Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Сутність кредитоспроможності та необхідність її оцінювання 

Кредит виник на певному етапі розвитку суспільства. Його поява була явищем випадковим, зумовленим особливими взаємовідносинами між товаровиробниками: продавцю потрібно було продати товар, а покупець не мав грошей, щоб його придбати (він ще не виготовив свій товар або виготовив, але ще не продав). Отже, виникла потреба у передачі продавцем покупцеві товару з відстрочкою платежу - в кредит.

Кредит може бути потрібен функціонуючому товаровиробникові. Але ще більше він потрібен тому, хто тільки прагне організувати своє підприємство, але не має для цього власних коштів. Для отримання кредиту необхідно, щоб той, хто його надає, довіряв тому, хто хоче ним скористатися. Звідси і термін "кредит", що походить від латинського слова "credo", що означає "вірю".

З часом кредит став обов'язковим атрибутом господарювання. Без кредиту неможливе нормальне функціонування товарного виробництва.

Серед вчених не існує єдиного погляду щодо визначення суті кредиту. Це пояснюється передусім складністю економічних відносин, що виникають з приводу кредиту.

Кредит - це економічні відносини між юридичними та фізичними особами і державою з приводу перерозподілу вартості на засадах повернення, терміновості та платності.

Між сторонами кредитної угоди виникають певні економічні відносини. В них завжди бере участь не менш як дві сторони: позичальник - той. хто бере кредит, і кредитор - той. хто передає вартість у грошовій чи натуральній формі в кредит. Ці сторони виступають суб'єктами кредитної угоди.

Гроші або матеріальні цінності, відносно яких укладається угода, є об'єктом кредиту.

В умовах ринкової економіки матеріальні блага об'єктом кредиту виступають рідко. Переважно ним виступають гроші як загальний ресурс, за допомогою якого можна придбати всі інші ресурси.

Провідним видом кредиту є банківський. Саме банки акумулюють переважну частину кредитних ресурсів і виступають головною ланкою кредитної системи. Вони одночасно виступають в ролі покупця і в ролі продавця тимчасово вільних грошових коштів.Перед тим, як надати кредит, банк повинен бути впевненим, що йому повернуть борг у повному обсязі й у встановлений термін. З цією метою перед тим, як надати кредитні ресурси, оцінюється кредитоспроможність позичальника.

У світовій банківській практиці при вирішенні питання про надання кредиту діяльність клієнтів всебічно аналізується за найважливішими напрямками, перші літери назв яких склали абревіатуру САМРАRІ:

С – character - характеристика клієнта, особисті якості;

А – ability - здатність до повернення позики;

М – margin - маржа (дохідність) ;

Р – purpose - мета, з якою витрачатимуться кошти;

А - amount - розмір позики;

R — return - умови погашення позики;

I – insurance - страхування ризику непогашення позики.

Такий методологічний підхід застосовується і комерційними банками України в оцінці кредитоспроможності позичальника.

Кредитоспроможність - наявність у потенційного позичальника передумов для отримання кредиту і здатність повернути його.

Інакше кажучи - це здатність підприємства у повному обсязі і у визначений кредитною угодою термін розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями.

Кредитоспроможність підприємства характеризується своєчасністю при розрахунках за раніше отриманими кредитами, поточним фінансовим станом і можливістю при необхідності мобілізувати кошти з різноманітних джерел.

Як відомо, основою самостійності і незалежності підприємства є його власний капітал. Але слід враховувати, що фінансування за рахунок власних коштів не завжди є вигідним для підприємства. Це стосується, зокрема, підприємств, що мають сезонний характер діяльності. Тоді в одні періоди часу на рахунках підприємств будуть накопичуватись значні суми коштів, а в інші періоди підприємство буде відчувати їх нестачу.Окрім того, якщо ціни на фінансові ресурси невисокі і підприємство може забезпечити більш високий рівень віддачі на вкладений капітал, то, залучаючи у власний оборот позикові кошти, воно, тим самим, підвищує рентабельність власного капіталу.

Розширення самостійності в діяльності господарюючих суб'єктів, поява нових форм власності підвищує ризик неповернення кредиту і потребує ретельного оцінювання кредитоспроможності при вирішенні питання про можливості та умови кредитування.

 


Просмотров 608

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!