Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Збір навантажень на поперечну рамуПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

На основну несучу конструкцію виробничої будівлі - поперечну раму - діють різні навантаження: постійні - від ваги огороджувальних і несучих конструкцій будівлі; тимчасові - технологічні і атмосферні; та інші, які в даному курсовому проекті не розглядаються. Навантаження визначаються згідно з ДБН „Навантаження і впливи” [2].

 

Постійне навантаження

 

В залежності від конструктивної форми будівлі і прийнятого складу огороджувальних конструкцій можна визначити розрахункове наванта­ження.

Таблиця 2: Навантаження від ваги конструкцій покриття

Склад навантаження Нормативне наванта­ження, , кПа Коефіцієнт надійності за навантаженням Розрахункове навантаження, , кПа
Захисний шар 15-20 мм із гравію, втопленого в мастику 0,35 1,3 0,4
Гідроізоляція із трьох шарів акваізолу 0,15 1,3 0,195
Цементна стяжка 20 мм 0,4 1,3 0,52
Плитний утеплювач щільністю р=500кг/м , товщиною 0,5 1,2 0,6
Пароізоляція із шару рубероїду 0,05 1,2 0,06
Залізобетонна панель із важкого бетону із заливкою швів, розміром 3х6 м 1,6 1,1 1,76
Кроквяна ферма із в’язями, проліт 36 м 0,4 1,05 0,42
Всього 3,45  

Розрахункове лінійне навантаження на ригель рами визначають, множачи значення на ширину вантажної площі :

.

Тимчасове навантаження

 

Тимчасове навантаження буде складатися із трьох складових: навантаження від снігу, навантаження від ві­тру, навантаження від мостового крану.

 
 


Навантаження від снігу

 

При розрахунку рами навантаження від снігу приймається рівномірно розподіленим за довжиною ригеля. Граничне розрахункове значення снігового навантаження на 1 м ригеля:

,

де - коефіцієнт надійності за граничним значенням снігового навантаження, що визначається згідно з табл. 3 і залежить від строку експлуатації будівлі (згідно з [1], Додаток В для промислових будівель строк експлуатації становить 60 років).

- характеристичне значення снігового навантаження на горизонтальної поверхні для м. Джанкой (приймається згідно з Додатком А);

В = 6 м – крок колон каркасу;

С - коефіцієнт, що визначається за формулою:

,

де - коефіцієнт переходу від ваги снігового покриву на поверхні ґрунту до снігового навантаження на покрівлю, визначається за [1], пп. 8.7, 8.8 залежно від форми покрівлі і схеми розподілу снігового навантаження; для будинків з односхилими та двосхилими покриттями при куті нахилу покрівлі до горизонту a£25° =1 (схема 1 додатку Ж [2]);

– коефіцієнт, що враховує вплив особливостей режиму експлуатації на накопичення снігу на покрівлі (очищення, танення тощо) і встановлюється завданням на проектування (за відсутності даних про режим експлуатації покрівлі коефіцієнт допускається приймати таким, що дорівнює одиниці).

– коефіцієнт географічної висоти, що враховує висоту H (у кілометрах) розміщення будівельного об’єкта над рівнем моря і визначається за формулою:

(при H³0,5 км);

(при H <0,5 км).

Отже: .

 

Навантаження від вітру

 
 


Визначаємо активні й пасивні значення еквівалентного рівномірно розподіленого навантаження, що діє на колону на рами

де - коефіцієнт надійності за граничним значенням снігового навантаження, що визначається згідно з табл. 4 і залежить від строку експлуатації будівлі (згідно з [1], Додаток В для промислових будівель строк експлуатації становить 60 років).

- характеристичне значення вітрового тиску для м. Запоріжжя (середня статична складова тиску вітру на висоті 10 м над поверхнею землі, який може бути перевищений у середньому один раз на 50 років; приймається згідно з Додатком А);

, - коефіцієнти, що визначається за формулами:

;

,

де Caer - аеродинамічний коефіцієнт, враховує форму споруди і визначається за додатком І [2]; для схеми 1

· активний аеродинамічний коефіцієнт дорівнює ,

· пасивний ;

- коефіцієнт висоти споруди, враховує збільшення вітрового навантаження залежно від висоти споруди (HРH) над поверхнею землі (Z) та типу навколишньої місцевості і визначається за таблицею 5;
для III типу місцевості при висоті споруди H = 13,25 м та заглибленні колони 1,0 м коефіцієнт ;

типи місцевості:

I - відкриті поверхні морів, озер, а також плоскі рівнини без перешкод, що піддаються дії вітру на ділянці довжиною не менш як 3 км;

II - сільська місцевість з огорожами (парканами), невеликими спорудами, будинками і деревами;

III - приміські і промислові зони, протяжні лісові масиви;

IV - міські території, на яких принаймні 15% поверхні зайняті будівлями, що мають середню висоту понад 15м;

Calt = 1 - коефіцієнт географічної висоти, враховує висоту H (в кілометрах) розміщення будівельного об'єкта над рівнем моря і обчислюється за формулою:

(при H³0,5 км);

(при H <0,5 км).

Crel = 1 - коефіцієнт рельєфу, враховує мікрорельєф місцевості поблизу площадки розташування будівельного об’єкту і приймається таким, що дорівнює одиниці, за винятком випадків, коли об’єкт будівництва розташований на пагорбі або схилі;

Cdir = 1 - коефіцієнт напрямку враховує нерівномірність вітрового навантаження за напрямками вітру і, як правило, приймається таким, що дорівнює одиниці;

Cd = 1 - коефіцієнт динамічності, враховує вплив пульсаційної складової вітрового навантаження на споруду. Для будівель і споруд, старший період власних коливань яких не перевищує 0,25 сек, Сd = 1.

Отже:

;

.

Навантаження від тиску вітру на частину стіни в ме­жах висоти ригеля прикладається на рівні нижнього поясу ригеля як зосереджена сила без врахування моментів, які виникають від такого перенесення. Ця сила обчислюється за формулою:

, де

висота ферми з покриттям, яка обчислюється за формулою:

.

– коефіцієнти зміни вітрового тиску по висоті, які визначаються за даними ([2], табл. 9.01) і залежать від типу місцевості і висоти будівлі та знаходяться методом лінійної інтерполяції.

, .

Тоді отримаємо:

.

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1173

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!