Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Глава 12. Списання банком коштів з рахунків платників податків/суб’єктів господарювання12.1. Органом стягнення (стягувачем) податкового боргу, простроченої заборгованості суб’єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету (включаючи плату за користування такими кредитами (позиками) та пеню) відповідно до статті 41 Податкового кодексу України та статті 17 Бюджетного кодексу України є органи державної податкової служби.

12.2. Стягувач ініціює стягнення коштів у випадках, визначених пунктом 12.1 цієї глави, з рахунків платників податків/суб’єктів господарювання на підставі рішення суду.

12.3. Стягувач несе відповідальність згідно із законом за необґрунтованість стягнення коштів.

12.4. Стягувач для стягнення коштів оформляє не менше ніж у трьох примірниках інкасове доручення (розпорядження) за формою, наведеною в додатку 24 до цієї Інструкції, згідно з вимогами щодо заповнення розрахункових документів, що викладені в додатку 8 до цієї Інструкції.

У реквізиті “Призначення платежу” інкасового доручення (розпорядження) стягувач зазначає назву, дату видачі та номер (якщо він присвоєний) судового рішення. Судове рішення, на підставі якого оформлено інкасове доручення (розпорядження), банку не подається.

Банк, що обслуговує стягувача, приймає інкасові доручення (розпорядження) протягом 10 календарних днів з дати їх складання, а банк платника — протягом 30 календарних днів з дати їх складання.

Стягувач доставляє інкасове доручення (розпорядження) в банк платника самостійно (через працівника стягувача, рекомендованим або цінним листом тощо).

12.5. Банк перевіряє відповідність заповнення реквізитів інкасового доручення (розпорядження) вимогам додатка 8 до цієї Інструкції:

банк платника перевіряє заповнення таких реквізитів:

"Платник”, “Код платника”, “Рахунок платника”, “Банк платника”, “Код банку платника";

банк стягувача (орган Державної казначейської служби України, у якому відкрито рахунок органу державної податкової служби) перевіряє заповнення таких реквізитів: “Отримувач”, “Код отримувача”, “Рахунок отримувача”, “Банк отримувача”, “Код банку отримувача”.

12.6. Банк платника приймає до виконання інкасове доручення (розпорядження) стягувача незалежно від наявності достатнього залишку коштів на рахунку платника.

12.7. Якщо інкасові доручення (розпорядження) надійшли до банку протягом операційного часу, але на час надходження на рахунку платника немає коштів або їх недостатньо, то банк виконує ці інкасові доручення (розпорядження) з урахуванням сум, що надійдуть на рахунок платника протягом операційного часу (поточні надходження). Якщо для виконання цих інкасових доручень (розпоряджень) недостатньо коштів (з урахуванням поточних надходжень), то вони виконуються частково відповідно до пункту 12.9 цієї глави.

Якщо на рахунку платника коштів немає і протягом операційного часу кошти на його рахунок не надходили, то після закінчення операційного часу ці інкасові доручення (розпорядження) повертаються без виконання згідно з пунктом 12.11 цієї глави.

12.8. Інкасові доручення (розпорядження), які надійшли до банку після операційного часу, банк (незалежно від наявності коштів на рахунку платника на час їх надходження) виконує наступного операційного дня. Якщо на початок наступного операційного дня на рахунку платника буде недостатньо коштів для виконання інкасових доручень (розпоряджень), то вони цього самого дня виконуються частково відповідно до пункту 12.9 цієї глави. Якщо на початок наступного операційного дня на рахунку платника не буде коштів для виконання інкасових доручень (розпоряджень), то такі документи цього самого дня повертаються без виконання відповідно до пункту 12.11 цієї глави.

12.9. Банк у разі недостатності коштів на рахунку платника виконує інкасове доручення (розпорядження) у межах залишку коштів. Часткову оплату інкасового доручення (розпорядження) банк оформляє меморіальним ордером, у реквізиті “Призначення платежу” якого зазначає номер і дату інкасового доручення (розпорядження), яке частково оплачено, суму, що залишилася до сплати, та повторює текст, наведений у реквізиті “Призначення платежу” цього інкасового доручення (розпорядження). Банк у меморіальному ордері найменування стягувача зазначає в реквізиті “Додатковий реквізит” і під час формування електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України розміщує його в полі “Допоміжні реквізити”.

Для підтвердження часткової оплати відповідальний виконавець на примірнику інкасового доручення (розпорядження) окреслює реквізит “Сума”, зазначає на зворотному боці дату, суму часткового платежу та засвідчує це своїм підписом.

Примірник інкасового доручення (розпорядження), на підставі якого здійснено часткову оплату, залишається на зберіганні в банку платника.

12.10. Банк платника в інкасовому дорученні (розпорядженні)

має право робити виправлення в номері рахунку платника, назві та коді банку платника в разі їх зміни з ініціативи банку платника (у зв’язку з реорганізацією банку, зміною в банку правил бухгалтерського обліку, виконанням банком вимог законодавства). Банк виконує виправлення в інкасовому дорученні (розпорядженні) відповідно до пункту 2.26 глави 2 цієї Інструкції.

12.11. Банк платника в разі відмови виконати інкасове доручення (розпорядження), оформлене стягувачем, у день його надходження має зробити на його зворотному боці напис про причину повернення документа без виконання (з обов’язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої інкасове доручення (розпорядження) не може бути виконано, та/або главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку, який порушено), зазначити дату повернення (це засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа банку) і не пізніше наступного робочого дня надіслати (рекомендованим або цінним листом)/передати це інкасове доручення (розпорядження) стягувачу, від якого воно надійшло.

Якщо причиною повернення інкасового доручення (розпорядження)

є неправильно зазначене найменування банку платника, то банк на зворотному боці інкасового доручення (розпорядження) зазначає його правильне найменування.

12.12. Банк не пізніше наступного робочого дня повідомляє платника про надходження інкасового доручення (розпорядження), якщо умова про таке повідомлення передбачена договором банківського рахунку цього платника (у порядку, передбаченому договором).12.13. Стягувач може відкликати інкасове доручення (розпорядження) у будь-який час до списання коштів з рахунку платника шляхом подання листа про відкликання до банку, що обслуговує платника.

Інкасове доручення (розпорядження) відкликається лише в повній сумі.

У листі про відкликання інкасового доручення (розпорядження)

стягувач зазначає найменування платника та номер його рахунку, найменування та код банку платника, номер, дату і суму, зазначені в документі, що відкликається. Цей лист засвідчується підписами відповідальних осіб стягувача та відбитком його печатки.

