Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Глава 10. Порядок виконання банками заходів щодо арешту коштів на рахунках клієнтівПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

10.1. Обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку/ах, відповідно до статті 1074 Цивільного кодексу України не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком/ами за рішенням суду або в інших випадках, установлених законом, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, передбачених законом.

Виконання банком арешту коштів, що зберігаються на рахунку клієнта, здійснюється за постановою державного виконавця чи рішенням суду (у тому числі ухвалою, постановою, наказом, виконавчим листом суду) про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, установленому законом.

Банк приймає до виконання постанову державного виконавця та/або рішення суду, які доставлені до банку самостійно державним виконавцем, слідчим, представником суду, органу державної податкової служби або які надійшли рекомендованим або цінним листом, відправником якого є суд, державний виконавець, слідчий, орган державної податкової служби. (Абзац третій пункту 10.1 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 122 від 30.03.2012)

(Пункт 10.1 глави 10 в редакції Постанови Національного банку N 154 від 18.05.2011)

10.2. Арешт за постановою державного виконавця або за рішенням суду (далі — документ про арешт коштів) накладається на кошти, що обліковуються за рахунками, відкритими клієнтами в банку, відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок відкриття та використання рахунків. (Пункт 10.2 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 407 від 18.10.2006)

10.3. Арешт на підставі документа про арешт коштів може бути накладений на всі кошти, що є на всіх рахунках клієнта банку, без зазначення конкретної суми, або на суму, що конкретно визначена в цьому документі. Якщо в документі про арешт коштів не зазначений конкретний номер рахунку клієнта, на кошти якого накладений арешт, але обумовлено, що арешт накладено на кошти, що є на всіх рахунках, то для забезпечення суми, визначеної цим документом, арешт залежно від наявної суми накладається на кошти, що обліковуються на всіх рахунках клієнта, які відкриті в банку, або на кошти на одному/кількох рахунку/ах.

Банк здійснює арешт коштів на рахунку клієнта, операції за яким були зупинені відповідно до статті 6 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, на підставі постанови державного виконавця, яка надійшла до банку після повідомлення банком державного виконавця про відкриття клієнтом цього рахунку. Банк здійснює дії щодо арешту коштів відповідно до пункту 10.6 цієї глави. (Пункт 10.3 глави 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 154 від 18.05.2011)

(Пункт 10.3 глави 10 в редакції Постанови Національного банку N 407 від 18.10.2006)

10.4. Банк, у якому відкрито рахунок/рахунки (далі — рахунок)

клієнта, уживає заходів щодо забезпечення виконання документа про арешт коштів після отримання документа про арешт коштів. (Пункт 10.4 глави 10 в редакції Постанов Національного банку N 407 від 18.10.2006, N 154 від 18.05.2011)

10.5. На документі про арешт коштів, який надійшов до банку після закінчення операційного дня, ставиться штамп “Вечірня”, і забезпечення виконання цього документа банк здійснює в межах залишків коштів на рахунку на початок наступного операційного дня. (Пункт 10.5 глави 10 в редакції Постанов Національного банку N 407 від 18.10.2006, N 154 від 18.05.2011)

10.6. Залежно від наявності/відсутності коштів на рахунку клієнта, на кошти якого накладено арешт, банк здійснює такі дії:

якщо на рахунку є кошти в сумі, що визначена документом про арешт коштів, то банк арештовує їх на цьому рахунку та продовжує виконання операцій за рахунком клієнта. Документ про арешт коштів банк обліковує на відповідному позабалансовому рахунку;

якщо на рахунку клієнта недостатньо визначеної документом про арешт коштів суми коштів, то банк арештовує на цьому рахунку наявну суму коштів, обліковує цей документ на відповідному позабалансовому рахунку і не пізніше ніж наступного робочого дня письмово повідомляє орган, який надіслав документ про арешт коштів, про недостатність коштів для його виконання;

якщо на рахунку клієнта немає коштів для забезпечення виконання документа про арешт коштів, то банк обліковує його на відповідному позабалансовому рахунку і не пізніше ніж наступного робочого дня письмово повідомляє орган, який надіслав документ про арешт коштів, про відсутність коштів для його виконання.

