Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Глава 11. Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговуванняПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

11.1. Оперативне ведення клієнтом своїх рахунків у банку та обмін технологічною інформацією, визначеною в договорі між банком та клієнтом, клієнт може здійснювати за допомогою систем дистанційного обслуговування.

Дистанційне обслуговування рахунку клієнт може здійснювати за допомогою систем “клієнт — банк”, “клієнт — Інтернет — банк”, “телефонний банкінг” тощо. (Абзац другий пункту 11.1 глави 11 в редакції Постанови Національного банку N 407 від 18.10.2006)

11.2. Програмне забезпечення систем дистанційного обслуговування має відповідати вимогам законодавства, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку, які пред’являються до технології та захисту електронних банківських розрахунків.

(Пункт 11.2 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 407 від 18.10.2006, N 296 від 15.05.2009)

11.3. Юридичною підставою для роботи клієнта за допомогою систем дистанційного обслуговування і оброблення банком дистанційних розпоряджень клієнта є договір банківського рахунку. У договорі обов’язково мають обумовлюватися права, обов’язки та відповідальність сторін, порядок вирішення спорів у разі їх виникнення тощо. (Пункт 11.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 132 від 15.04.2005)

11.4. Системи типу “клієнт — банк”, “клієнт — Інтернет — банк”, “телефонний банкінг” тощо на підставі дистанційних розпоряджень клієнта можуть виконувати функції надання інформаційних послуг згідно з переліком, що зазначений в договорі між банком та клієнтом, здійснення операцій за рахунком клієнта.

11.5. Під час здійснення розрахунків за допомогою систем “клієнт — банк”, “клієнт — Інтернет — банк” тощо застосовуються електронні розрахункові документи. Якщо це передбачено договором між банком та клієнтом, то використання клієнтом системи не виключає можливе оброблення банком документів клієнта на паперових носіях.

Реквізити електронного розрахункового документа, що використовуються в системах “клієнт — банк”, “клієнт — Інтернет — банк”, визначаються договором між банком та клієнтом, але обов’язково цей документ має містити такі з них:

дату і номер;

назву, код платника та номер його рахунку; (Абзац четвертий пункту 11.5 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 154 від 18.05.2011)

код банку платника; (Абзац п’ятий пункту 11.5 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 154 від 18.05.2011)

назву, код одержувача та номер його рахунку; (Абзац шостий пункту 11.5 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 154 від 18.05.2011)

код банку одержувача; (Абзац сьомий пункту 11.5 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 154 від 18.05.2011)

суму цифрами;

призначення платежу;

електронний/і цифровий/і підпис/и; (Абзац десятий пункту 11.5 глави 11 в редакції Постанови Національного банку N 154 від 18.05.2011)

інші реквізити, які під час формування електронного розрахункового документа системою електронних платежів розміщуються в полі “Допоміжні реквізити”.

Відповідальні особи платника, які вповноважені розпоряджатися рахунком і на законних підставах володіють особистим ключем, від свого імені або за дорученням особи, яку представляють, накладають підписи під час створення електронного розрахункового документа.

11.6. (Абзац перший пункту 11.6 глави 11 виключено на підставі Постанови Національного банку N 296 від 15.05.2009)

Не дозволяється формування клієнтами електронних розрахункових документів на підставі розрахункових документів, які мають додатки (реєстр розрахункових чеків, реєстр документів за акредитивом тощо), а також формування стягувачем електронних розрахункових документів на підставі платіжних вимог на примусове списання, стягнення коштів, отримувачем — у разі договірного списання коштів, якщо отримувач коштів — клієнт іншого банку. Ці платіжні вимоги стягувач/отримувач надсилає до банку на паперових носіях згідно з главою 2 цієї Інструкції.

