Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)






Рахунок 51 "Довгострокові векселі видані" кореспондує



Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:  
"Каса" "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"  
"Рахунки в банках"  
"Розрахунки з покупцями та замовниками" "Розрахунки за податками й платежами"  
"Розрахунки з різними дебіторами" "Розрахунки за страхуванням"  
"Розрахунки за іншими операціями"  
"Неоплачений капітал"  
"Довгострокові позики" "Інші операційні витрати"  
"Короткострокові позики" "Інші витрати операційної діяльності"  
"Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"  
"Фінансові витрати"  
"Інші доходи"      


(рахунок 51 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 24.09.2004 р. N 591)

Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" призначено для обліку розрахунків з іншими особами за випущеними та сплаченими власними облігаціями строком погашення більше дванадцяти місяців з дати балансу.

Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" має такі субрахунки:

521 "Зобов'язання за облігаціями"

522 "Премія за випущеними облігаціями"

523 "Дисконт за випущеними облігаціями"

За кредитом субрахунку 521 "Зобов'язання за облігаціями" ведеться облік боргових зобов'язань за номінальною вартістю облігацій, за дебетом - погашення заборгованості за розрахунками з власниками облігацій.

За кредитом субрахунку 522 "Премія за випущеними облігаціями" ведеться облік одержаних премій (перевищення вартості продажу облігації над її номінальною вартістю) за випущеними облігаціями, за дебетом - амортизація премії з визнанням фінансових доходів.

За дебетом субрахунку 523 "Дисконт за випущеними облігаціями" ведеться облік наданого дисконту (перевищення номінальної вартості облігації над вартістю її продажу) за випущеними облігаціями, за кредитом - амортизація дисконту з визнанням фінансових витрат.

Аналітичний облік довгострокових зобов'язань за облігаціями ведеться за їх видами та термінами погашення.

Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" кореспондує

  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:  
"Каса" "Каса"  
"Рахунки в банках" "Рахунки в банках"  
"Неоплачений капітал" Виключено  
"Довгострокові позики"  
"Довгострокові зобов'язання за облігаціями" "Вилучений капітал"  
"Довгострокові позики"  
"Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"  
"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"  
"Інші фінансові доходи"  
"Інші доходи" "Розрахунки за іншими операціями"  
    "Фінансові витрати"  


(рахунок 52 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
від 24.09.2004 р. N 591)

Рахунок 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"

Рахунок 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" призначений для узагальнення інформації про стан розрахунків з орендодавцями за необоротні активи, передані на умовах довгострокової оренди, а також за оборотні матеріальні активи, кошти та цінні папери, отримані за договором оренди цілісного майнового комплексу.

(абзац перший рахунку 53 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 14.10.2008 р. N 1238)

Рахунок 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" має такі субрахунки:

531 "Зобов'язання з фінансової оренди"

532 "Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів"

За кредитом рахунку 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" відображається нарахування заборгованості перед орендодавцем за одержані об'єкти довгострокової оренди, за дебетом - її погашення, переведення до короткострокових зобов'язань, списання тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним орендодавцем та об'єктом орендованих необоротних активів.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 456

Эта страница нарушает авторские права



allrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!