Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Інструкція до практичної роботи № 16Інструкція до практичної роботи № 14

Тема:Електронне листування за допомогою поштового клієнта.

Мета:Закріпити практичні навички по листуванню за допомогою поштового клієнта.

Обладнання:ЕОМ «Сeleron»

Завдання

1. Запустіть програму MS Outlook Express.

2. Створіть адресну книгу з трьома контактами.

Занесіть інформацію про адресатів у адресну книгу. Для цього вико­найте команди меню Сервіс → Адресна книга. У вікні адресної книги виберіть команди Файл Створити контакт. Відкриється вікно Властивості, яке містить шість-сім закладок. Заповніть першу закладку Ім'я... та виконайте команду Додати ОК. Інші закладки мож­на не заповнювати.

3. Створіть повідомлення довільного змісту, що вимагає відповіді адресата-одногрупника.

Зразок тексту: «Привіт! Коли сьогодні футбол?»

4. Додайте підписи до всіх повідомлень.

Для цього у меню Сервіс → Параметри → виберіть за­кладку Підписи → активізуйте опцію Додавати підпис до всіх повідомлень → зніміть прапорець з опції Не додавати підпис до відповідей і повідом­лень, які пересилаються → клацніть на кнопці Створити → активізуйте перемикач Текст і введіть текст підпису на зразок «З повагою, Таня» ОК.

5. Відправте повідомлення трьом одногрупникам.

6. Додайте до адресної книги ще два записи (контакти).

7. Створіть групу Друзі, куди занесіть раніше створені контакти.

8. Створіть повідомлення на бланку.

Для цього в меню виберіть команди Повідомлення → Створити з використанням → Вибір бланка (виберіть бланк) → ОК. Текст повідомлення — запрошення на чай в кафе з нагоди дня народження.

9. Відформатуйте повідомлення якнайкраще.

10. Перевірте правопис у повідомленні.

11. Зазначте високу терміновість (важливість) повідомлення.

Для цього клацніть на кнопці із зображенням знака оклику.

12. Замовте повідомлення про отримання і прочитання ваших листів адресатами.

Для цього в меню виберіть команди Сервіс → Параметри → виберіть закладку Повідомлення → активізуйте опцію Замовити по­відомлення про прочитання всіх надісланих повідомлень → ОК.

13. Відправте створені повідомлення всім друзям і собі.

14. Перевірте, чи не прийшли вам листи.

15. Перешліть одне з отриманих повідомлень адресатові зі своєї адресної книги.

Для цього застосуйте команду Переслати до вибраного повідомлення. Заповніть поле Кому і натисніть на кнопку Ок.

16. Надайте відповіді на отримані повідомлення.

17.Підготуйте повідомлення, долучивши до нього текстовий файл із власної папки.

18. Закрийте вікно поштового клієнта і закінчіть роботу.

Контрольні питання

  1. Як створити адресну книгу?
  2. Як додати підписи до повідомлень?
  3. Як створити групу друзів?
  4. Як зазначити високу терміновість (важливість) повідомлення?
  5. Як перевірити свою пошту?

Інструкція до практичної роботи № 15

Тема:Створення, компіляція й виконання найпростішого програмного проекту.

Мета:навчитися створювати та запускати на виконання найпростіший програмний проект у середовищі візуальної розробки програм.

Обладнання:ЕОМ «Сeleron»

Завдання

Написати програму - підказку для навчання англійської мови.

 

Хід роботи

1. Запустимо середовище Delphi та створимо новий додаток.

2. Компонент, розміщені на сторінці палітри Additionsl обрати відеокомпонент Image та розмістити на формі 6 малюнків.

 

 

Для того щоб малюнки були однакових розмірів необхідно скопіювати один намальований Image, скопіювати його натисканням комбінації клавіш Ctrl+C, після чого на форму ще 5 малюнків натисканням клавіші Ctrl+V.

3. Для кожного компонента Image настроїти програму на виведення відповідного малюнка.

Для цього обрати для компонента Image в Object Inspector рядок Picture – натиснути на поле None… - Load та обрати папку Мои документы – папка Image. Якщо розмір малюнка не збігається з розміром контурів можна розтягти, встановивши у властивості Stretch значення true та розтягнути контури.

4. У нижній частині малюнка помістимо компонент Label (іконка на першій закладці Standard).