(Пункт 11.6 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 154 від 18.05.2011)

11.7. Під час використання систем “клієнт — банк”, “клієнт -

Інтернет — банк” банк щоденно архівує електронні розрахункові документи, які відправлені клієнтом, та зберігає їх протягом установленого строку. (Пункт 11.7 глави 11 в редакції Постанови Національного банку N 407 від 18.10.2006)

11.8. (Абзац перший пункту 11.8 виключено на підставі Постанови Національного банку N 132 від 15.04.2005)

( Абзац другий пункту 11.8 виключено на підставі Постанови

Національного банку N 132 ( z0469-05 ) від 15.04.2005 )

 

Під час використання систем “клієнт — банк”, “клієнт — Інтернет — банк” клієнт має дотримуватися всіх вимог, що встановлює банк, з питань безпеки оброблення електронних розрахункових документів. Якщо це передбачено в договорі, то банк має право виконувати періодичні перевірки виконання клієнтом вимог щодо захисту інформації та зберігання засобів захисту і припиняти обслуговування клієнта за допомогою системи в разі невиконання ним вимог безпеки.

11.9. Для здійснення операцій за рахунком клієнта (оплата комунальних послуг, телефонних переговорів тощо) за допомогою системи “телефонний банкінг” (дистанційне обслуговування клієнтів за допомогою телефонних каналів зв’язку) клієнт у договорі банківського рахунку або іншому договорі про надання банківських послуг зазначає інформацію, яка потрібна банку для списання ним коштів з рахунку клієнта. Якщо це передбачено договором між банком та клієнтом, то використання клієнтом системи не виключає можливе оброблення банком документів клієнта на паперових носіях. (Пункт 11.9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 132 від 15.04.2005)

11.10. Ідентифікація клієнта для доступу до системи “телефонний банкінг” здійснюється за допомогою засобів ідентифікації, що передбачені в договорі між банком та клієнтом.

Засоби ідентифікації (номер клієнта, особистий ПІН-код, сукупність цифрових та літерних компонентів тощо) банк надає клієнту після укладення договору.

11.11. Передавання дистанційного розпорядження за допомогою системи “телефонний банкінг” та реєстрація його банком здійснюються за погодженим каналом доступу в автоматичному режимі. (Абзац перший пункту 11.11 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 407 від 18.10.2006)

Дистанційне розпорядження вважається таким, що передане клієнтом та прийняте банком до виконання, якщо клієнт:для доступу до системи ввів правильне значення засобу ідентифікації;

увів код операції та всі параметри, які запитуються системою;

підтвердив це розпорядження.

Банк, що обслуговує платника, здійснюючи на підставі дистанційного розпорядження платника списання коштів з його рахунку, оформляє розрахунковий документ, у реквізиті “Призначення платежу” якого зазначає інформацію про платіж і документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів. (Абзац шостий пункту 11.11 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 407 від 18.10.2006)

Якщо клієнт не підтвердив розпорядження на здійснення операції, то банк операцію не виконує, про що інформує клієнта.

11.12. Якщо в банку виникає потреба з’ясувати особу клієнта, суть діяльності, фінансовий стан, а клієнт не надасть документів і відомостей, що підтверджують ці дані, або умисно подасть неправдиві відомості про себе, то банк залишає без виконання електронний розрахунковий документ/ дистанційне розпорядження, що передано по телефону. Банк повідомляє клієнта засобами системи про причину невиконання електронного розрахункового документа/дистанційного розпорядження (з обов’язковим посиланням на статтю 64 Закону України “Про банки і банківську діяльність” та на цей пункт).

11.13. Якщо операція містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу, то банк може відмовити клієнту у виконанні електронного розрахункового документа/дистанційного розпорядження, переданого по телефону. Банк повідомляє клієнта засобами системи про причину відмови у виконанні електронного розрахункового документа/дистанційного розпорядження (з обов’язковим посиланням на абзац другий частини першої статті 10 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” та на цей пункт).

(Пункт 11.13 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 154 від 18.05.2011)

11.14. Банк має забезпечити зберігання інформації про електронні розрахункові документи/дистанційні розпорядження, що не виконані внаслідок причин, що зазначені в пунктах 11.12 і 11.13 цієї глави, та включити цю інформацію до архіву системи для зберігання протягом установленого строку.

11.15. Також банк повертає електронний розрахунковий документ без виконання згідно з главою 2 цієї Інструкції, про причину повернення якого повідомляє клієнта засобами системи (з обов’язковим посиланням на статтю закону України, відповідно до якої електронний розрахунковий документ не може бути виконано, або/та главу/пункт нормативно-правового акта Національного банку, який порушено).

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 465

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!