Під час дії документа про арешт коштів банк протягом операційного дня відповідно до статті 59 Закону України “Про банки і банківську діяльність” зупиняє видаткові операції за рахунком клієнта та здійснює арешт усіх надходжень на рахунок клієнта до забезпечення суми коштів, що зазначена в документі про арешт коштів, або до отримання передбачених законодавством документів про зняття арешту з коштів. (Абзац п’ятий пункту 10.6 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 154 від 18.05.2011)

Банк у разі зміни з його ініціативи (у зв’язку з реорганізацією банку, зміною в банку правил бухгалтерського обліку, виконанням банком вимог законодавства) номера рахунку платника, найменування та коду банку платника письмово повідомляє про такі зміни орган, який надіслав документ про арешт коштів. (Пункт 10.6 глави 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 154 від 18.05.2011)

(Пункт 10.6 глави 10 в редакції Постанови Національного банку N 407 від 18.10.2006)

10.7. Якщо на кошти накладено арешт і на рахунку арештована сума коштів менша, ніж та, що зазначена в документі про арешт коштів, то банк не приймає до виконання платіжні доручення клієнта і повертає їх згідно з пунктом 2.15 глави 2 цієї Інструкції. (Пункт 10.7 глави 10 в редакції Постанови Національного банку N 407 від 18.10.2006)

10.8. Якщо під час дії документа про арешт коштів до банку протягом операційного дня надійшли інші документи про арешт коштів, то він виконує їх у порядку надходження згідно з пунктом 10.6 цієї глави.

(Пункт 10.8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 132 від 15.04.2005, в редакції Постанови Національного банку N 407 від 18.10.2006)

10.9. Кошти, що арештовані на рахунку клієнта, забороняється використовувати до надходження платіжної вимоги/інкасового доручення (розпорядження) за тим виконавчим документом, для виконання якого накладався арешт, або до отримання передбачених законодавством документів про зняття арешту з коштів. (Абзац перший пункту 10.9 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 154 від 18.05.2011, N 122 від 30.03.2012)Якщо до банку надійде платіжна вимога/інкасове доручення (розпорядження) за іншим виконавчим документом, ніж той, для забезпечення виконання якого накладено арешт, і на цьому рахунку немає інших (крім арештованих) коштів, то банк повертає такий розрахунковий документ без виконання згідно з пунктом 2.18 глави 2 та пунктом 12.11 глави 12 цієї Інструкції. (Абзац другий пункту 10.9 глави 10 в редакції Постанови Національного банку N 122 від 30.03.2012)

(Пункт 10.9 глави 10 в редакції Постанови Національного банку N 407 від 18.10.2006)

10.10. У разі надходження до банку платіжної вимоги/інкасового доручення (розпорядження) за тим виконавчим документом, для забезпечення виконання якого на кошти клієнта накладено арешт, банк виконує її в повній або частковій сумі в межах наявної арештованої суми на рахунку. (Абзац перший пункту 10.10 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 122 від 30.03.2012)

Банк виконує часткову оплату платіжної вимоги/інкасового доручення (розпорядження) відповідно до пункту 5.10 глави 5 та пункту 12.9 глави 12 цієї Інструкції. (Абзац другий пункту 10.10 глави 10 в редакції Постанови Національного банку N 122 від 30.03.2012)

До арешту суми в розмірі, який визначений документом про арешт коштів, банк продовжує арештовувати кошти, що надходять на рахунок клієнта, та виконує платіжні вимоги/інкасові доручення (розпорядження) щодо списання коштів з урахуванням тієї суми, яку раніше частково списано на підставі платіжних вимог/інкасових доручень (розпоряджень) за тим виконавчим документом, для забезпечення якого було накладено арешт на кошти на рахунку клієнта. (Абзац третій пункту 10.10 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 122 від 30.03.2012)

Банк після списання за платіжною вимогою/інкасовим дорученням (розпорядженням) суми в розмірі, який визначений документом про арешт коштів, списує цей документ з відповідного позабалансового рахунку та, якщо немає на обліку за позабалансовим рахунком інших документів про арешт коштів, проводить операції за рахунком клієнта. (Абзац четвертий пункту 10.10 глави 10 в редакції Постанови Національного банку N 122 від 30.03.2012) У разі закриття рахунку за ініціативою клієнта, у випадках реорганізації чи ліквідації юридичних осіб або з ініціативи банку арешт, накладений на кошти, не припиняється і документ про їх арешт продовжує обліковуватися за відповідним позабалансовим рахунком. (Пункт 10.10 глави 10 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 296 від 15.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 154 від 18.05.2011)

(Пункт 10.10 глави 10 в редакції Постанови Національного банку N 407 від 18.10.2006)

10.11. Зняття арешту з коштів банк здійснює за постановою державного виконавця, прийнятою відповідно до законодавства, або за постановою слідчого, коли під час провадження досудового слідства в застосуванні цього заходу відпаде потреба, а також за рішенням суду, яке надійшло до банку безпосередньо від суду.

(Пункт 10.11 глави 10 в редакції Постанови Національного банку N 407 від 18.10.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 154 від 18.05.2011)

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 697

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!