Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Участь України у роботі ВОІВВсесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) – міжнародна міжурядова організація,створена на основі Конвенції, ухваленої у 1967 році державами – членами Паризького союзу з охорони промислової власності, Бернського союзу з охорони творів літератури та мистецтва та інших спеціалізованих союзів. У 1974 році ВОІВ стає спеціалізованою установою ООН. Її Секретаріат - Міжнародне бюро ВОІВ –розташовується у Женеві з 1974 року.

Членами Організації є 182 країни. Україна набула членства у ВОІВ у 1974 році.

ВОІВ має три основні органи, засновані відповідно до положень Конвенції ВОІВ: Генеральну асамблею ВОІВ (вищий керівний орган), Конференцію ВОІВ та Координаційний комітет ВОІВ.

Пріоритетними напрямками діяльності Організації є такі:

1) сприяння охороні прав на інтелектуальну власність шляхом розроблення та адміністрування відповідних міжнародних правових документів;

2) сприяння гармонізації національних законів й процедур у сфері інтелектуальної власності з міжнародними нормами;

3) надання послуг міжнародним заявникам в отриманні прав промислової власності;

4) сприяння обміну інформацією у сфері інтелектуальної власності;

5) надання юридичної та технічної допомоги країнам, що розвиваються та країнам з перехідною економікою;

6) сприяння врегулюванню спорів в галузі інтелектуальної власності серед суб’єктів приватного права.

ВОІВ виконує адміністративні функції 23-х міжнародних угод у сфері інтелектуальної власності, дві з яких спільно з МЕК та СОТ. Бюджет ВОІВ на 2006-07 рр. становить 638.8 млн. шв.франків. Особливістю Організації

є те, що регулярний бюджет ВОІВ у значній мірі не залежить від внесків країн-членів: 85 відсотків бюджетних витрат покривається за рахунок надходжень від трьох реєстраційних систем ВОІВ, 15 відсотків – за рахунок

внесків країн-членів та надходжень від продажу публікацій ВОІВ.

Україна бере активну участь у співробітництві з ВОІВ. За роки незалежності представники України неодноразово обиралися до складу виконавчих комітетів Паризького та Бернського союзів, у 1994 році представник України обирався Головою Генеральної асамблеї ВОІВ. У 2003 р. та 2005 р. Голова Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України М.В.Паладій двічі обрався Віце-головою Асамблеї Паризького союзу на період відповідно 2004-05 рр. та 2006-07 рр. В ході засідань Асамблей ВОІВ 2005 -2010 рр. Україну постійно обрали до складу Комітету з програми та бюджету ВОІВ. Представництво України в цих органах сприятиме просуванню інтересів України у сфері інтелектуальної власності та участі у формуванні пріоритетних напрямків роботи Організації.

Значними подіями у розвитку співробітництва між Україною та ВОІВ стали візити до нашої країни Генерального директора ВОІВ у 1995, 2002 та 2010 роках. Важливим результатом останнього візиту стало підписання Програми співробітництва між Кабінетом Міністрів України і Всесвітньою організацією інтелектуальної власності на 2010—2012 роки. Метою цієї Угоди є здійснення спільних дій, спрямованих на удосконалення українського законодавства у сфері інтелектуальної власності; удосконалення практики правозастосування в Україні з метою виявлення, запобігання і припинення правопорушень у сфері інтелектуальної власності; посилення ролі системи інтелектуальної власності у галузях наукової, технічної та економічної діяльності, що здійснюється суб’єктами господарювання на території України.

Україна є стороною 24-х конвенцій та міждержавних договорів у сфері інтелектуальної власності, зокрема, 22-х конвенцій та договорів, адміністративні функції яких виконує ВОІВ, та 6 угод з державами учасницями СНД. У 2009-2010 рр. Україна приєдналась до Страсбурзької угоди про Міжнародну патенту класифікацію, Локарнської угоди про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків та Сінгапурського Договору про право товарних знаків.

Перелік міжнародних конвенцій та договорів ВОІВ, стороною яких є Україна:

§ Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності

§ Всесвітня конвенція про авторське право

§ Паризька конвенція про охорону промислової власності

§ Договірпро патентну кооперацію

§ Мадридськаугода про міжнародну реєстрацію знаків

§ Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів

§ Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин

§ Договір про закони щодо товарних знаків

§ Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної

процедури

§ Найробський договір про охорону Олімпійського символу

§ Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків

§ Ніццькаугода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків

§ Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм

§ Договір ВОІВ про авторське право

§ Договір ВОІВ про виконання і фонограми

§ Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення

§ Гаазькаугода про міжнародну реєстрацію промислових зразків

§ Договір про патентне право

§ Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків

§ Віденська угода про Міжнародну класифікацію зображувальних елементів торговельних марок

§ Страсбурзька угода про Міжнародну патенту класифікацію

§ Сінгапурський Договір про право товарних знаківПросмотров 1035

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!