання

1.Як створити форму?

2. Які активні елементи застосовуються в ці роботі?

3. Що таке змінна?

4. Що таке компоненти Delphi

5. За допомогою якої закладки можна змінити подію кнопок +, – , *, /?

6. За допомогою якої команди можна зберегти створений проект?

 

Інструкція до практичної роботи № 18.

Тема:Складання програм з розгалуженнями.

Мета:навчитися складати програми, що мають розгалужену структуру.

Обладнання:ЕОМ «Сeleron»

Завдання

Створити форму з назвою "Обмін валюти", на якій можна змоделювати операції обміну валюти в обмінному пункті (див. зразок форми на рис.).

Хід роботи

1. Запустимо середовище Delphi

2. Поставити на форму необхідні об’єкти.

3. Задати їм відповідні властивості.

Обєкт Властивість Значення
Form Caption Обмін валют
RadioButton1 Caption Купівля
RadioButton2 Caption Продаж
Editl Text
Edit2 Text
Edit3 Text 5.2
ShowHint True
Edit4 Text пусто
Enabled False
Labell Caption USD
Label2 Caption Гривні
Label3 Caption українську букву р
Font Wingdings.
Color clSilver
Label4 Caption Курси валют
  Font Тип шрифту - Times New Roman, насертание - жирный курсив, размер - 12, цвет - синий
Button1 Caption Обчислити
Button2 Caption Кінець
Для всіх компонентів окрім Label3, Label4 Font Тип шрифту - Times New Roman, насертание - жирний, размер - 16

 

4. Для кнопки RadioButton2 потрібно записати код програми.

procedureTForml.RadioButton2Click(Sender: TObject); I

Begin

Label3.Caption: = ‘р’;
Edit3.SetFocus

end;

 

5. Для кнопки RadioButton1 потрібно записати код програми.

procedureTForml.RadioButton2Click(Sender: TObject); I

Begin

Label3.Caption: = ‘п’;
Edit3.SetFocus

end;

 

6. Для кнопки Button1 потрібно записати код програми.

procedureTForml.ButtonlClick(Sender: TObject);

varkursl, kurs2, suma : real; cod : integer; ed : string[9];

Begin

Val (Editl .Text, kursl, cod);

Val (Edit2.Text, kurs2, cod);

Val (EditS.Text, suma, cod);

ifRadioButton2.Checked = True then

suma:= suma * kurs2

Else

suma := suma * kursl;

Str(suma:9:2, ed); Edit4.Text := ed;

end;

 

7. Для кнопки Button2 потрібно записати код програми.

procedureTForml.Button2Click(Sender: TObject); I

begin
Close

end;

 

8. Cкомпілювати створений проект функціональними клавішами Ctrl+F9.

9. Перевірити працездатність програми F9.

10. Зберегти створений проект командою File-Save Project As…у папці 1 курс – папка вашої спеціальності - файл ПР_18

Висновок

Контрольні питання.

1. Поняття розгалуження?

2. Що називають алгоритмам з розгалуженням?

3. Що пишеться між begin таend;

4. Що таке інспектор об’єктів?

5. Зо допомогою якої клавіші можна активувати інспектор об’єктів?

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 464

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!