Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Рахунок 68 "Розрахунки за іншими операціями" кореспондуєПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:  
    "Основні засоби"  
    "Інші необоротні матеріальні активи"  
"Довгострокові фінансові інвестиції" Виключено  
    "Довгострокові фінансові інвестиції"  
     
"Гудвіл"      
"Каса" "Капітальні інвестиції"  
    "Гудвіл"  
"Рахунки в банках" "Виробничі запаси"  
"Інші кошти" "Поточні біологічні активи"  
"Короткострокові векселі одержані"  
"Малоцінні та швидкозношувані предмети"  
"Розрахунки з покупцями та замовниками"  
"Виробництво"  
"Розрахунки з різними дебіторами" "Брак у виробництві"  
"Товари"  
"Пайовий капітал" "Каса"  
"Неоплачений капітал" "Рахунки в банках"  
    "Інші кошти"  
"Забезпечення майбутніх витрат і платежів" "Поточні фінансові інвестиції"  
"Розрахунки з різними дебіторами"  
"Цільове фінансування і цільові надходження"  
"Витрати майбутніх періодів"  
    "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"  
"Довгострокові позики" "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"  
"Довгострокові векселі видані"  
"Довгострокові зобов'язання за облігаціями" "Довгострокові позики"  
"Короткострокові позики"  
"Інші довгострокові зобов'язання" "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"  
"Короткострокові позики" "Розрахунки за податками й платежами"  
"Короткострокові векселі видані"  
"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" "Розрахунки за страхуванням"  
"Розрахунки з оплати праці"  
    "Доходи від реалізації"  
"Розрахунки за податками й платежами" "Матеріальні витрати"  
"Інші операційні витрати"  
"Розрахунки за страхуванням" "Інші затрати"  
"Доходи від реалізації" "Загальновиробничі витрати"  
"Інший операційний дохід" "Адміністративні витрати"  
"Інші фінансові доходи" "Витрати на збут"  
"Інші доходи" "Інші витрати операційної діяльності"  
    "Фінансові витрати"  
    "Інші витрати"  
    "Надзвичайні витрати"  


(рахунок 68 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
від 24.09.2004 р. N 591,
від 20.10.2005 р. N 717,
від 14.10.2008 р. N 1238,
від 25.09.2009 р. N 1125)

Рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів"

Рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів" призначено для узагальнення інформації щодо одержаних доходів у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах.

До доходів майбутніх періодів відносяться, зокрема, доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за користування засобами зв'язку тощо.

За кредитом рахунку 69 "Доходи майбутніх періодів" відображається сума одержаних доходів майбутніх періодів, за дебетом - їх списання на відповідні рахунки обліку доходів та включення до складу доходів звітного періоду.

Аналітичний облік доходів майбутніх періодів ведеться за їх видами, датами їх утворення і визнання доходами звітного періоду.

Рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів" кореспондує

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
"Каса" Виключено
"Рахунки в банках"
    "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"
"Доходи від реалізації" "Каса"
"Інші доходи" "Рахунки в банках"
    "Розрахунки з різними дебіторами"
    "Цільове фінансування і цільові надходження"


(рахунок 69 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 20.10.2005 р. N 717,
від 11.12.2006 р. N 1176)

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 524

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!