Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ІV. Висновок до практичного заняття. До практичного заняття № 6Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Інструкція

До практичного заняття № 6

Тема: «психічні процеси в нормі та патології.
емоційно-вольові процеси»

Спеціальність: лікувальна справа

Обладнання: - стимульний матеріал до психодіагностичних методик:

- презентація

Джерела інформації:

Вітенко І.С., Чабан О.С. Основи загальної та медичної психології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003

www.psi-look.in.ua

Мета: - сформувати наукове уявлення про емоційно-вольові психічні процеси та їх характеристики;

- навчитися визначати основні характеристики спонтанної реакції;

- наголосити на особливостях роботи з хворими з розладами емоційно-вольової сфери.

Студент повинен знати:

- особливості емоційно-вольових процесів;

- стрес, фази стресу, дистрес, фрустрація;

- фізіологічне підґрунтя, форми емоцій та почуттів

- поняття самоактуалізації та її зв’язку з психоемоційним станом.

Студент повинен уміти:

- Провести дослідження рівня самоактуалізації

- Визначати та інтерпретувати рівень самоактуалізації та її зв'язок із емоційним дисбалансом (інтенсивність внутрішнього переживання та зовнішній прояв емоцій)

Перелік практичних навичок:

- Діагностики емоційного дисбалансу.

- Діагностики рівня самоактуалізації.


Хід роботи

І. Теоретична конкретизація знань

Тестове опитування

1. Одна з основних форм переживання людиною свого ставлення до явищ дійсності, це:

а) емоції;

б) почуття;

в) воля;

г) стрес.

2. Реакція людини чи тварини на дію подразників, що мають важливі для суб’єкта властивості, це:

а) емоції;

б) почуття;

в) воля;

г) стрес.

 

3. Синонімом творчої особистості, як ідеалу здорової і гармонійно розвинутої людини є:

а) самоактуалізована особистість;

б) творча особистість;

в) продуктивна особистість;

г) успішна особистість.

4. Один з напрямків, в яких змінюються почуття і емоції, що характеризується амбівалентним переживанням:

а) задоволення;

б) незадоволення;

в) двоїсте;

г) невизначене ставлення до дійсності.

 

5. Для людини, яка схильна реалізовувати свої здібності, самоактуалізуватися, притаманно:

а) насолоджуватися цінністю моменту «тут і тепер»;

б) планувати, наближуватися, очікувати майбутні успіхи;

в) повертатися і аналізувати минуле;

г) відкладати життя на «потім».

6. Якість, що випливає з впевненості в собі й довіри до навколишнього світу, пов’язана із цінністю свободи, природності, легкості, гри, самореалізації:

а) цілеспрямованість;

б) автономність;

в) спонтанність;

г) імпульсивність.

7. Сильний і відносно короткочасний емоційний стан, пов'язаний з різкою зміною важливих для людини життєвих обставин, що характеризується яскраво вираженими руховими виявами та змінами у функціях внутрішніх органів:

а) афект;

б) стрес;

в) дистрес;

г) фрустрація.

8. До вищих почуттів людини не відносять:

а) моральні;

б) інтелектуальні;

в) емоційні;

г) естетичні.

9. Емоційний стан, зумовлений ситуаціями сильного фізичного чи розумового напруження, страхом, потребою швидко приймати відповідальні рішення:

а) афект;

б) стрес;

в) дистрес;

г) фрустрація.

10. Один з головних критеріїв психічного здоров’я особи, її цілісності і повноти, що тяжіє до таких рис як життєвість, самопідтримка, спрямованість з середини, зрілість, «свобода для», є:

а) цілеспрямованість;

б) автономність;

в) спонтанність;

г) імпульсивність.

 

ІІ. Практична робота студента під керівництвом викладача

1. Психічні сани та їх види

2. Дослідження рівня самоактуалізації

2.1. Робота з методикою САМОАЛ

2.2. Підрахунок результатів за ключем

2.3. Інтерпретація результатів

2.4. Поради щодо гармонізації психоемоційного стану, підвищення рівня самоактуалізації

3. Рольова гра «Телефон довіри»

3.1. Опис ситуації і погодження її можливості

3.2. Визначення ролей учасників (фельдшер, пацієнт, учасники, які фіксують етикет мовлення, мовні одиниці, фонетичний аспект мовлення, невербальні сигнали)

3.3. Обговорення з ролей

3.4. Друге коло обговорення (спостереження)

3.5. Висновки. Поради щодо побудови спілкування з людиною в кризовому психоемоційному стані

ІІІ. Контрольні питання до закріплення знань з теми «Психічні процеси в нормі та при патології. емоційно-вольові процеси»

- Розкрити поняття: «емоції», «почуття», «воля»

- Стрес, дистрес, фрустрація, фізіологічний і патологічний афект

- Принципи спілкування з пацієнтами в кризових психоемоційних станах

- Поведінка медичного працівника по відношенню до пацієнтів при розладах емоційно-вольової сфери.

ІV. Висновок до практичного заняття

На занятті були розглянуті емоційно-вольові психічні процеси. Визначено власний рівень емоційного дисбалансу, рівень самоактуалізації. Описано портрети пацієнтів в кризовому стані та особливості лікування і спілкування з ними.

V. Домашнє завдання

1. Основи загальної і медичної психології / за ред. І.С. Вітенка, О.С. Чабана. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 344 с., С 97-114, 123-131

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 858

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!