Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Завдання 3. Виконайте завдання за вказівкою викладачаЛабораторна робота

Тема: Робота з рядками.

Мета: Навчитись створювати та використовувати рядки символів.

Забезпечення: ПК з встановленою програмою C++, інструкція до роботи.

Завдання для самостійної роботи

Виконуючи запропоновані завдання проводьте тестування роботи додатку після створення кожного оператора, призначеного для виведення даних. Переконавшись, що створений фрагмент коду працює правильно, занотовуйте його у зошит.

Завдання 1

1) Запустіть компілятор C++.

2) Створіть проект консольного додатку і збережіть його в робочій папці.

3) В тілі функції main() cтворіть масив символів s1 без вказування розміру і здійсніть його ініціалізацію рядком символів "Hello!".

4) Виведіть на екран в окремому рядку ім’я і вміст масиву s1 (див. рис. 1).

5) Виведіть на екран в окремому рядку значення довжини рядка s1.

6) Виведіть на екран в окремому рядку значення розміру масиву s1. Проаналізуйте отримані значення вмісту і довжини рядка та розміру масиву.

7) Переведіть курсор вікна консолі на новий рядок.

8) Створіть масив символів s2 розміром 10 елементів.

9) Скопіюйте рядок s1 в рядок s2.

10) Виведіть на екран в окремому рядку ім’я і вміст масиву s2.

11) Виведіть на екран в окремих рядках значення довжини рядка та розміру масиву s2. Проаналізуйте отримані значення вмісту і довжини рядка та розміру масиву.

12) Переведіть курсор вікна консолі на новий рядок.

13) Замініть вміст рядка s2 частиною цього ж рядка до символу ‘!’.

14) Виведіть на екран в окремому рядку ім’я і вміст масиву s2.

15) Виведіть на екран в окремих рядках значення довжини рядка та розміру масиву s2. Проаналізуйте отримані значення вмісту і довжини рядка та розміру масиву.

16) Створіть масив символів s3 без вказування розміру і здійсніть його ініціалізацію рядком символів ", world!".

17) Виведіть на екран в окремому рядку ім’я і вміст масиву s3.

18) З’єднайте рядки s2 та s3 з присвоєнням результату рядку s2.19) Виведіть на екран в окремому рядку ім’я і вміст масиву s2.

20) Виведіть на екран в окремих рядках значення довжини рядка та розміру масиву s2. Проаналізуйте отримані значення вмісту і довжини рядка та розміру масиву.

21) Виведіть на екран в окремому рядку ім’я і вміст масиву s3.

22) Переведіть курсор вікна консолі на новий рядок.

23) Скопіюйте рядок «student» в рядок s2.

24) Виведіть на екран в окремому рядку ім’я і вміст масиву s2.

25) Виведіть на екран в окремих рядках значення довжини рядка та розміру масиву s2. Проаналізуйте отримані значення вмісту і довжини рядка та розміру масиву.

Рис.1. Результат виконання завдання 1.

Завдання 2

1) Виведіть на екран консолі розділову лінію.

2) В тілі функції main() cтворіть масив символів buff розміром 30 елементів.

3) Оголосіть вказівник на рядок символів prizv.

4) Виведіть на екран запит на введення прізвища.

5) Отримайте введене користувачем значення прізвища і збережіть його у змінній buff.

6) Виведіть на екран в окремому рядку ім’я і вміст масиву buff.

7) Створіть динамічний масив символів з врахуванням фактичної довжини введеного користувачем рядка і зв’яжіть його з вказівником prizv.

8) Скопіюйте в динамічний рядок prizv значення рядка зі змінної buff.

9) Виведіть на екран в окремому рядку ім’я і вміст масиву prizv.

10) Виведіть на екран порожній рядок.

11) Виведіть на екран в окремих рядках значення, що повертають функції strlen() і sizeof() для вказівників buff та prizv. Проаналізуйте отримані значення.12) Опишіть функцію CreateStr, призначену для створення динамічної копії рядка, яка:

a) отримує в якості параметра вказівник на рядок символів;

b) створює новий динамічний масив з врахуванням фактичної довжини рядка, переданого функції в якості параметру, і зв’язує створений масив з локальним вказівником;

c) копіює в створений динамічний масив значення переданого рядка;

d) повертає у програму вказівник на створений динамічний масив символів.

13) Оголосіть у функції main() вказівник на рядок символів imya.

14) Виведіть на екран порожній рядок.

15) Виведіть на екран запит на введення імені.

16) Отримайте введене користувачем значення імені і збережіть його у змінній buff.

17) Використовуючи функцію CreateStr створіть динамічний масив з копією значення імені, збереженого в рядку buff, і зв’яжіть створений масив з вказівником imya.

18) Виведіть на екран в окремому рядку ім’я і вміст масиву imya.

19) Звільніть динамічну пам’ять, виділену для збереження значень прізвища та імені.

20) Збережіть проект.

Завдання 3. Виконайте завдання за вказівкою викладача.

Занотуйте програмний код, створений в результаті виконання даного завдання.

Покажіть роботу викладачу.

Домашнє завдання: Оформіть звіт з аналізом програмного коду і процесу виконання програми. Зробіть висновки за результатами виконання кожного із завдань.

Контрольні запитання

1) Які особливості представлення рядків символів у С++?

2) Який тип даних мови С++ використовується для збереження символьних значень?

3) Яким чином можна оголосити масив символів?

4) Чи може масив символів не бути рядком?

5) Як здійснити ініціалізацію масиву символів рядковим значенням?6) Як визначити фактичну довжину рядка?

7) Як визначити розмір символьного масиву?

8) Яким чином можна отримати доступ до елементів символьного масиву?

9) Як присвоїти масиву символів нове значення?

10) Як з’єднати рядки символів в один рядок?

11) Як виділити в рядку підрядок від початку рядка до позиції перед першим входженням в рядок заданого символу?

12) Що таке динамічна пам’ять? Які переваги використання динамічної пам’яті?

13) Як створити динамічний масив символів потрібного розміру?

14) Чи можна під час виконання програми визначити розмір динамічного масиву?

15) Як звільнити динамічну пам’ять, виділену для збереження масиву значень.


Просмотров 231

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!