Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства за показниками фінансової стійкостіСпецифіка фінансових коефіцієнтів полягає в тому, що їх нормальне значення знаходиться у визначеному інтервалі. Тобто, оцінка фінансового стану підприємства буде однаково негативною як при значній недостатності, так і при значному перевищенні нормативного значення (критерію).

Це створює відповідні труднощі при узагальненні обраних для аналізу показників фінансової стійкості.

Митрофанов Р. В. для інтегральної оцінки фінансового стану на основі фінансових коефіцієнтів пропонує використовувати метод відстані від еталону, де еталонами є нормальні значен­ня показників (критерії):

(8.20)

де Р - інтегральний коефіцієнт, за яким оцінюється фінансовий стан підприємства; К1,К2..., Кn- фактичні значення коефіцієнтів, обраних для оцінки фінансового стану; Е1, Е2, ..., Еn - еталонні значення відповідних показників (критерії оцінки).

При застосуванні даного методу інтегральної оцінки аналітику необхідно уточнити значення критеріїв, визначивши їх місця у наведених інтервалах, виходячи з особливостей конкретного підприємства (табл. 8.2):

Таблиця 8.2

Критерії оцінки фінансової стійкості підприємств галузей національної економіки, %

 

Найменування показника Машино- та верстатобудування Легка і харчова промисловість Сфера обігу
Коефіцієнт автономії 70-75 60 - 65 55-60
Коефіцієнт фінансової залежності 130- 145 150-170 170-180
Коефіцієнт фінансової стійкості 230-300 150-185 120-150
Коефіцієнт загальної заборгованості 25-30 35-40 40-45
Коефіцієнт маневрування 35-50 55-65 65-80
Коефіцієнт частки власного капіталу в оборотних активах 50-55 45-50 40 - 45
Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу 35-45 55-70 70-80
Коефіцієнт реальної вартості основних засобів 35-50 20-30 10-20

 

Критерієм інтегральної оцінки за показником Р буде його нульове значення, тобто Ркрит = 0. Такий результат є малоймовірним і означає, що всі показники оцінки фінансового стану дорівнюють еталонним значенням. Виходячи з цього, чим ближчим до нуля буде значення інтегрального коефіцієнта Р, тим вищої оцінки заслуговує фінансова стійкість підприємства. 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Розкрийте суть поняття "фінансова стійкість " та значення її аналізу в ринковому середовищі.

Назвіть види стійкості.

До чого може привести недостатня чи надлишкова фінансова стійкість?

За яких умов фінансовий стан підприємства можна вважати стійким?

Які фактори формують фінансову стійкість підприємства?

В чому полягає аналіз фінансової стійкості?

Назвіть шляхи поповнення основного та оборотного капіталу підприємства.

Що є свідченням неефективного використання основного чи оборотного капіталу?

Які показники характеризують фінансову стійкість підприємства та яка методика їх розрахунку?

Назвіть основні типи фінансової стійкості та вкажіть їх характеристики.

Що таке "запас фінансової стійкості" та як він розраховується?

В чому полягає інтегральна оцінка фінансового стану підприємства?

Поясніть застосування методу відстані від еталону.

Який показник є основним при оцінці фінансової стійкості?

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

Види стійкості підприємства.

Система факторів, що формують фінансову стійкість підприємства.

Балансова модель фінансової стійкості підприємства.Оцінка фінансової стійкості за умов інфляції.

Поняття фінансової гнучкості підприємства.

Надлишкова та недостатня фінансова стійкість: причини

 


ТЕМА 9

АНАЛІЗ

КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВ

ПЛАН ВИКЛАДУ МАТЕРІАЛУ:

1 Сутність кредитоспроможності та необхідність її оцінювання.

2 Критерії кредитоспроможності підприємств.

3 Аналіз доцільності залучення кредитів банку.

4 Методика оцінки кредитоспроможності позичальника.

Контрольні запитання.

Питання для самостійного вивчення.

Практичні навчальні завдання.

Тестові завдання.

Література.

 

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ


Кредитоспроможність

Кредит

Позичальник

Борг

Заборгованість за кредитом

Кредитні відносини

Кредитна угода

Оборотність кредиту

"Ціна " кредиту

Клас надійності позичальника


 

 


Просмотров 856

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!