Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Єгипет пiд владою iноземцiв. Об”єднання країни пiд владою XXVI Саiської династiїВ єгипетськiй армiї Нового царства посилюється роль лiвiйських найманцiв. Вони приймали культурнi звичає та традицiї єгиптян i зумiли привести до влади свого представника Шешонка / коло 950 р. до н.е./. Вiн засновує нову ХХII династiю i робить столицею мiсто Бубастiс у схiднiй частинi

Дельти. Змiцнивши свою владу в Дельтi, вiн оголошує свого сина жерцем Амона-Ра у Фiвах. Таким чином знову було досягнуто об”єднання країни.

Десь коло 930 р. до н.е. єгипетське вiйсько вторгається в Палестину i захоплюї Єрусалим. Однак сподiвання, що Єгипет зможе контролювати цю територiю виявились марними. Соцiальною опорою фараона були воїни та жрецтво. Єгипетське жрецтво пiдтримувало владу лiвiйцiв оскiльки лiвiйський фараон дарував храмам у Мемфiсi, Гераклеополi та Фiвах великi багатства. Але Нижнiй Єгипет вже при наступних лiвiйських фараонах у IХ - VIII ст. до н.е. / ХХII - ХХIII династiї/ розпадається на ряд незалежних держав.

Оскiльки полоненi тепер майже не поступають в Єгипет, то виникає прагнення збiльшити кiлькiсть рабiв за рахунок спiввiтчизникiв. З"являються раби-боржники, самопродаж в рабство. Один з фараонiв VIII ст. до н.е. - Бокхорiс / XXIV династiя/ заборонив обертати на рабiв боржникiв, дозволивши лише конфiскувати їх майно.

У др. пол. VIII ст. до н.е. ефiопський цар Пiанхi захопив значну частину Верхнього Єгипту, в тому числi Фiви. Правитель Саiса Тефнахт був змушений визнати владу ефiопiв. Син Пiанхi Шабака остаточно пiдкорив країну i утвердив XXV / ефiопську/ династiю. Близько 715 р. вiн захопив Середнiй Єгипет i спалив живцем згадуваного нами нижньоєгипетського фараона Бокхорiса.

Таким чином практично до ассiрiйського завоювання Єгипет став власнiстю ефiопських фараонiв. Столиця перебувала у Мемфiсi.

У 671 р. до н.е. в Єгипет вторгаються ассiрiйцi. Не маючи достатньо сил, щоб пiдкорити весь Єгипет, вони шукають пiдтримки серед пiвнiчноєгипетської аристократiї. Єгипет було роздiлено мiж 20-ма мiсцевими правителями-номархами, яких ассiрiйцi називали царями. Проте панування ассiрiйцiв було недовгим.Центром визволення Єгипту було мiсто Саiс на пiвночi країни. Спираючись на наймане вiйсько з числа грекiв-iонiйцiв та карiйцiв, вихiдцiв з Малої Азiї, саiський правитель Псамметiх I розгромив номархiв-суперникiв. Великi центри - Мемфiс, Фiви, Гераклеополь,- пiдтримали енергiйного царя. Ассiрiя, можливо, зайнята вiйнами в iнших областях, вважала за краще мати в особi Псамметiха союзника, нiж сумнiвного пiдданого.

Початок правлiння Псамметiха датується приблизно 664 р. до н.е., однак лише коло 655 р. до н.е. вiн зумiв об”єднати Єгипет. Псамметiх став засновником XXVI / саiської/ династiї / коло 664 - 525 рр. до н.е./.

Син Псамметiха Нехо у 608 р. до н.е. розбив вiйсько iудейського царя Iосiї i на короткий час зумiв завоювати Сiрiю i Палестину. Однак у 605 р. до н.е. єгипетська армiя була розбита вавiлонським вiйськом царевича Навуходоносора. У 586 р. до н.е. Єгипет, пiдтримуючи Iудею, виступив проти Вавiлона, але зазнав поразки.

При фараонах XXVI династiї в Єгиптi спостерiгається економiчне пiднесення, пожвавлюється зовнiшня торгiвля. В цей час Єгипет вступає у вiк залiза. В Єгиптi плавлять i переробляють залiзну руду, яку привозять з азiатських країн.

Коли в Азiї з"являється нова грiзна сила - Персидська держава, фараон Амасiс / 569 - 526 рр. до н.е./ пробує створити проти неї коалiцiю держав, але невдало. У 525 р. до н.е. в битвi бiля Пелусiї перська армiя на чолi з царем Камбiзом завдала поразки єгиптянам. Камбiз був проголошений царемЄгипту.

Єгиптяни неодноразово пiднiмали повстання i вiдпадали вiд Персiї. Бiльшiсть єгиптян жила за звичаями предкiв. Кожен хто мiг, намагався купити собi вiчне життя, будував гробницю, куди його мумiю в кам"яному чи дерев"яному саркофазi можна було помiстити пiсля смертi. Принижений народ стародавньої країни вперто дотримувався своїх традицiй. Ще в часи перського панування Геродот писав:"...нi єгиптянин, нi єгиптянка нiколи не поцiлує еллiна у вуста i навiть не використає ножа якогось еллiна, нi його рожна, нi його казана, i не їстиме м"яса чистого бика, якщо його пошматували еллiнським ножем".

У 332 р. до н.е. Єгипет був вiдвойований у персiв Олександром Македонським i продовжив свiй розвиток у складi його держави.


Просмотров 461

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!