12.14. Стягувач самостійно доставляє в банк платника лист про відкликання інкасового доручення (розпорядження). Банк платника приймає до виконання лист про відкликання інкасового доручення (розпорядження), оформлений відповідно до вимог пункту 12.13 цієї глави.

Банк платника, отримавши листа про відкликання інкасового доручення (розпорядження), не списує кошти з рахунку платника і повертає/надсилає інкасове доручення (розпорядження) безпосередньо стягувачу.

12.15. Банк платника не має права на списання коштів з рахунку платника за інкасовим дорученням (розпорядженням) після отримання листа про його відкликання.

(Інструкцію доповнено новою главою згідно з Постановою Національного банку N 122 від 30.03.2012)

Директор Департаменту

платіжних систем В.М.Кравець

Додаток 1

до Інструкції

про безготівкові розрахунки

в Україні в національній

валюті

 

 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N ___

( za496-09 )

 

( Додаток 1 в редакції Постанови Національного банку N 296

( z0496-09 ) від 15.05.2009 )

 

Директор Департаменту

платіжних систем В.М.Кравець

 

 

Додаток 2

до Інструкції

про безготівкові розрахунки

в Україні в національній

валюті

 

 

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ N ___

( za496-09 )

 

( Додаток 2 в редакції Постанови Національного банку N 296

( z0496-09 ) від 15.05.2009 )

 

Директор Департаменту

платіжних систем В.М.Кравець

 

 

Додаток 3

до Інструкції

про безготівкові розрахунки

в Україні в національній

валюті

 

 

ПЛАТІЖНА ВИМОГА-ДОРУЧЕННЯ N ___

( za496-09 )

 

( Додаток 3 в редакції Постанови Національного банку N 296

( z0496-09 ) від 15.05.2009 )

 

Директор Департаменту

платіжних систем В.М.Кравець

 

 

Додаток 4

до Інструкції про

безготівкові розрахунки

в Україні в національній

валюті

 

 

------------------------------------------------------------------

| |

| ----------- |

| [1] ПЛАТІЖНА ВИМОГА N [3] [2] | 0410007 | |

| ----- ----------- |

| Одержано банком |

| [4] |

| від "___" _________ 200_ р. [50] |

| "___" ____________ 200_ р. |

| |

| [60] |

| "___" ____________ 200_ р. |

| |

| Платник [9] |

| ----------------- |

| Код | [8] | |

| | | |

| ----------------- |

| Банк платника |

| [11] Код банку ДЕБЕТ рах. N СУМА |

| ----------- ---------------------------- |

| | | | | | |

| у м. | [12] | | [10] | [7] | |

| --------------------------------- ---------------------| | |

| | | |

| Стягувач [62] | | |

| ----------------- | | |

| Код | [66] | | | |

| | | КРЕДИТ рах. N | | |

| ----------------- ---------------------| | |

| Банк стягувача | [61] | | |

| [63] Код банку | | | |

| ----------- |--------------------| | |

| | [67] | | | | |

| у м. | | | | | |

| --------------------------------- ---------------------------- |

| Сума словами |

| [6] |

| |

| ----------------------------------------- ----------------- |

| Призначення платежу | [18] | |

| [19] | | |

| ----------------- |

| Проведено банком |

| |

| [51] |

| "___" ___________ 200_ р. |

| М.П. Підписи [65] |

| [64] ---------- Підпис банку |

| ---------- |

| |

------------------------------------------------------------------

Додаток 5

до Інструкції про

безготівкові розрахунки в

Україні в національній

валюті

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

|КОРІНЕЦЬ РОЗРАХУНКОВОГО ЧЕКА| |_______[9]______ ______________[11]_[12]______________ |

|Серія ________ N ___________| | (чекодавець) (назва банку-емітента, код банку) |

|"___" ______________ 200_ р.| | |

| (дата видачі) | |РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК [1] Серія ______ N __[3]____ Д-т рах. N ___[10]___|

| | | К-т рах. N __________|

|____________________________| |Ідентифікаційний код на _____[7]______________ "__"________ 200_ р.|

| (кому) | | [8] (сума цифрами) Підпис банку |

|____________________________| |------------------- |

| (платити за що) | || | |

| | |------------------- |

|____________________________| |Кому____[16]___[15]_________________________________________________|

| (номери і дати документів) | | (назва чекодержателя) |

| | | |

|Залишок ліміту | |Сплатіть за цим чеком ______________________________________________|

|----------------------------| |____________________________________________________________________|

|Списано за цим | |_____________________[19]___________________________________________|

|чеком | |____________________________________________________________________|

|----------------------------| | (за що, номери та дати документів) |

|Залишок ліміту до | | |

|наступного чека | |Сума словами ________________________[6]____________________________|

|----------------------------| |____________________________________________________________________|

|Сума словами | |____________________________________________________________________|

|----------------------------| | |

|----------------------------| |Місце складання чека _______________________________________________|

|----------------------------| | |

|----------------------------| |Дата "___" _________ 200_ р. Підпис чекодавця __[41]_____ М.П. |

|----------------------------| | [4] [42] |

| | | |

| | |---------------------------------------------------------------------

| | |Серійний N| |X|Рахунок N| |X|Сума| |X|Код банку| |X|Текст| |

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

(зворотний бік розрахункового чека)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Місце для календарного | | Місце для штемпеля |

|штемпеля | | |

|---------------------- | | ---------------------- |

|| | ____________________________________________ | | | | |

|| | (підпис уповноваженої особи чекодержателя, |Поле| | | |

|| | що приймає розрахунковий чек в оплату) |під-| | | |

|| | |ши- | | | |

|| | |ван-| | | |

|| | |ня | | | |

|| | | | | | |

|| | | | | | |

|---------------------- | | ---------------------- |

|постачальника | | постачальника |

| | | |

|------------------------------------------------------------------- | | Відмітка власника |

|| ВІДМІТКИ БАНКУ | | | книжки про перевірку |

|| про причини несплати розрахункового чека | | | правильності |

||-----------------------------------------------------------------| | | використання |

|| | | | _____________________ |

|| | | | _____________________ |

|| | | | _____________________ |

|| | | | |

|------------------------------------------------------------------- | | Головний бухгалтер |

