Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Аналіз розподілу прибутку та резервів його зростанняОсновні напрями розподілу прибутку на підприємстві включають:

- поповнення статутного капіталу;

- поповнення резервного капіталу;

- виплату дивідендів;

- інші напямки використання (платежі за порушення господарських договорів, за прострочені банківські позики, за несвоєчасне подання в податкові органи розрахунків, за затримку перерахування коштів у цільові фонди).

Завдання аналізу розподілу прибутку залежать від того, який аналіз слід провести - > зовнішній чи > внутрішній.

При проведенні внутрішнього аналізу основне завдання - пошук резервів збільшення чистого прибутку.

В процесі такого аналізу вивчаються:

1 Формування оподатковуваного прибутку.

2 Фактори формування і динаміка податків.

3 Пропорції та конкретні напрями розподілу прибутку.

4 Фактори використання чистого прибутку.

Щоб постійно забезпечувати зростання прибутку, слід шукати невикористані можливості його збільшення, тобто резерви зростання.

Резерви зростання прибутку можна класифікувати наступним чином:

- збільшення обсягу реалізації продукції;

- забезпечення оптимальних термінів її відвантаження;

- зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції;

- удосконалення структури продукції, що випускається;

- пошук вигідних ринків збуту;

- підвищення якості продукції.

Резерв - кількісна величина. Резерви можуть виявлятися:

- на стадії планування;

- на стадії виробництва і реалізації продукції.

У процесі виявлення резервів виділяють три етапи:

- аналітичний (виявляють і кількісно оцінюють резерви);

- організаційний (розробляють комплекс технічних, організаційних, економічних і соціальних заходів, які повинні забезпечити використання виявлених резервів);

- функціональний (практично реалізуються заходи і здійснюється контроль за їх виконанням).

Розглянемо методи підрахунку суми резервів збільшення прибутку за рахунок деяких чинників:

- для підрахунку резерву за рахунок зростання обсягу реалізації продукції (Ррп ) можна скористатись такою формулою:(11.12)

де Пі - плановий прибуток на одиницю і-тої продукції; Кі -кількість додатково реалізованої продукції в натуральних одиницях виміру; п - кількість і-тих видів продукції;

- для виявлення резервів збільшення прибутку за рахунок зниження собівартості спочатку визначають резерв зниження собівартості за рахунок і-того виду ресурсів, а потім підсумовують їх величини за окремими видами ресурсів:

Рсі = Сфі – Сні (11.13)

де Рсі - резерв зниження собівартості за рахунок і-того виду ресурсів; Сфі - фактична величина використаного і-того виду ресурсів; Сні - нормативна величина використаного і-того виду ресурсу.

Рс = (11.14)

де Рс - загальна сума резерву зниження собівартості продукції за окремими видами ресурсів;

- підрахунок зростання прибутку за рахунок здійснення організаційно-технічних заходів (Ротз)

Ротз = (С0 – С1) ВП (11.15)

де С0, С1 - собівартість одиниці продукції до і після здійснення організаційно-технічних заходів, грн; ВП - річний випуск продукції після здійснення організаційно-технічних заходів, грн;

- зменшення кількості працівників (Рч). Цей захід може забезпечити економію за рахунок:

- підвищення продуктивності праці;

- зміни трудомісткості праці;

- більш повного використання фонду робочого часу.

Для всіх цих напрямів можна скористатися формулою:

Рч = Ч * Зо + Фс (11.16)

де Ч- середньорічна чисельність скорочених робітників, осіб; 30-середня заробітна плата звільненого робітника, грн; Фс - сума відрахувань у соціальні фонди, грн.

 


Просмотров 474

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!