Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Навантаження від мостових кранівПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 
 


Навантаження від мостових кранів поділяють на вертикальне та горизонтальне. Вертикальне кранове навантаження на раму обчислюється за лініями впливу при невигідному для колони поздовжньому положенні коліс двох кранів на підкранових балках.

Граничний розрахунковий тиск на колону, до якої наближений візок крана:

,

де (при Т = Тef = 50 років) - коефіцієнт надійності за крановим навантаженням, приймаємо згідно з [2], табл. 7;

(для режиму роботи 1К-6К) - коефіцієнт сполучення для навантажень від 2-х кранів, який визначається за [2] п. 7.22;

= 380,0 кН – характеристичне значення тиску колеса крану.

- сума ординат ліній впливу для опорного тиску на колону;

- маса підкранової балки. Орієнтовно приймається за даними табл. Б.2 [6] для даної конструктивної схеми будівлі.

 

Граничний розрахунковий тиск на протилежну колону (мінімальний):

,

де - найменший тиск колеса крана;

- вантажопідйомність крана;

- вага крана з візком;

- кількість коліс крану з одного боку крана.

Для 4-колісних мостових кранів граничне розрахункове горизонтальне навантаження дорівнюватиме:

= ,

 

де Fmax та Fmin – розрахункові граничні значення вертикального тиску на колесо, відповідно на більш або на менш навантаженій стороні крана;

Bкр, Lкр – відповідно база і проліт крана (згідно з таблицею 7);

a – коефіцієнт, прийнятий таким, що дорівнює 0,03 при центральному приводі та 0,01 – при роздільному приводі механізму руху моста.

 

Бічні сили Нк прикладаються лише до двох коліс із однієї сторони або по діагоналі та завжди спрямовані в різні сторони, до двох інших коліс прикладаються сили Нс = 0,1Fmax (або Нс = 0,1Fmіn у випадку, коли це більш невигідно), завжди спрямовані в один бік – назовні або всередину прольоту (рис. 6).

Визначаємо значення бічної сили Нс:

Нсmax = 0,1Fmax = 0,1 × 418 = 41,8 кН;

Нсmin = 0,1Fmіn = 0,1 × 150,7 = 15,1 кН.


 
 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Полтавський НТУ СТАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ОДНОПРОЛІТНОЇ РАМИ ПРОМИСЛОВОЇ БУДІВЛІ Термін сдачі: 31.01.12 |

| Кафедра КМДП |

| Програма DIANA 2 Група 403БП Студент Ковпак Викладач |

| |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Геометричні розміри | Навантаження |

| Прольот Висоти Перерізи Балка | Пост Сніг В і т е р К р а н и |

| L hв hн bв bн hпб | qп qс qак qпас W Dmax Dmin Hk Hcмах Hcмін SumY2|

| (м) (м) (м) (м) (м) (м) | (кН/м) (кН/м) (кН/м) (кН/м) (кН) (кН) (кН) (кН) (кН) (кН) |

| 30.00 6.22 15.83 0.60 1.75 1.80 | 13.56 13.85 3.07 2.31 25.22 2229.0 813.2 34.80 0.00 0.00 4.88 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Жорсткість JB/JH=1/12.8 | Переріз 1 | Переріз 2 | Переріз 3 | Переріз 4 |

| | M N | M N Q | M N | M N Q |

| Навантаження | (кНм) (кН) | (кНм) (кН) (кН) | (кНм) (кН) | (кНм) (кН) (кН) |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 Постійне | 61.0 -203.4 | 57.5 -203.4 -0.6 | -59.4 -203.4 | -68.4 -203.4 -0.6 |

| 2 Снігова | 62.3 -207.8 | 58.7 -207.8 -0.6 | -60.7 -207.8 | -69.8 -207.8 -0.6 |

| 3 Вітер зліва | 0.0 0.0 | 121.2 0.0 -266.6 | 121.2 0.0 | 965.5 0.0 -57.8 |

| 4 Вітер зправа | 0.0 0.0 | -139.7 0.0 -168.0 | -139.7 0.0 | -898.5 0.0 35.7 |

| | | | | |

| 5 Dмах зліва | 0.0 0.0 | -59.7 0.0 -65.9 | 1890.7 -2229.0 | 496.6 -2229.0 -65.9 |