| | | чекодавця ___________ |

| | | |

| Підпис банку ________ | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 6

до Інструкції про

безготівкові розрахунки в

Україні в національній

валюті

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

|КОРІНЕЦЬ РОЗРАХУНКОВОГО ЧЕКА| |РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК ____[11] [12]__________________________|

| Серія _______ N ________ | |Серія ____ N _____[3]__ (назва банку-емітента, код банку) |

|На _________________________| | |

| (сума цифрами) | |Реєстраційний номер на _____[7]______ Д-т рах. N ___[10]___|

| | |облікової картки |

| | |платника податків |

| | |(за наявності) |

|"___" _____________ 200_ р. | |------------------- (сума цифрами) К-т рах. N __________|

| (дата видачі) | || | "__"________ 200_ р. |

|____________________________| |------------------- Підпис банку |

| (реєстраційний номер | | [8] |

| облікової картки платника | | |

| податків (за наявності) | | |

|____________________________| | |

| (прізвище, | |___________[9]_________________________________________________ |

|____________________________| | (прізвище, ім'я, по батькові) |

| ім'я, по батькові) | |Паспорт серії ____ N _______, __________ "___" _______ 200_ р. |

|Паспорт серії ______________| | (ким та коли виданий) |

|N _________________, виданий| | |

|"___" _____________ 200_ р. | |Чек на ________________________________________________________ |

|____________________________| | (сума словами) |

| (сума словами) | |_______________________________________________________________ |

|____________________________| |Виданий філією (відділенням) N ___[12]_____ банку ___[11]______ |

|____________________________| | (назва |

|Виданий філією (відділенням)| |_______________________________________________________________ |

| | | банку, його місцезнаходження) |

|N ______ банку _____________| | |

| | |Чек дійсний до "____" ___[45]________ 200__ р. |

| Чек дійсний до | |Підпис банку ___________ Підпис чекодавця ______[41]_______ |

|"___" ______________ 200 р. | | |

|Підпис банку _______________| | М.П. [42] |

|Чек отримав ________________| |Дата складання "___" __[4]_____ 200_ р. |

| | |-----------------------------------------------------------------

| | |Серійний N| |X|Рахунок N| |X|Сума| |X|Код банку| |X|Текст| |

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

(зворотний бік розрахункового чека)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

| -------------------------------------------------------------- | | |

| |Відмітка | Розрахунковий чек | | | Сума |

| |банку, | діє на всій території України незалежно від | | |а) перерахована в |

| |підприємства |місця його видачі для розрахунків за товари | | | безготівковій |

| |торгівлі або |або послуги; | | | формі з рахунку |

| |послуг про | обмін чека на готівку підприємством торгівлі| | | фізичної особи |

| |прийняття |або послуг не здійснюється; | | | N _____________ |

| |розрахункового| невикористаний чек його власник може | | |_________________ |

| |чека до |повернути до банку, який його видав, для | | | (сума словами) |

| |оплати |зарахування суми на свій рахунок або обміняти| | |_________________ |

| | |чек на готівку. | |Поле|_________________ |

| | | | |під-|_________________ |

| | | РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК ДІЙСНИЙ ТРИ МІСЯЦІ | |ши- |_________________ |

| -------------------------------------------------------------- |ван-| |

| Зберігайте чек окремо |ня |б) унесена |

| від паспорта! | | готівкою ______ |

| | |_________________ |

| Заповнюється під час виплати готівкою | | (сума словами) |

|Сума чека | |_________________ |

|________________________________________ | |_________________ |

| (словами) | |_________________ |

| | |_________________ |

|Отримав ________ "___" _________ 200_ р. | | |

| (підпис) (дата) | | |

| | | |

|Пред'явлений паспорт серії ____ N ______ | | |

|Ким та коли виданий ____________________ | | |

|Контролер (оператор) _____ Касир _______ | | |

| | | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою

Національного банку N 154 ( z0935-11 ) від 18.05.2011 )

 

Додаток 7

до Інструкції про

безготівкові розрахунки в

Україні в національній

валюті

 

 

------------------------------------------------------------------

| ----------- |

| [1] ЗАЯВА ПРО ВІДКРИТТЯ АКРЕДИТИВА [2] | 0410003 | |

| ----------- |

| [4] Одержано банком |

| від "___" _________ 200_ р. |

| [50] |

| "___" ____________ 200_ р. |

|----------------------------------------------------------------|

||Заявник акредитива [9] |Бенефіціар [15] ||

|| | ||

|| ------- --------| -------- --------||

|| | | | || | | |

Код | [8] | Рахунок N | [10] ||Код | [16] | Рахунок N | [17] || ------- --------| -------- --------|| ||------------------------------+-------------------------------|| ||Банк-емітент [11] |Банк бенефіціара [13] || || -----------| ----------- || || Код банку | [12] || Код банку | [14] | || || | || | | || ||у м. -----------|у м. ----------- || ||------------------------------+-------------------------------|| ||Відкрийте нам акредитив |Строк дії акредитива || || | || ||(вид акредитива) |до "___" ___________ 200_ р. || ||------------------------------+-------------------------------|| ||Сума [6], [7] |Акредитив в іншому || || |(виконуючому) банку виконати: || ||(цифрами і словами) | || ||------------------------------|а) за рахунок коштів платника, || ||Умови акредитива до | депонованих у виконуючому || ||виконуючого банку направити: | банку; || || |б) інкасацією документів до || ||а) спецзв'язком; | банку-емітента; || || |в) через кореспондентський || ||б) коротке повідомлення; | рахунок банку-емітента. || || електронною поштою; | || || телетайпом. | (зайве викреслити) || || |-------------------------------|| ||(іншими засобами зв'язку, |З акцептом (чиїм), без акцепту || ||зазначити, якими саме, зайве | || ||закреслити) | || ||------------------------------+-------------------------------|| ||Договір N __ від "__" ___ _ р.|Платіж (чи акцепт) здійснити || || |проти: || ||Назва товарів (виконаних |_______________________________|| ||робіт, наданих послуг) |_______________________________|| || |_______________________________|| ||(Кількість, ціна, сума) |_______________________________|| ||------------------------------|_______________________________|| ||Додаткові умови |(перелік документів, які || || |додаються до реєстру документів|| || |за акредитивом) || || | || |----------------------------------------------------------------| | Проведено банком | | | | [51] | | "___" ___________ 200_ р. | | [40] Підписи [41] | | М.П. ---------- Підпис банку | | ---------- | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 8

до Інструкції про

безготівкові розрахунки в

Україні в національній

валюті

 

 

УКАЗІВКИ

щодо заповнення реквізитів розрахункових документів на паперових носіях, їх реєстрів і заяви про відкриття акредитива

1. Ці вказівки містять вимоги щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, їх реєстрів і заяви про відкриття акредитива.

