Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Рахунок 31 "Рахунки в банках" кореспондує  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:  
"Довгострокові фінансові інвестиції" "Довгострокові фінансові інвестиції"  
"Капітальні інвестиції" "Капітальні інвестиції"  
Виключено "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"  
Виключено  
"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" "Каса"  
"Каса" "Рахунки в банках"  
"Рахунки в банках" "Інші кошти"  
"Інші кошти" "Поточні фінансові інвестиції"  
"Короткострокові векселі одержані" "Розрахунки з покупцями та замовниками"  
"Поточні фінансові інвестиції" "Розрахунки з різними дебіторами"  
"Розрахунки з покупцями та замовниками"  
"Витрати майбутніх періодів"  
"Розрахунки з різними дебіторами" "Пайовий капітал"  
"Вилучений капітал"  
"Пайовий капітал" "Неоплачений капітал"  
"Додатковий капітал" "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"  
"Вилучений капітал"  
"Неоплачений капітал" "Цільове фінансування і цільові надходження"  
"Цільове фінансування і цільові надходження"  
"Довгострокові позики"  
"Довгострокові позики" "Довгострокові векселі видані"  
"Довгострокові зобов'язання за облігаціями" "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"  
"Інші довгострокові зобов'язання" "Довгострокові зобов'язання з оренди"  
"Короткострокові позики"  
"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" "Інші довгострокові зобов'язання"  
"Короткострокові позики"  
"Розрахунки за податками й платежами" "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"  
"Розрахунки за страхуванням"  
"Розрахунки з оплати праці"      
"Розрахунки за іншими операціями" 62 "Короткострокові векселі видані"  
 
"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"  
"Доходи майбутніх періодів"  
"Доходи від реалізації" "Розрахунки за податками й платежами"  
"Інший операційний дохід"  
"Інші фінансові доходи" "Розрахунки за страхуванням"  
"Інші доходи" "Розрахунки з оплати праці"  
"Надзвичайні доходи" "Розрахунки з учасниками"  
"Страхові платежі" "Розрахунки за іншими операціями"  
Виключено  
    "Доходи майбутніх періодів"  
    "Страхові платежі"  
    "Інші операційні витрати"  
    "Інші затрати"  
    "Собівартість реалізації"  
    "Загальновиробничі витрати"  
    "Адміністративні витрати"  
    "Витрати на збут"  
    "Інші витрати операційної діяльності"  
    "Фінансові витрати"  
    "Інші витрати"  
    "Надзвичайні витрати"  


(рахунок 31 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. N 1012,
від 11.12.2006 р. N 1176)

Рахунок 33 "Інші кошти"

На рахунку 33 "Інші кошти" ведеться узагальнення інформації про наявність та рух грошових документів (у національній та іноземній валюті), які знаходяться в касі підприємства (поштових марок, марок гербового збору, сплачених проїзних документів, сплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо), та про кошти в дорозі, тобто грошові суми, внесені в каси банків, ощадні каси або поштові відділення для подальшого їх зарахування на розрахункові або інші рахунки підприємства.

Рахунок 33 "Інші кошти" має такі субрахунки:

331 "Грошові документи в національній валюті"

332 "Грошові документи в іноземній валюті"

333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"

334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

За дебетом рахунку 33 "Інші кошти" відображається надходження грошових документів у касу підприємства та коштів в дорозі, за кредитом - вибуття грошових документів та списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.

Аналітичний облік грошових документів ведеться за їх видами.


Просмотров 450

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!