Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" кореспондує  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:  
"Капітальні інвестиції" "Основні засоби"  
"Каса" "Інші необоротні матеріальні активи"  
"Рахунки в банках"  
"Розрахунки з різними дебіторами" "Нематеріальні активи"  
"Капітальні інвестиції"  
    "Довгострокові біологічні активи"  
"Додатковий капітал" "Виробничі запаси"  
"Довгострокові позики"      
"Короткострокові позики" "Поточні біологічні активи"  
"Розрахунки за податками й платежами"  
"Малоцінні та швидкозношувані предмети"  
"Розрахунки з оплати праці"  
"Доходи майбутніх періодів" "Каса"  
"Інший операційний дохід" "Рахунки в банках"  
    "Розрахунки з покупцями та замовниками"  
    "Розрахунки з різними дебіторами"  
    "Довгострокові позики"  
"Інші доходи" "Короткострокові позики"  
    "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"  
    "Розрахунки за податками й платежами"  
    "Розрахунки за іншими операціями"  
    "Податок на прибуток"  


(рахунок 48 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
від 11.12.2006 р. N 1176,
від 31.05.2011 р. N 664)

Рахунок 49 "Страхові резерви"

Рахунок 49 "Страхові резерви" призначено для узагальнення інформації про рух коштів страхових резервів. Рахунок 49 використовується підприємствами, які є страховиками відповідно до Закону України "Про страхування" і в передбаченому порядку формують страхові резерви.

Рахунок 49 "Страхові резерви" має такі субрахунки:

491 "Технічні резерви"

492 "Резерви із страхування життя"

493 "Частка перестраховиків у технічних резервах"

494 "Частка перестраховиків у резервах із страхування життя"

495 "Результат зміни технічних резервів"

496 "Результат зміни резервів із страхування життя"

На субрахунках 491 "Технічні резерви", 493 "Частка перестраховиків у технічних резервах", 495 "Результат зміни технічних резервів" узагальнюється інформація про стан і рух коштів резервів незароблених премій та інших технічних резервів.

На субрахунках 492 "Резерви із страхування життя", 494 "Частка перестраховиків у резервах із страхування життя", 496 "Результат зміни резервів із страхування життя" узагальнюється інформація про стан і рух коштів резервів довгострокових зобов'язань (математичних резервів) і резервів належних виплат страхових сум.

Аналітичний облік резервів здійснюється за їх видами.

Обчислена на звітну дату сума страхових резервів відображається за кредитом субрахунків обліку страхових резервів і дебетом субрахунків обліку результатів змін цих страхових резервів.

За дебетом субрахунків обліку страхових резервів відображається сума страхових резервів на минулу звітну дату в кореспонденції з відповідними субрахунками обліку результатів змін страхових резервів.

Обчислена на звітну дату сума часток перестраховиків у страхових резервах відображається за дебетом субрахунків обліку часток перестраховиків у страхових резервах і кредитом субрахунків обліку результатів змін цих страхових резервів.

За кредитом субрахунків обліку часток перестраховиків у страхових резервах відображається сума часток перестраховиків у страхових резервах на минулу звітну дату в кореспонденції з відповідними субрахунками обліку результатів змін цих страхових резервів.

Щомісяця сальдо субрахунків обліку результатів змін страхових резервів списується у порядку закриття в кореспонденції з кредитом субрахунку 719 "Інші доходи від операційної діяльності" або дебетом субрахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності", за винятком результату зміни резервів незароблених премій, сальдо якого щомісяця списується у порядку закриття на субрахунок 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".


Просмотров 406

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!