2. У цих вказівках слово “Банк” означає банки, що обслуговують платника, отримувача, стягувача.

------------------------------------------------------------------

| WN |Назва |Вимоги щодо заповнення реквізиту |

|поля|реквізиту | |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|1 |Назва | Зазначається назва розрахункового|

| |документа |документа або реєстру, передбаченого|

| | |Інструкцією про безготівкові розрахунки в|

| | |Україні в національній валюті (далі -|

| | |Інструкція). |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|2 |Код | Зазначається код розрахункового|

| |розрахункового|документа з Державним класифікатором|

| |документа |управлінської документації. |

| | | Код має відповідати назві|

| | |розрахункового документа, зазначеній у полі|

| | |1. |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|3 |N | Зазначається номер розрахункового|

| | |документа (реєстру, заяви про відкриття|

| | |акредитива), що може включати як цифри, так|

| | |і букви. |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|4 |Дата складання| Зазначається дата складання|

| | |розрахункового документа (реєстра, заяви про|

| | |відкриття акредитива): число, місяць та рік|

| | |цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР (за винятком|

| | |розрахункових чеків) або число - цифрами ДД|

| | |місяць - словом, рік - цифрами РРРР. |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|5 |Дата | Зазначається дата, починаючи з якої|

| |валютування |кошти, переказані платником отримувачу,|

| | |переходять у власність отримувача. |

| | | Під час формування електронного|

| | |розрахункового документа системи електронних|

| | |платежів Національного банку України|

| | |реквізит "Дата валютування" розміщується в|

| | |полі "Допоміжні реквізити". |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|6 |Сума словами | Зазначаються з великої букви сума|

| | |розрахункового документа (реєстру, заяви про|

| | |відкриття акредитива) та слово "гривень"|

| | |("гривня", "гривні" або "грн."), копійки -|

| | |цифрами та слово "копійка" ("копійки",|

| | |"копійок" або "коп."). Якщо сума складається|

| | |лише з копійок, то перед її зазначенням|

| | |обов'язковим є написання слів "Нуль|

| | |гривень". |

| | | Якщо сума платежу виражена в цілих|

| | |гривнях, то зазначається "00 копійок" або|

| | |"00 коп.". |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|7 |Сума | Зазначається сума цифрами, гривні від|

| | |копійок відділяються комою ",", копійки|

| | |позначаються двома знаками. Якщо сума|

| | |розрахункового документа виражена в цілих|

| | |гривнях, то замість копійок проставляються|

| | |два нулі "00". Сума цифрами відповідає сумі |

| | |словами. |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|8 |Код платника | Зазначається ідентифікаційний код|

| | |платника за Єдиним державним реєстром під- |

| | |приємств та організацій України (ЄДРПОУ) або|

| | |реєстраційний (обліковий) номер платника |

| | |податку, який присвоюється органами держав- |

| | |ної податкової служби (далі - ідентифікацій-|

| | |ний код). Якщо ідентифікаційний код юридич- |

| | |ній особі не присвоєний, то ставиться |

| | |дев'ять нулів. |

| | | Для фізичних осіб зазначається реєстра-|

| | |ційний номер облікової картки платника |

| | |податків або серія та номер паспорта, якщо |

| | |фізична особа через свої релігійні переко- |

| | |нання відмовилася від прийняття реєстрацій- |

| | |ного номера облікової картки платника подат-|

| | |ків та офіційно повідомила про це відповід- |

| | |ний орган державної податкової служби і має |

| | |відмітку в паспорті. |

| | | Під час формування електронного розра- |

| | |хункового документа системи електронних |

| | |платежів Національного банку України в |

| | |реквізиті ставиться десять нулів, якщо фі- |

| | |зична особа через свої релігійні переконання|

| | |відмовилася від прийняття реєстраційного |

| | |номера облікової картки платника податків та|

| | |офіційно повідомила про це відповідний орган|

| | |державної податкової служби і має відмітку в|

| | |паспорті, а інформація щодо серії та номера |

| | |паспорта розміщується в полі "Допоміжні |

| | |реквізити". |

| | | Якщо згідно із законодавством України|

| | |ідентифікаційний код нерезиденту не|

| | |присвоюється, то ставиться дев'ять нулів. |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|9 |Платник | Зазначаються найменування платника, що|

| | |відповідає найменуванню платника, яке заяв- |

| | |лене в банку платника в картці із зразками |

| | |підписів та відбитка печатки, або його |

| | |скорочене найменування, яке відповідає |

| | |зареєстрованому в установчих документах. |

| | | У разі повернення платежів з бюджету |

| | |зазначаються найменування (повне або скоро- |

| | |чене) відповідної установи, на ім'я якої |

| | |відкрито рахунки для зарахування надходжень |

| | |до державного та/або місцевих бюджетів, |

| | |найменування території та код бюджетної |

| | |класифікації. |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|10 |Рахунок | Зазначається номер рахунку платника в|

| |платника |банку. |

| | | Якщо платником є орган Державної |

| | |казначейської служби України |

| | |(фінансова установа), який |

| | |здійснює платіж за дорученням свого клієнта,|

| | |то зазначається номер рахунку цього органу|

| | |Державної казначейської служби України |

| | |(фінансової установи). |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|11 |Банк платника | Зазначаються найменування та |

| | |місцезнаходження (населений пункт) банку |

| | |(філії) платника. |

| | |У разі складання розрахункового документа |

| | |з використанням комп'ютерної техніки |

| | |допускається скорочення найменування за |

| | |умови, що в скороченому вигляді цей реквізит|

| | |міститиме інформацію, достатню для|

| | |однозначної ідентифікації банку (філії),|

| | |місцезнаходження банку (філії) зазначати |

| | |не обов'язково |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|12 |Код банку | Код банку, зазначеного в полі 11. |

| |платника | |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|13 |Банк | Зазначається найменування та |

| |отримувача |місцезнаходження (населений пункт) банку |

| | |(філії) отримувача. У разі складання |

| | |розрахункового документа з |

| | |використанням комп'ютерної техніки|

| | |допускається скорочення найменування за |

| | |умови, що в скороченому вигляді цей реквізит|

| | |міститиме інформацію, достатню для|

| | |однозначної ідентифікації банку (філії),|

| | |місцезнаходження банку (філії) |

| | |зазначати не обов'язково. |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|14 |Код банку | Код банку, зазначеного в полі 13. |