Для зміни розміру тексту необхідно клацнути Object Inspector рядок Font – Tfont…

5. Вибрати в Object Inspector для компонента Image1 подію OnМouseDown і клацаємо мицею на полі. Автоматично створюється оголошення методу оброблення події, між beginіend вписуємо такий рядок:

procedureTForm1.Image1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;

Shift: TShiftState; X, Y: Integer);

Begin

Label1.Caption:='Pumpkin';

end;

6. Cкомпілювати створений проект (функціональними клавішами Ctrl+F9).

7. Перевірити правильність виконання програми, відредагувати її при наявності в ній помилок (функціональними клавішами F9).

Контрольні питання

1. Що таке Алгоритм?

2. Які існують способи подання алгоритмів?

3. Перелічіть властивості алгоритма?

4. Як запустити середовище Delphi?

5. Як скомпілювати створений проект?

6. Які ви знаєте типи файлів, що використовуються в проектах Delphi?

Інструкція до практичної роботи № 16

Тема:Розміщення на формі елементів керування та настроювання їх властивостей.

Мета:придбати практичні навички розміщення на формі елементів керування та настроювання їх властивостей.

Обладнання:ЕОМ «Сeleron»

 

Завдання.

На формі розміщені три кнопки. Записати процедури, які мі­стяться в кнопках 1 і 2. Унаслідок натискання кнопки 1 її ширина й висота збільшуються на п'ять пікселів. Форма і кнопка 2 не змінюють розмірів. У міру збільшення кнопки 1 кнопка 2 зміщується, а кнопка 3 зменшується в розмірах. Якщо натиснути кнопку 2, описаний процес іде у зворотному порядку — кнопка 3 збільшується, кнопка 1 зменшується. Унаслідок натискання на кнопку 3 форма закривається.

Хід роботи

1. Запустимо середовище Delphi та створимо новий додаток (File → New → Form).

2. Компонент, розміщені на сторінці палітри Additional обрати та намалювати 3 кнопки.

 

Натискаємо подвійним клацання мишею на кнопці BitBtn1 і впишемо у відкритий метод обробки натискання TForm1.BitBtn1Click такі рядки:

procedureTForml. BitBtn1.Clіck(Sender: TObject);

Begin

BitBtn1.Width:= BitBtn1.Width + 5;

BitBtn1. Height:= BitBtn1.Height + 5;

BitBtn2. Top: = BitBtn2.Top + 5;

BitBtn2. Left: = BitBtn2.Left + 5;

BitBtn3. Width: = BitBtn3.Width - 5;

BitBtn3. Height: = BitBtn3.Height - 5;

BitBtn3.Тор:= BitBtn3.Тор + 5;BitBtn3. Left:= BitBtn3.Left + 5;

end;

3. Запустити програму на компіляцію й виконання клавішею F9.

4. На листі Unit1.pas натиснути комбінацію Ctrl+F9. З ліва з’явиться вікно ObjectTreeView в якій обрати BitBtn2.

5. Очевидно набрати за зразком і для нього буде використано ме­тод TForml. BitBtn2Click:

procedureTForml. BitBtn2Click(Sender: TObject);

Begin

BitBtnl.Width:= BitBtnl.Width - 5;

BitBtn l.Height: = BitBtn l.Height - 5;

BitBtn 2.Top:= BitBtn2.Top - 5;

BitBtn 2.Left: = BitBtn2.Left - 5;

BitBtn 3.Width: = BitBtn3.Width + 5;

BitBtn 3.Height: = BitBtn3.Height + 5;

BitBtn 3.Top: = BitBtn3.Top - 5;

BitBtn3.Left: = BitBtn3.Left - 5;

end;

 

6. Запустити програму на компіляцію й виконання клавішею F9.

7. На листі Unit1.pas знову натиснути комбінацію Ctrl+F9 та обрати BitBtn3.

8. Очевидно набрати за зразком і для нього буде використано ме­тод TForml. BitBtn3Click:

 

procedureTForml. BitBtn3Click(Sender: TObject);

Begin

close;

end;

 

9. Запустити програму на компіляцію й виконання клавішею F8.

Контрольні питання

1. Як запустити середовище Delphi?

2. З чого складається вікно інтерактивного середовища програмування Delphi?

3. Поняття проекту в Delphi.

4. Що таке форма?

5. Як створити новий додаток в середовищі Delphi?

6. За яким параметрами визначаються Ширина й висота кнопки?

 

 


Просмотров 414

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!