Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Визначення внутрішніх зусиль в стрижнях фермиПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 
 


Значення зусиль у стрижнях ферми визначаються за допомогою таблиці, або за відомими методами теоретичної механіки.

§ Для спрощення розрахунків приймаємо значення і визначаємо зу­силля в стрижнях від цього навантаження. Дійсне зна­чення зусиль в стрижнях отримаємо, множачи одиничне зусилля на дійсне значення сили . Також внаслідок симетрії ферми розглядаємо тільки її половину, а зна­чення у відповідних стрижнях другої частини будуть мати теж саме значення.

,

де крок вузлів ферми по верхньому поясу.

§ Знаходимо довжини стрижнів ферми (з рисунку):

Складаємо таблицю внутрішніх зусиль в стрижнях ферми від сили та .

 

 

Таблиця 3: Внутрішні зусилля в стрижнях ферми

№ п/п Номер стрижня Зусилля від сили Зусилля від сили
1--2 -0,5 -44
2--3
3--4 -9,836 -865,6
4--5 -9,836 -865,6
5--6 -15,738 -1385
6--7 -15,738 -1385
7--8 -17,705 -1558
8--9 -1 -88
9--10 17,213
10--11 13,279
1--11 5,41 476,1
7--9 0,701 61,7
7--10 -2,407 -211,9
6--10 -1 -88
5--10 3,507 308,7
5--11 -4,909 -432
4--11 -1 -88
3--11 6,317 555,9
3--12 -7,715 -679
2--12

Підбір перерізу елементів ферми

 

Елементи ферми виконуються зі сталi класу , розрахунковий опір , прийма­ється попередньо для фасонного прокату товщиною і , для фасонного прокату товщиною згідно з ( [3], с. 64, табл. 51* ). Пояси та елементи решітки проектуються з кутових профiлiв.

Починаємо підбір перерізів стрижнів з верхнього поясу ферми. Розрахунки ведемо у табличній формі, приводячи приклад розрахунку для кожної групи стрижнів ферми.

 

§ Підбір перерізу стрижня 7-8 (верхній пояс)

Визначаємо необхідну площу перерізу стрижня. Пе­реріз конструюємо з кутових профілів.

,де

площа перерізу стрижня ферми, ;

поздовжнє зусилля, яке діє у стрижні ферми, ;

розрахунковий опір матеріалу ферми. ;

коефіцієнт умов роботи. Приймаємо ;

коефіцієнт надійності за призначенням. Приймаємо ;

коефіцієнт поздовжнього згину. Приймаємо спочатку .

За [4] підбираємо 2 рівнополичкових кутика 160х12 з загальною фак­тичною площею . Знаходимо гнучкості стрижня підібраного перерізу відносно обох осей ( ):

; , де

гнучкості стриження відносно осей відпо­відно.

радіуси інерції перерізу відносно осей відповідно.

розрахункові довжини стрижня відносно осей відповідно.

Вибираємо максимальну гнучкість. Це . Порі­внюємо її з граничною гнучкістю, тобто перевіряємо ви­конання умови:

,

отже умова виконується. За гнучкістю за ( [3], с. 80, табл. 72 ) інтерполяцією визначаємо . .

Перевіряємо підібраний переріз:

.

Визначаємо недонапруження:

.

Недонапруження менше 5 %,тому залишаємо підібраний переріз.

Підбір перерізів інших стрижнів ферми виконуємо аналогічно розглянутому прикладу, з тією різницею, що для стиснутих стрижнів враховуємо можливу втрату стій­кості коефіцієнтом поздовжнього згину . Отримані ре­зультати зводимо у таблицю 4.


Таблиця 4: Підбір перерізу стрижнів ферми

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 678

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!