| |отримувача | |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|15 |Отримувач | Зазначаються найменування отримувача, що|

| | |відповідає найменуванню отримувача, яке |

| | |заявлене в банку отримувача в картці із |

| | |зразками підписів та відбитка печатки, або |

| | |його скорочене найменування, яке відповідає|

| | |зареєстрованому в установчих документах. |

| | | Під час сплати платежів до бюджету |

| | |зазначаються найменування (повне або скоро- |

| | |чене) відповідної установи, на ім'я якої |

| | |відкрито рахунки для зарахування надходжень |

| | |до державного та/або місцевих бюджетів, |

| | |найменування території та код бюджетної |

| | |класифікації. |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|16 |Код отримувача| Зазначається ідентифікаційний код отри-|

| | |мувача за Єдиним державним реєстром підпри- |

| | |ємств та організацій України (ЄДРПОУ) або |

| | |реєстраційний (обліковий) номер платника |

| | |податку, який присвоюється органами держав- |

| | |ної податкової служби (далі - ідентифіка- |

| | |ційний код). Якщо платник знає, що ідентифі-|

| | |каційний код юридичній особі не присвоєний, |

| | |то ставиться дев'ять нулів. |

| | | Для фізичних осіб зазначається реєстра-|

| | |ційний номер облікової картки платника |

| | |податків або серія та номер паспорта, якщо |

| | |фізична особа через свої релігійні переко- |

| | |нання відмовилася від прийняття реєстрацій- |

| | |ного номера облікової картки платника подат-|

| | |ків та офіційно повідомила про це відповід- |

| | |ний орган державної податкової служби і має |

| | |відмітку в паспорті. |

| | | Під час формування електронного розра- |

| | |хункового документа системи електронних пла-|

| | |тежів Національного банку України в реквізи-|

| | |ті ставиться десять нулів, якщо фізична осо-|

| | |ба через свої релігійні переконання відмови-|

| | |лася від прийняття реєстраційного номера |

| | |облікової картки платника податків та офі- |

| | |ційно повідомила про це відповідний орган |

| | |державної податкової служби і має відмітку |

| | |в паспорті, а інформація щодо серії та |

| | |номера паспорта розміщується в полі |

| | |"Допоміжні реквізити". |

| | | Якщо платник не знає реєстраційного |

| | |номера облікової картки платника податків/ |

| | |серії та номера паспорта фізичної особи, то |

| | |ставиться п'ять дев'яток. Ця вимога поши- |

| | |рюється лише на отримувача - фізичну особу".|

| | | Якщо згідно із законодавством України|

| | |ідентифікаційний код нерезиденту не|

| | |присвоюється, то ставляться дев'ять нулів. |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|17 |Рахунок | Зазначається номер рахунку отримувача в|

| |отримувача |банку. |

| | | Якщо отримувач - це орган Державної |

| | |казначейської служби України (фінансова |

| | |установа), на рахунок якого в банку зарахо- |

| | |вуються кошти на користь його клієнта, то |

| | |зазначається номер рахунку цього органу |

| | |Державної казначейської служби України |

| | |(фінансової установи). |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|18 |Код країни | Якщо платник є нерезидентом, то|

| |нерезидента |проставляється символ "П" і тризначний код|

| | |країни платника; |

| | | якщо отримувач є нерезидентом, то|

| | |проставляються символ "О" і тризначний код|

| | |країни отримувача; |

| | | якщо платник і отримувач є|

| | |нерезидентами одночасно, то проставляються|

| | |символ "П" і тризначний код країни платника,|

| | |далі символ "О" і тризначний код країни|

| | |отримувача. |

| | | Під час формування електронного|

| | |розрахункового документа системи електронних|

| | |платежів Національного банку України цей|

| | |реквізит розміщується в полі "Допоміжні|

| | |реквізити". |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|19 |Призначення | Цей реквізит у платіжних дорученнях,|

| |платежу |меморіальних ордерах та платіжних |

| | |вимогах-дорученнях заповнюється з|

| | |урахуванням вимог, установлених главою 3|

| | |цієї Інструкції. |

| | | Реквізит "Призначення платежу" у|

| | |платіжних вимогах на примусове списання|

| | |коштів заповнюється з урахуванням вимог|

| | |глави 5 цієї Інструкції. |

| | | Реквізит "Призначення платежу" у|

| | |платіжних вимогах у разі договірного|

| | |списання коштів заповнюється з урахуванням|

| | |вимог глави 6 цієї Інструкції. |

| | | Реквізит "Призначення платежу" в інка- |

| | |сових дорученнях (розпорядженнях) заповнює- |

| | |ться з урахуванням вимог глави 12 цієї |

| | |Інструкції. |

| | | У розрахункових документах на сплату |

| | |(стягнення) платежів до бюджету цей реквізит|

| | |заповнюється з урахуванням вимог нормативно-|

| | |правових актів з питань заповнення розрахун-|

| | |кових документів у разі сплати (стягнення) |

| | |платежів до бюджету або повернення платежів |

| | |з бюджету. |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|20 |Додатковий |Заповнюється відповідно до нормативно- |

| |реквізит |правових актів Національного банку України |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|40 |М.П. | Ставиться відбиток печатки, зразок якої|

| | |заявлений банку платника в картці із |

| | |зразками підписів і відбитка печатки. |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|41 |Підписи | Ставляться підписи (підпис) відповіда- |

| |платника |льних осіб (відповідальної особи), які впов-|

| | |новажені розпоряджатися рахунком і зразки |

| | |підписів яких заявлені банку платника в |

| | |картці із зразками підписів і відбитка |

| | |печатки. |

| | |Під час здійснення операцій за вкладним |

| | |(депозитним) рахунком фізичної особи як |

| | |зразок підпису власника рахунку |

| | |використовується зразок підпису, зазначений |

| | |у договорі банківського вкладу. |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|42 |Підпис банку | Ставляться підписи відповідального|

