Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" кореспондуєПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:  
    "Основні засоби"  
    "Інші необоротні матеріальні активи"  
    "Довгострокові фінансові інвестиції"  
"Капітальні інвестиції" "Капітальні інвестиції"  
"Відстрочені податкові активи" "Відстрочені податкові активи"  
"Рахунки в банках" "Виробничі запаси"  
"Короткострокові векселі одержані" "Поточні біологічні активи"  
"Розрахунки з покупцями та замовниками" "Малоцінні та швидкозношувані предмети"  
"Розрахунки з різними дебіторами" "Виробництво"  
"Товари"  
"Неоплачений капітал"      
"Цільове фінансування і цільові надходження" "Рахунки в банках"  
"Поточні фінансові інвестиції"  
    "Розрахунки з покупцями та замовниками"  
"Довгострокові позики" "Розрахунки з різними дебіторами"  
"Довгострокові векселі видані"  
"Довгострокові зобов'язання з оренди"      
"Відстрочені податкові зобов'язання" "Витрати майбутніх періодів"  
"Додатковий капітал"  
"Інші довгострокові зобов'язання"  
    "Цільове фінансування і цільові надходження"  
"Короткострокові позики" "Відстрочені податкові зобов'язання"  
"Короткострокові векселі видані"  
    "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"  
"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" "Короткострокові векселі видані"  
"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"  
"Розрахунки за податками й платежами"  
"Розрахунки за податками й платежами"  
"Розрахунки за страхуванням"  
"Розрахунки за іншими операціями" "Розрахунки за страхуванням"  
"Розрахунки з оплати праці"  
"Інші доходи" "Розрахунки з учасниками"  
"Податок на прибуток" "Розрахунки за іншими операціями"  
"Надзвичайні витрати"  
    "Доходи від реалізації"  
    "Інший операційний дохід"  
    "Інші доходи"  
    "Інші операційні витрати"  
    "Інші затрати"  
    "Загальновиробничі витрати"  
    "Адміністративні витрати"  
    "Витрати на збут"  
    "Інші витрати операційної діяльності"  
    "Фінансові витрати"  
    "Інші витрати"  
    "Податок на прибуток"  


(рахунок 64 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
від 24.09.2004 р. N 591)

Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням"

На рахунку 65 ведеться облік розрахунків за відрахуванням на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за індивідуальним страхуванням персоналу підприємства, страхуванням майна та за іншими розрахунками за страхуванням.

(абзац перший рахунку 65 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664)

За кредитом рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" відображаються нараховані зобов'язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти, за дебетом - погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві.

Порядок справляння та використання зборів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та на інші види страхування регулюється чинним законодавством.

(абзац третій рахунку 65 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664)

Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням" має такі субрахунки:

651 "За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування"

652 "За соціальним страхуванням"

653 Виключено

654 "За індивідуальним страхуванням"

655 "За страхуванням майна"

(абзац четвертий рахунку 65 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664)

На субрахунку 651 "За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування" ведеться облік розрахунків за єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тощо.

(абзац п'ятий рахунку 65 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664)

На субрахунку 652 "За соціальним страхуванням" ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування України за збором на обов'язкове соціальне страхування.

Абзац сьомий рахунку 65 виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 31.05.2011 р. N 664,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий
вважати абзацами сьомим - дев'ятим)

На субрахунку 654 "За індивідуальним страхуванням" ведеться облік розрахунків зі страховими організаціями по індивідуальному страхуванню персоналу підприємства, за їх письмовими дорученнями, у разі добровільного страхування, з нарахованої їм заробітної плати страхових внесків за договорами та по обов'язковому страхуванню, що встановлюється законодавством.На субрахунку 655 "За страхуванням майна" ведеться облік розрахунків за страхуванням майна підприємства та майна працівників підприємства. Такі страхові платежі підлягають перерахуванню страховим організаціям.

Аналітичний облік ведеться за кожним видом зборів і відрахувань, по страхувальниках та окремих договорах страхування.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 486

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!