Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Суть та значення фінансової стійкості підприємства 

Розрізняють декілька видів стійкості підприємства:

- внутрішня стійкість - стан підприємства, при якому забезпечуються високі результати його фунщіонування. В її основі лежить вміння оперативно реагувати на зміну зовнішніх і внутрішніх факторів;

- зовнішня стійкістьпідприємства зумовлена стабільністю економічного становища, яке досягається системою управління ринковою економікою у масштабах країни;

- загальна стійкість - такий рух грошових коштів, що забезпечує стабільне перевищення надходження коштів над їх витрачанням;

- фінансова стійкість виступає головним компонентом і наслідком загальної стійкості.

Функціонуючи в ринковій економіці, кожне підприємство має забезпечити такий стан фінансових ресурсів, за якого воно б зберігало здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов'язання перед діловими партнерами, власниками, державою, найманими працівниками.

Визначальна умова формування фінансової стійкості підприємства - зіставлення витрат і результатів, одержання максимального прибутку за мінімальних витрат. Недостатня фінансова стійкість може привести до неплатоспроможності, а надлишкова -до переобтяження підприємства зайвими запасами та резервами.

Фінансовий стан підприємства характеризує:

- міру забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами;

- ступінь їх раціонального розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності;

- своєчасне проведення грошових розрахунків за своїми зобов'язаннями.

Якщо параметри діяльності підприємства і розміщення його фінансових ресурсів відповідають критеріям позитивної характеристики фінансового стану, говорять про фінансову стійкість підприємства.

Іншими словами, фінансова стійкість- це такий стан фінансових ресурсів, їх розподіл і використання, який забезпечує розвиток підприємства на основі зростання прибутку і капіталу при збереженні платоспроможності і кредитоспроможності в умовах припустимого рівня ризику.

Нині багато підприємств в Україні перебувають у кризовому стані. Вони втратили ринки збуту, у них не вистачає власного оборотного капіталу для здійснення технічної реконструкції та переорієнтації підприємства на випуск конкурентоспроможної продукції. Запаси і затрати на таких підприємствах значно перевищують джерела їх покриття, а нестача власного оборотного капіталу покривається за рахунок кредиторської заборгованості, зобов'язань перед бюджетом, з оплати праці тощо.Усе це вимагає поглибленого аналізу причин погіршення фінансового стану, факторів забезпечення фінансової стійкості підприємств.

Систему факторів, що формують фінансову стійкість підприємства, можна поділити на дві групи: зовнішні та внутрішні.

До зовнішніх факторів слід, насамперед, віднести:

- загальний стан економіки;

- економічні умови господарювання;

- податкова та кредитна політика законодавчої і виконавчої влади;

- соціальний стан споживачів продукції;

- платоспроможний попит;

- рівень розвитку фінансового ринку.

Система внутрішніх факторів, що формують фінансову стійкість, включає:

- стан підприємства на товарному ринку;

- вибір виду діяльності, складу і структури продукції;

- впровадження нових технологічних моделей та забезпечення випуску конкурентоспроможної та якісної продукції;

- становище підприємства в діловому співробітництві;

- ефективне управління оборотними активами, недопущення понаднормативних залишків сировини, матеріалів, готової продукції, яка не знаходить попиту;- забезпечення раціональної структури капіталу, залежність підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів;

- наявність неплатоспроможних дебіторів;

- фінансове прогнозування;

- ефективність господарських і фінансових операцій.

Аналіз стійкості фінансового стану підприємства дає змогу зробити висновок про ефективність управління фінансовими ресурсами на підприємстві за звітний період.

Для визначення рівня фінансової стійкості необхідно провести аналіз:

- наявності та динаміки основного та оборотного капіталу;

- ступеня фінансової незалежності підприємства;

- наявності власних оборотних коштів.

 

 


Просмотров 488

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!