| | |виконавця банку, який оформив меморіальний|

| | |ордер, та працівника, на якого покладено|

| | |функції контролера. У разі перерахування|

| | |коштів на рахунки клієнтів-отримувачів|

| | |(фізичних та юридичних осіб), які відкриті в|

| | |інших банках, розрахунковий документ|

| | |засвідчується підписами керівника (його|

| | |заступника) і головного бухгалтера (його|

| | |заступника) банку або підписами|

| | |уповноважених осіб згідно з внутрішніми|

| | |нормативними документами банку та|

| | |відповідального виконавця банку. |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|43 |М.П. | Ставиться відбиток печатки отримувача,|

| |отримувача |зразок якої заявлений банку отримувача в|

| | |картці зі зразками підписів та відбитка|

| | |печатки. |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|44 |Підписи | Ставляться підписи (підпис)|

| |отримувачів |відповідальних осіб отримувача, які|

| | |вповноважені розпоряджатися рахунком і|

| | |зразки підписів яких заявлені банку|

| | |отримувача в картці зі зразками підписів та|

| | |відбитка печатки. |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|45 |Строк дії чека| Строк дії чека зазначається так: дата|

| | |та рік цифрами, місяць словом. |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|50 |Дата | Зазначаються число, місяць та рік|

| |надходження |отримання банком платника розрахункового|

| | |документа: цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або|

| | |число зазначається цифрами ДД, місяць -|

| | |словом і рік - цифрами РРРР, які|

| | |засвідчуються підписом відповідального|

| | |виконавця та відбитком штампа банку. |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|51 |Дата виконання| Зазначаються число, місяць та рік|

| | |списання коштів з рахунку платника цифрами у|

| | |форматі ДД/ММ/РРРР або число зазначається|

| | |цифрами ДД, місяць - словами, рік - цифрами|

| | |РРРР, які засвідчуються підписом|

| | |відповідального виконавця та відбитком|

| | |штампа банку. |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|60 |Дата | Зазначається дата прийняття та|

| |надходження в |перевірки банком стягувача платіжної вимоги,|

| |банк |яка підлягає надсиланню в банк платника|

| |стягувача/ |(банком чи безпосередньо стягувачем), або|

| |отримувача |дата прийняття банком отримувача|

| | |розрахункового документа (реєстру, заяви на|

| | |відкриття акредитива) для надсилання в банк|

| | |платника, які засвідчуються підписом|

| | |відповідального виконавця та відбитком|

| | |штампа банку. |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|61 |Рахунок | Зазначається номер рахунку|

| |стягувача/ |стягувача/отримувача (у разі договірного|

| |отримувача |списання коштів) в обслуговуючому банку. |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|62 |Стягувач/ | Зазначається назва стягувача/отримувача|

| |отримувач |(у разі договірного списання коштів), що|

| | |відповідає назві стягувача/отримувача, яка|

| | |заявлена в банку стягувача/отримувача в|

| | |картці із зразками підписів та відбитка|

| | |печатки, або його скорочена назва, яка|

| | |відповідає зареєстрованій в установчих|

| | |документах. |

| | | Додатково може зазначатися поштова|

| | |адреса стягувача. |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|63 |Банк | Зазначається назва банку (філії,|

| |стягувача/ |відділення), що обслуговує|

| |отримувача |стягувача/отримувача (у разі договірного|

| | |списання коштів), у який стягувач/отримувач|

| | |подав платіжну вимогу. Додатково може|

| | |зазначатися місцезнаходження цього банку|

| | |(філії, відділення). У разі складання|

| | |розрахункового документа з використанням|

| | |комп'ютерної техніки допускається скорочення|

| | |назви за умови, що в скороченому вигляді цей|

| | |реквізит міститиме інформацію, достатню для|

| | |однозначної ідентифікації банку (філії,|

| | |відділення). |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|64 |М.П. | Ставиться відбиток печатки|

| |стягувача/ |стягувача/отримувача (у разі договірного|

| |отримувача |списання коштів), зразок якої заявлений|

| | |банку стягувача/отримувача в картці зі|

| | |зразками підписів та відбитка печатки. |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|65 |Підписи | Ставлять підписи відповідальні особи|

| |стягувача/ |стягувача/отримувача (у разі договірного|

| |отримувача |списання коштів), зразки підписів яких|

| | |заявлені банку стягувача/отримувача в картці|

| | |зі зразками підписів та відбитка печатки. |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|66 |Код | Зазначається ідентифікаційний код|

