Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Підбір перерізу нижньої частини колониПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Переріз нижньої частини колони наскрізний, який складається з двох гілок, з’єднаних решіткою. Висота перерізу . Підкранову гілку колони приймаємо з нормального двотавра, зовнішню - таку ж саму.

Визначаємо зусилля у гілці:

,

де - поздовжня сила в перерізі 4-4.

- згинальний момент у перерізі 4-4.

Визначаємо необхідну площу перерізу однієї гілки:

.

За сортаментом ( [1], с. 340 ) приймаємо потріб­ний переріз двотавру - №45Б1. Виписуємо його геометри­чні характеристики:

; ; ;

; ;

; ; ;

; .

Знаходимо відстань між осями двох гілок:

 

 

Уточнюємо зусилля у гілці нижньої частини колони:

.

Перевіряємо стійкість гілки колони.

- У площині рами.

Визначаємо гнучкість гілки

.

Знаходимо за ([3], с. 80, табл. №72) коефіцієнт поздовжнього згину. .

Перевіряємо:

.

- З площини рами.

Визначаємо гнучкість гілки

.

Знаходимо за ([3], с. 80, табл. №72) коефіцієнт поздовжнього згину. .

Перевіряємо:

.

 

Перевірка стійкості нижньої частини колони в ці­лому.

 

Перевіряємо стійкість колони як єдиного стриженя складеного перерізу. Для цього необхідно знайти приве­дену гнучкість стрижня, яка залежить від перерізу роз­косів. Тому приймаємо переріз елементів решітки колони. Розкоси решітки приймаємо з рівнополичкових кутиків пе­рерізом . Розкоси решітки розраховуємо на більшу з поперечних сил: фактичну і умовну, яка визначається за формулою:

.

З двох поперечних сил приймаємо найбільшу за розрахун­кову: .

Довжина розкоса решітки визначається за формулою:

,

де - кут нахилу розкосу решітки.

Потрібні геометричні характеристики перерізу роз­коса:

Гнучкість розкоса:

за ([3], с.80, табл. 72).

Перевіряємо стійкість розкоса:

- коефіцієнт умов роботи, який приймаємо за ([3], стр.8, табл. № 6*).

 

Приведена гнучкість стрижня наскрізної колони ви­значаємо за формулою:

,

де - гнучкість стрижня колони відносно вільної осі. Визначається за формулою:

, де - радіус інерції відносно вільної осі. - момент інерції відносно вільної осі. Визнача­ється за формулою:

;

;

.

- коефіцієнт, що визначається за формулою:

.

- площа двох розкосів: .

- площа перерізу колони, яка складається з двох дво­таврів:

.

Тоді отримаємо:

.

За приведеною гнучкістю знаходимо умовну приведену гнучкість :

.

Відносний ексцентриситет перерізу колони:

.

За ([3], стр.83, табл. 75) приймаємо .

Перевіряємо стійкість колони у площині дії моменту за формулою:

.

Стійкість наскрізної колони з площини дії моменту перевіряти не потрібно, тому що вона забезпечена перевіркою стійкості окремої гілки.

 

 

Розрахунок оголовку колони

 
 


Оголовок колони складається із опорної плити i го­ризонтальних та вертикальних ребер, котрі підтримують плиту знизу у місці обпирання опорного фланця (чи опор­ного ребра) кроквяної ферми i передають навантаження на стрижень колони. Висоту оголовка приймають з міркувань забезпечення жорсткості вузла , де - більший з генеральних розмірів перерізу колони. Тобто . Тоді . Товщина опо­рної плити приймається конструктивно . Приймаємо товщину опорної плити . Тоді висота оголовка колони буде складатися з товщини опорної плити, висоти верти­кального ребра та товщини горизонтального ребра .

Визначаємо за необхідною довжиною чотирьох швів:

,

де - поздовжня сила в перерізі 1-1.

- кількість кутових швів.

Товщину ребра приймаємо конструктивно .

Тоді ширина ребра визначається за формулою:

.

- розрахунковий опір зминанню торцевої поверхні. Ви­значається за ( [3], с. 5, табл. №1*), як:

,

де - нормативний опір листового прокату сталі. (в даному випадку сталі . Приймаємо згідно з ( [3], с. 64, табл. №51*) .

- коефіцієнт надійності за матеріалом. Приймаємо за ( [3], с. 5, табл. 2*) .

Тоді отримаємо:

.

- коефіцієнт умов роботи. Приймаємо ([3], с. 8, табл. 6*) .

.

Приймаємо .

Тоді катет шва приймаємо . Висота ребра:

.

Якщо підсумувати довжини всіх величин, із яких складається оголовок колони, то отримаємо 200 мм. Але з міркувань забезпечення жорсткості висота оголовка повинна становити 300 мм. Тому висоту вертикального ребра приймаємо конструктивно: .

Для надання жорсткості опорним ребрам i забезпе­чення стійкості діафрагми й стінки стрижня колони, вер­тикальні ребра підсилюють знизу конструктивними горизо­нтальними ребрами.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 691

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!