| 6 Dміn зліва | 0.0 0.0 | -59.7 0.0 -65.9 | 651.8 -813.2 | -742.3 -813.2 -65.9 |

| 7 Бічна сила варіант A | | 154.1 -96.0 | 154.1 | -1365.8 -96.0 |

| 8 Бічна сила варіант Б | | -307.0 11.0 | -307.0 | -132.5 11.0 |

| 9 Бічна сила варіант В | | -154.1 96.0 | -154.1 | 1365.8 96.0 |

| 10 Бічна сила варіант Г | | 307.0 -11.0 | 307.0 | 132.5 -11.0 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Сполучення навантажень на раму ОВБ

0,6 1,75 Переріз 1 Переріз 2 Переріз 3 Переріз 4
навантаження M N M N M N M N Q
пост 108.0 -432.0 83.5 -432.0 -24.5 -432.0 -79.9 -432.0 -5.6
сніг 24.1 -96.3 18.6 -96.3 -5.5 -96.3 -17.8 -96.3 -1.2
вітер л 0.0 0.0 33.9 0.0 33.9 0.0 202.1 0.0 -13.6
вітер п 0.0 0.0 -37.7 0.0 -37.7 0.0 -191.8 0.0 7.5
Dmax л 0.0 0.0 -13.1 0.0 327.4 -681.0 91.7 -681.0 -17.5
Dmax п 0.0 0.0 -13.1 0.0 65.4 -157.0 -170.3 -157.0 -17.5
бічна 1 0.0 0.0 86.2 0.0 86.2 0.0 571.1 0.0 52.2
бічна 2 0.0 0.0 -86.2 0.0 -86.2 0.0 -571.1 0.0 -52.2
бічна 3 0.0 0.0 80.9 0.0 80.9 0.0 583.0 0.0 54.9
бічна 4 0.0 0.0 -80.9 0.0 -80.9 0.0 -583.0 0.0 -54.9
+M макс N відп 1,0 1.2 -528.4 1,5,7(6,9) -529.2 1,5,7 -945.6 1,5,7 -1139.4  
132.1 -528.3 156.6 -432.0 389.1 -1113.0 582.9 -1113.0  
0,9     1,2,3,5,7(6,9) -652.4 1,3,5,7 -900.7 1,3,5,7 -1221.0  
    196.5 -518.7 378.3 -1044.9 698.5 -1044.9  
-M макс N відп 1,0     1,5,8(6,10) -247.6 1.4 -278.2 1,6,10 -1127.7  
    -15.8 -432.0 -62.2 -432.0 -833.2 -589.0  
0,9     1,4,5,8(6,10) -295.6 1,2,4,(6,10) -407.3 1,2,4,6,10 -1276.5  
    -39.8 -432.0 -77.3 -660.0 -946.5 -660.0  
N макс +M відп 1,0 1.2 -528.4 1.2 -468.4 1,5,7 -945.6 1,5,7 -1139.4  
132.1 -528.3 102.1 -528.3 389.1 -1113.0 582.9 -1113.0  
0,9     1,2,3,5,7(6,9) -652.4 1,3,5,7 -900.7 1,3,5,7 -1221.0  
    196.5 -518.7 378.3 -1044.9 698.5 -1044.9  
N макс -M відп 1,0     1,5,8(6,10) -247.6 1,6,10 -334.5 1,5,8 -1115.8  
    -15.8 -432.0 -40.0 -589.0 -559.3 -1113.0  
0,9     1,4,5,8(6,10) -295.6 1,2,4,(6,10) -407.3 1,2,4,5,8 -1265.8  
    -39.8 -432.0 -77.3 -660.0 -700.0 -1131.6  
N мін +M відп 1,0             1,6,9 59.9  
            332.8 -545.8  
0,9             1,3,6,9 208.4  
            473.4 -530.1  
N мін -M відп 1,0             1,6,10 560.3  
            -833.2 -545.8  
0,9             1,4,6,10 665.4  
            -930.5 -530.1  
Q макс 1,0                 1,5,8(6,10)
                -78.0
0,9                 1,2,3,5,8(6,10)
                -84.1

Розрахунок ферми 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 605

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!