Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Критерії кредитоспроможності підприємств 

Перш ніж планувати залучення капіталу шляхом одержання банківської позички, фінансові служби підприємства повинні оцінити можливості отримання кредиту. Для цього доцільно провести аналіз відповідності параметрів діяльності підприємства критеріям кредитоспроможності, які вимагаються тим чи іншим банком.

Кожен банк розробляє власні критерії та методики оцінки кредитоспроможності позичальника. У літературі здебільшого виокремлюють кількісні та якісні критерії кредитоспроможності.

Кількісні критерії пов'язані з оцінкою поточного та перспективного фінансового стану позичальника, а якісні виявляються на основі оцінки менеджменту підприємства та його ситуації на ринку факторів виробництва і збуту продукції. Взаємозв'язки між кількісними та якісними параметрами кредитоспроможності підприємства зображено на рис. 9.1.

У теорії і практиці немає єдності щодо пріоритетності того чи іншого елемента кредитоспроможності. Переважає думка, що кількісні та якісні чинники складають єдине ціле при оцінці потенційної здатності позичальника погасити заборгованість за кредитом.

Вважається, що якісні чинники досить важко систематизувати і оцінити: на це слід витратити більше часу і затрат, ніж на оцінку фінансового стану.

Якісні чинники досліджуються за двома напрямками:

- якість менеджменту;

- ситуація на ринку факторів виробництва і збуту продукції.

При оцінці менеджменту увага концентрується на персональних і фахових якостях керівництва, а також на організації управління підприємством. Відповідні висновки робляться на основі інформації, яка характеризує:

- наявність і реальність довгострокової стратегії розвитку підприємства;

- уміння керівника чітко формулювати стратегічні цілі та концепцію розвитку підприємства;

- вність та функціональну спроможність системи конт-ролінгу;

- кредитоспроможності підприємства освіту, досвід та імідж: керівництва;

- дотримання ділової етики, договірної та платіжної дисципліни підприємством;

- вміння менеджменту вчасно оцінювати підприємницькі ризики та вживати заходи щодо їх нейтралізації;- внутрішній клімат, який склеївся на підприємстві, та виробничу дисципліну;

- рівень розмежування функціональних обов'язків працівників, наявність посадових інструкцій;

- плинність кадрів на ключових посадах.

Оцінюючи ситуацію підприємства на ринку факторів виробництва та збуту продукці,використовують результати галузевого аналізу, співбесіди з клієнтами позичальника, а також повідомлення засобів масової інформації. Основна увага при цьому концентрується на з’ясуванні таких питань:

- рівень відповідності якості товарів їх цінам і вимогам ринку;

- конкурентоспроможність продукції (на внутрішньому та зовнішньому ринках), конкурентні переваги;

- якість маркетингової політики та концепції збуту продукції;

- величина ринкового сегмента, який належить підприємству;

- управління товарним асортиментом (розробка нових видів продукції);

- основні споживачі готової продукції та їх частка в загальному обсязі реалізації;

 
 

 


Рис. 9.1. Взаємозв'язок між: кількісними та якісними параметрами

 

- наявність замовлення на реалізацію продукції;

- залежність виробничо-господарської діяльності підприємства від постачальників сировини і матеріалів;

- рівень зносу основних засобів і необхідність їх оновлення;

- наявність ефективної системи логістики на підприємстві.

Глибина оцінки якісних критеріїв кредитоспроможності значною мірою залежить від строку, на який видається кредит.З метою оцінки кількісних критеріїв проводиться аналіз поточного та перспективного фінансового стану підприємства. Головне завдання, яке ставить перед собою фінансовий аналітик, - прогнозування майбутньої платоспроможності підприємства. Для цього аналізуються всі можливі фактори, що здатні вплинути на платоспроможність. На практиці використовуються різні моделі аналізу:

- дискримінантний та регресійний аналіз;

- комплексна оцінка на основі розрахунку окремих фінансо­вих показників тощо.

 


Просмотров 642

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!