Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" кореспондуєПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
"Каса" "Каса"
"Рахунки в банках" "Рахунки в банках"
"Розрахунки з різними дебіторами"    
"Цільове фінансування і цільові надходження"    
"Розрахунки за податками й платежами"    
"Дохід від реалізації" "Короткострокові векселі одержані"
"Інший операційний дохід"
"Страхові платежі" "Поточні фінансові інвестиції"
    "Розрахунки з різними дебіторами"
    "Резерв сумнівних боргів"
    "Довгострокові позики"
    "Довгострокові векселі видані"
    "Короткострокові позики"
    "Короткострокові векселі видані"
    "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
    "Розрахунки за податками й платежами"
    "Розрахунки за страхуванням"
    "Розрахунки за іншими операціями"
    "Дохід від реалізації"
    "Страхові платежі"
    "Інші операційні витрати"
    "Інші затрати"
    "Собівартість реалізації"
    "Витрати на збут"
    "Інші витрати операційної діяльності"
    "Надзвичайні витрати"


(рахунок 36 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
від 24.09.2004 р. N 591,
від 09.12.2011 р. N 1591)

Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами"

На рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" ведеться облік розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами за авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими операціями.

Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами" має такі субрахунки:

371 "Розрахунки за виданими авансами"

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

373 "Розрахунки за нарахованими доходами"

374 "Розрахунки за претензіями"

375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"

376 "Розрахунки за позиками членам кредитних спілок"

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

378 "Розрахунки з державними цільовими фондами"

379 "Розрахунки за операціями з деривативами"

(абзац другий рахунку 37 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664,
від 09.12.2011 р. N 1591)

За дебетом рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" відображається виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом - її погашення чи списання.

На субрахунку 371"Розрахунки за виданими авансами" ведеться облік авансів, наданих іншим підприємствам.

На субрахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами" ведеться облік розрахунків з підзвітними особами. Сальдо субрахунку може бути як дебетовим, так і кредитовим. Такі показники відображаються розгорнуто: дебетове сальдо - в складі оборотних активів, кредитове сальдо - в складі зобов'язань балансу підприємства.

На субрахунку 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" ведеться облік нарахованих дивідендів, відсотків, роялті тощо, які підлягають отриманню.

На субрахунку 374 "Розрахунки за претензіями" ведеться облік розрахунків за претензіями, які пред'явлені постачальникам, підрядникам, транспортним та іншим організаціям, а також за пред'явленими їм та визнаними штрафами, пенею, неустойками.

На субрахунку 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків" ведеться облік розрахунків за відшкодуванням підприємству завданих збитків у результаті нестач і втрат від псування цінностей, нестач та розкрадання грошових коштів, якщо винуватця виявлено.

На субрахунку 376 "Розрахунки за позиками членам кредитних спілок" ведеться облік розрахунків за позиками членам кредитних спілок у кредитних спілках.

На субрахунку 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" ведеться облік розрахунків за іншими операціями, облік яких не відображається на інших субрахунках рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами", зокрема розрахунки за операціями, пов'язаними із здійсненням спільної діяльності (без створення юридичної особи), усі види розрахунків з працівниками (крім розрахунків з оплати праці та з підзвітними особами), інші розрахунки.

На субрахунку 378 "Розрахунки з державними цільовими фондами" ведеться облік розрахунків з державними цільовими фондами, зокрема розрахунків з тимчасової непрацездатності тощо.

(рахунок 37 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664,
у зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим)

На субрахунку 379 "Розрахунки за операціями з деривативами" ведеться облік розрахунків за операціями з деривативами. В кінці місяця субрахунок закривається шляхом списання сальдо у кореспонденції з рахунком інших операційних доходів або інших витрат операційної діяльності.

(рахунок 37 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1591,
у зв'язку з цим абзац дванадцятий уважати абзацом тринадцятим)

Аналітичний облік ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 542

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!