| |стягувача/ |стягувача/отримувача (у разі договірного|

| |отримувача |списання коштів) за Єдиним державним|

| | |реєстром підприємств та організацій України|

| | |(ЄДРПОУ) або реєстраційний (обліковий) номер|

| | |платника податку, який присвоюється органами|

| | |державної податкової служби. |

|----+--------------+--------------------------------------------|

|67 |Код банку | Зазначається код банку стягувача|

| |стягувача/ |(органу Державної казначейської служби |

| |отримувача |України, якщо він присвоєний) або отримувача|

| | |(у разі договірного списання коштів), якому |

| | |стягувач/отримувач надав розрахунковий|

| | |документ. |

|----+--------------+--------------------------------------------|

| 70 |Дата перевірки|Зазначається дата перевірки органом |

| |органом |Державної казначейської служби України, у |

| |Державної |якому відкрито рахунок органу державної |

| |казначейської |податкової служби, інкасового доручення |

| |служби |(розпорядження), оформленого органом |

| |України, який |державної податкової служби, що |

| |обслуговує |засвідчується підписом відповідального |

| |орган |виконавця та відбитком штампа органу |

| |державної |Державної казначейської служби України |

| |податкової | |

| |служби | |

|----+--------------+--------------------------------------------|

| 71 |Рахунок |Зазначається номер бюджетного рахунку, |

| |отримувача |відкритого в органі Державної казначейської |

| | |служби України, у разі стягнення коштів з |

| | |платника податків/суб'єкта господарювання як|

| | |надходження до бюджету на підставі |

| | |інкасового доручення (розпорядження), |

| | |оформленого органом державної податкової |

| | |служби |

|----+--------------+--------------------------------------------|

| 72 |Отримувач |Зазначаються найменування (повне або |

| | |скорочене) відповідної установи, на ім'я |

| | |якої відкрито рахунки для зарахування |

| | |надходжень до державного та/або місцевих |

| | |бюджетів, найменування території та код |

| | |бюджетної класифікації в разі стягнення |

| | |коштів з платника податків/суб'єкта |

| | |господарювання як надходження до бюджету на |

| | |підставі інкасового доручення |

| | |(розпорядження), оформленого органом |

| | |державної податкової служби |

|----+--------------+--------------------------------------------|

| 73 |Банк |Зазначається найменування органу Державної |

| |отримувача |казначейської служби України, на балансі |

| | |якого відкрито рахунок отримувача коштів, у |

| | |разі стягнення коштів з платника податків/ |

| | |суб'єкта господарювання як надходження до |

| | |бюджету на підставі інкасового доручення |

| | |(розпорядження), оформленого органом |

| | |державної податкової служби |

|----+--------------+--------------------------------------------|

| 74 |Код |Зазначається код органу Державної |

| |отримувача |казначейської служби України [у разі |

| | |стягнення коштів на підставі інкасового |

| | |доручення (розпорядження)] за Єдиним |

| | |державним реєстром підприємств та |

| | |організацій України |

|----+--------------+--------------------------------------------|

| 75 |Код банку |Зазначається код органу Державної |

| |отримувача |казначейської служби України, на ім'я якого |

| | |відкрито рахунки для зарахування надходжень |

| | |до державного та/або місцевих бюджетів, у |

| | |разі стягнення коштів на підставі інкасового|

| | |доручення (розпорядження), оформленого |

| | |органом державної податкової служби |

|----+--------------+--------------------------------------------|

| 76 |Стягувач |Зазначається найменування органу державної |

| | |податкової служби в разі стягнення коштів з |

| | |платника податків/суб'єкта господарювання як|

| | |надходження до бюджету на підставі |

| | |інкасового доручення (розпорядження). |

| | |Додатково може зазначатися місцезнаходження |

| | |органу державної податкової служби. Під час |

| | |формування електронного розрахункового |

| | |документа системи електронних платежів |

| | |Національного банку України реквізит |

| | |"Стягувач" розміщується в полі "Допоміжні |

| | |реквізити" |

|----+--------------+--------------------------------------------|

| 77 |М.П. стягувача|Ставиться відбиток печатки органу державної |

| | |податкової служби в разі стягнення коштів на|

| | |підставі інкасового доручення |

| | |(розпорядження) |

|----+--------------+--------------------------------------------|

| 78 |Підписи |Ставлять підписи відповідальні особи органу |

| |стягувача |державної податкової служби в разі стягнення|

| | |коштів на підставі інкасового доручення |

| | |(розпорядження) |

------------------------------------------------------------------

( Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами

Національного банку N 132 ( z0469-05 ) від 15.04.2005, N 407

( z1218-06 ) від 18.10.2006, N 296 ( z0496-09 ) від 15.05.2009,

N 154 ( z0935-11 ) від 18.05.2011, N 122 ( z0614-12 ) від

30.03.2012 )

 

Додаток 9

до Інструкції про

безготівкові розрахунки в

Україні в національній

валюті

 

 

------------------------------------------------------------------

| |

| Стягувач [62] |

| ---------------------------- |

| |

| Код [66] Рахунок N [61] |

| ---------------- ------ |

| |

| Банк стягувача [63] |

| ---------------------- |

| Одержано банком |

| у м. |

| -------------------------------- [60] |

| "___" ________ 200_ р. |

| Код банку [67] |

| -------------------- |

| |

| РЕЄСТР |

| ПЛАТІЖНИХ ВИМОГ N [3] |

| --------- |

| |

| [4] |

| від "___" _______________ 200_ р. |

| |

| Прошу надіслати зазначені платіжні вимоги в банк платника |

| за адресою ___________________________________________________ |

| (заповнюється за бажанням стягувача) |

| |

|----------------------------------------------------------------|

| -------------------------------------------------------------- |

| | Номер платіжної вимоги| Сума| Номер платіжної вимоги| Сума | |

| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |

| | | | | | |

| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |

| | | | | | |

| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |

| | | | | | |

| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |

| | | | | | |

| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |

| | | | | | |

| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |

| | | | | | |

| -------------------------------------------------------------- |

------------------------------------------------------------------

 

(зворотний бік реєстру платіжних вимог)

 

------------------------------------------------------------------

| -------------------------------------------------------------- |

| | Номер платіжної вимоги| Сума| Номер платіжної вимоги| Сума | |

| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |

| | | | | | |

| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |

| | | | | | |

| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |

| | | | | | |

| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |

| | | | | | |

| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |

| | | | | | |

| |-----------------------+-----+-----------------------+------| |

| | | | | | |

| -------------------------------------------------------------- |

| |

| |

| М.П. Підписи [65] |

| [64] ------------ |

| ------------ |

| |

------------------------------------------------------------------

Додаток 10

до Інструкції про

безготівкові розрахунки в

Україні в національній

валюті

 

 

РОЗРАХУНКОВА ЧЕКОВА КНИЖКА

 

на __ розрахункових чеків

 

(місце для штампа банку)

 

 

ЗБЕРІГАТИ В НАДІЙНОМУ МІСЦІ,

ЩО ЗАМИКАЄТЬСЯ НА КЛЮЧ

 

------------------------------------------------------------------

 

Зворотний бік розрахункової чекової книжки

 

 

Ця книжка дійсна до _______________ "_______" _______ 200_ р.

(число словами) (цифрами) (місяць

словом)

 

Уміщує розрахункові чеки з N ______ до N ____________, видана

__________________________________________________________________

(чекодавець)

 

_______________________ за особовим рахунком _____________________

(номер)

 

для розрахунків з ________________________________________________

на загальну суму ліміту ____________ _____________________________

(цифрами) (словами)

 

___________________ ------------ банк __________________

"__" _______________ 200_ р. |М.П. банку| місто _________________

Дата (місяць словом) | | _______________________

видачі ------------ (підпис банку)

 

ЗАПОВНЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЧЕКІВ

з розрахункових чекових книжок та їх використання

1. Розрахункові чеки заповнюються від руки чорнилом, кульковою ручкою або з використанням технічних засобів. Підписуються розрахункові чеки чорнилом або кульковою ручкою.

2. Назва отримувача вписується після слова “Кому”.

Під час розрахунків за товари (виконані роботи, надані послуги) у рядку “Сплатіть за цим чеком” зазначаються загальна назва товарів (виконаних робіт, наданих послуг), а також номер та дата рахунку, за оплату якого виписаний розрахунковий чек.

3. Розрахункові чеки підписує власник розрахункової чекової книжки або за його дорученням уповноважена особа, яка має право підпису. Розрахункові чеки скріплюються відбитком печатки чекодавця.

4. Будь-які виправлення в розрахунковому чеку не дозволяються.

