Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ГРОШІ», АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО РАХУНКІВ 30, 31, 33 

91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 95 «Фінансові витрати», 97 «Інші витрати», 99 «Надзвичайні витрати» 14, 15, 30, 35, 39, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 76 Усього
№ 652
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
                     
                     
                   
                     
                     
                       
                   
                       

 

Таблиця 5.2

Сальдо на початок місяця 300.00

70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи», 76 «Страхові платежі» 14, 15, 16, 30, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 68, 69, 97 Усього
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
                     
                     
                     
                     
                     
                       
                     
                       

Сальдо на кінець місяця 400ІІІ. З кредиту рахунка 31 «Рахунки в банках» в дебет рахунків

Номер запису Дата виписок банку 30 «Каса» 33 «Інші кошти» 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 84 «Інші операційні витрати», 85 «Інші затрати»
№ 631 № 601 №501 № 65 №685
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1—9          
10—15            
18—24              
26—29                
                   
                   
  Усього          
  Відмітки                

  

IV. ВІДОМІСТЬ 1.2 в дебет рахунка 31 «Рахунки в банках» з кредиту рахунків

Номер запису Дата виписок банку 30 «Каса» 34 «Короткострокові векселі одержані» 36 «Розрахунки з покуппцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 69 «Доходи майбутніх періодів»
№ 361 № 372
1 2 3 4 5 6 7 8
1—9        
10—15        
18—24        
25—29        
               
               
  Усього        
  Відмітки            

Усього за кредитом 54900 за дебетом 195800Таблиця 5.3

 

91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 95 «Фінансові витрати», 97 «Інші витрати», 99 «Надзвичайні витрати» 14, 15, 18, 24, 31, 35, 39, 41, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 76 Усього
№ 651 № 652 № 653 № 685
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
             
                     
                     
                     
                       
                       
                     
               

 

 

Таблиця 5.4

Сальдо на початок місяця 50000

70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи», 76 «Страхові платежі» 14, 15, 16, 18, 31, 33, 35, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 64, 65, 66, 68, 97 Усього
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
                     
                     
                     
                     
                       
                       
                     
                       

Сальдо на кінець місяця 190900


Облік витрат діяльності ведеться у Журналах 5 і 5А. Два варіанти журналу запропоновано тому, що підприємства можуть використовувати різні варіанти бухгалтерського обліку виробничих витрат із застосуванням рахунків класу 9 або з одночасним використанням рахунків класів 8 і 9.

Відображення операцій без застосування рахунків класу 8 здійснюється у Журналі 5, а з використанням рахунків 8 і 9 класів — у Журналі 5А. Для складання Журналів 5 і 5А використовуються дані первинних документів, накопичуваних відомостей, аркушів, розшифровок, інших журналів (1, 2, 3, 4, 6, 7) і бухгалтерських проводок.

Облік виробничих запасів ведеться у відомості 5.1 за синтетич­ними рахунками або субрахунками обліку витрат, за центрами відповідальності (матеріально відповідальними особами), місцями зберігання та місцями витрат. У відомості 5.1 визначаються сума і рівень транспортно-заготівельних витрат (відхилень фактичної собівартості виробничих запасів від поточної облікової оцінки), а також фактична собівартість витрачених запасів, якщо застосовується метод оцінки вибуття запасів за середньозваженою собівартістю. Записи у відомість 5.1 проводяться на підставі звітів матеріально відповідальних осіб за звітний місяць або за більш короткий проміжок часу.

Показники Журналів 5 і 5А використовуються при складанні Звіту про фінансові результати.

Облік доходів і результатів діяльності підприємства ведеться у Журналі 6. Він призначений для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства та фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій за кредитом рахунків класу 7 «Доходи і результати діяльності».

Окремо у відомості 6.1 накопичуються аналітичні дані про окремі складові доходів підприємства.

Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань ведеться у Журналі 7 за кредитом рахунків 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.

Накопичення аналітичних даних щодо додаткового капіталу, використання прибутку, забезпечень майбутніх витрат і платежів за період з початку поточного року.

Перелік форм регістрів журнальної форми обліку, їх найменування та призначення наведені у табл. 5.2.5, а схему — на рис. 5.2.2.

Затверджені регістри розраховані на відображення документообороту невеликих і середніх підприємств.

Таблиця 5.5


Просмотров 353

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!