5. Власнику забороняється передавати розрахункову чекову книжку будь-якій іншій юридичній або фізичній особі, а також підписувати незаповнені бланки розрахункових чеків та засвідчувати їх відбитком печатки.

6. Розрахункові чеки використовуються лише для безготівкових перерахувань з рахунку чекодавця на рахунок отримувача коштів і не підлягають сплаті готівкою.

7. Одночасно з виписуванням розрахункового чека на його корінці зазначаються назва отримувача коштів, номери документів, що оплачуються, сума і залишок ліміту (крім випадків, якщо за діючими правилами розрахунків розрахунковими чеками ці реквізити заповнюються касиром транспортної організації або підприємством зв’язку).

8. Головні бухгалтери підприємств, які ведуть розрахунки розрахунковими чеками, зобов’язані періодично перевіряти:

а) правильність використання розрахункових чеків особою, яка уповноважена їх підписувати;

б) правильність виведення залишків ліміту на корінцях розрахункових чеків, а на зворотному боці останнього перевіреного корінця розрахункового чека має робитися відмітка за підписом головного бухгалтера (заступника головного бухгалтера) чекодавця; в) відповідність суми на корінцях розрахункових чеків записам у виписках з особового рахунку в банку.

Додаток 11

до Інструкції про

безготівкові розрахунки в

Україні в національній

валюті

 

 

_______________________________

(назва банку-емітента)

ЗАЯВА

про перерахування коштів N _____

від "__"__________ 200_ р.

 

 

Я, _________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

паспорт серії ______ N __________, виданий "___" _________ 200_ р.

(словом)

 

_________________________________________________________________,

(ким)

 

прошу перерахувати з мого рахунку ________________________________

(номер)

__________________________________________________________________

(сума цифрами та словами)

 

для депонування на рахунок за чековою книжкою (розрахунковим

чеком) ______________:

(номер)

для отримання чекової книжки (розрахункового чека);

для поповнення коштів на рахунку за чековою книжкою (розрахунковим чеком) (потрібне підкреслити).

Підпис клієнта ____________

 

Заяву прийняв __________________________

(підпис)

Додаток 12

до Інструкції про

безготівкові розрахунки в

Україні в національній

валюті

 

 

ОФОРМЛЕННЯ ТА ОТРИМАННЯ

розрахункової чекової книжки (розрахункового чека)

 

 

1. Для отримання розрахункової чекової книжки підприємство подає до банку-емітента заяву в одному примірнику (додаток 14), підписану особами, яким надане право підпису документів для здійснення розрахунково-грошових операцій, та засвідчену відбитком печатки.

Для отримання розрахункової чекової книжки (розрахункового чека) фізична особа подає до банку-емітента заяву в одному примірнику (додаток 13). Заява визначеної форми заповнюється клієнтом від руки або з використанням технічних засобів за всіма зазначеними в ній реквізитами.

У заяві та талоні до неї чекодавець ставить номер рахунку, з якого здійснюватиметься оплата розрахункових чеків. Заява приймається банком протягом 30 календарних днів з дати її складання.

У разі потреби дозволяється одночасне надання підприємству за однією заявою кількох розрахункових чекових книжок із зазначенням загальної суми ліміту за рахунок заброньованих чекодавцем коштів. На зворотному боці заяви чекодавець самостійно зазначає суму ліміту за кожною книжкою.

2. Заповнена клієнтом заява подається до банку-емітента.

Відповідальний виконавець установлює особу клієнта за документом, що її засвідчує, перевіряє правильність заповнення заяви, наявність коштів на його рахунку, відповідність підпису і відбитка печатки чекодавця тим, що зазначені в картці із зразками підписів і відбитка печатки, подає заяву на підпис головному бухгалтеру і керівнику банку або особам, яким надане право такого підпису, і передає її разом з талоном до каси.

3. Касир ставить на заяві та талоні до неї номери розрахункових чеків і передає відповідальному виконавцю розрахункову чекову книжку разом із заявою під розпис у талоні. Талон до заяви залишається в касі.

4. Відповідальний виконавець перевіряє наявність усіх розрахункових чеків у розрахунковій чековій книжці та на внутрішньому боці її обкладинки зазначає: назву чекодавця (для фізичних осіб — прізвище, ім’я, по батькові чекодавця, дані документа, що засвідчує його особу), номер рахунку, з якого сплачуються розрахункові чеки, строк дії розрахункової чекової книжки та її ліміт.

Потім в кожний розрахунковий чек записуються такі реквізити:

а) назву і код (номер) банку-емітента (банк може ставити свій штамп);

б) назву чекодавця (для фізичних осіб — прізвище, ім’я, по батькові чекодавця, дані документа, що засвідчує його особу) і номер його рахунку, з якого здійснюється оплата розрахункових чеків. Дозволяється ставити штамп із назвою чекодавця.

Під час видачі фізичній особі розрахункового чека (додаток 6)

відповідальний виконавець заповнює такі його реквізити:

а) назву і код (номер) банку-емітента (банк може ставити свій штамп);

б) прізвище, ім’я, по батькові чекодавця, дані його паспорта або документа, що його замінює, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

в) номер рахунку, з якого здійснюється оплата розрахункового чека;

г) суму цифрами та словами;

ґ) строк дії розрахункового чека;

д) число, місяць та рік видачі розрахункового чека (місяць має бути написаний словами, дата видачі розрахункового чека має відповідати його реальній видачі);

е) на зворотному боці корінця розрахункового чека — окремими сумами суму чека, яка була внесена готівкою, і суму, що була перерахована в безготівковій формі з рахунку фізичної особи.

Чекодавець ставить свій підпис на розрахунковому чеку та його корінці.

( Пункт 5 виключено на підставі Постанови Національного банку

N 407 ( z1218-06 ) від 18.10.2006 )

 

 

( Пункт 6 виключено на підставі Постанови Національного банку

N 407 ( z1218-06 ) від 18.10.2006 )

 

 

( Пункт 7 виключено на підставі Постанови Національного банку

N 407 ( z1218-06 ) від 18.10.2006 )

 

 

5. Банк веде позасистемний облік номерів розрахункових чеків (додаток 5) у реєстраційних картках (далі — картка) за формою додатка 15, у якій зазначаються номер рахунку, з якого здійснюватиметься оплата розрахункових чеків, дата видачі розрахункової чекової книжки, номери розрахункових чеків, строк дії розрахункової чекової книжки, для яких розрахунків видається ця книжка.


Просмотров 416

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!