Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


б) Особливості отримання фіскальних звітів на окремих моделях РРОПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Матеріально-технічне забезпечення

1. О.Д.Добрянська, М.Я.Дісяк. Електронні-контрольно касові апарати. Навчальний посібник. Чернівці -1999.

2. Торговельно-технологічне обладнання. Частина 2. Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних технікумів і коледжів.- К.,2007

3. Торговельно – технологічне обладнання. Наочний посібник для студентів кооперативних технікумів і коледжів. – К., 2008.

4. Керівництво з експлуатації.

5. Інструкція.

Зміст роботи:

1. Порядок отримання службових звітів на РРО моделі «Ера 201»

2. Полрядок отримання фіскальних звітів на РРО моделі «Ера 201»

Методичні вказівки

А) Порядок отримання службових звітів на окремих моделях РРО.

Службові звіти можуть бути отримані в будь-який момент на протязі робочого дня. Доцільно їх також отримувати в кінці робочого дня перед виконанням фіскального звіту. Аналогічні види службових і фіскальних звітів, отриманих на конкретному апараті (спочатку службовий, а потім фіскальний) по змісту інформації майже подібні.

У всіх моделей РРО передбачена можливість виконання (отримання) різних службових звітів. Порядок їх отримання у кожної моделі РРО мають певні особливості.

 

Для РРО “ЕРА 201”.

Для отримання службових звітів з оперативної пам’яті необхідно ключ з символом “Х”(або “П” перевести з попереднього режиму в режим “Х”.На індикаторі касового апарату появиться: “ОП FП = 2”. Для вибору режиму: отримання службових звітів з оперативної пам’яті потрібно натиснути на клавішу з символом: “ВН / ОП”.На індикаторі РРО появиться: “- - - - - - - -“ (вісім символів тире).Це свідчить про те, що необхідно вісім разів натиснути на клавішу з цифрою 9, після чого на індикаторі появиться: “00 1 – 9”.У тому випадку, коли необхідно отримати підряд всі шість перших звітів, потрібно натиснути на клавішу: “00” (подвійний нуль). Окремо кожен з дев’яти звітів можна отримати, натиснувши на відповідну цифрову клавішу від 1до 9на клавіатурі зліва.

При натисканні на “00” – РРО друкує перші шість звітів:

Ø “Звіт 1 ТОВ” (звіт по товарах) – вказуються назви товарів, які були продані протягом дня;

- кількість кожного з проданих за день товарів; - коди цих товарів і сума продажу: - як по кожному з проданих товарів окремо, так і загальна сума проданих запрограмованих товарів.

Ø “Звіт 2 ВІД”( звіт по відділах) – вказуються номери (чи назви) відділів, по яких протягом дня здійснювався продаж товарів; - сума продаж окремо по кожному з відділів і разом по всіх групах.

Ø “Звіт 3 ГРП” (звіт по групах товарів) – вказуються суми продаж по окремих групах і разом по всіх групах.

Ø “Звіт 4 ПДВ” – вказуються суми продаж за день по кожній з ставок ПДВ окремо; % ставки

ПДВ; - суми ПДВ по кожній з ставок окремо; - загальна сума ПДВ за день.

Ø «Звіт 5 ОПР» (звіт по касирах) – вказується номер (чи прізвище) кожного з тих касирів

хто протягом дня працював на даному РРО; - кількість покупців, яку обслужив кожен з касирів; - загальна сума продажу по кожному з касирів; - сума продаж по окремих формах розрахунків (готівкою, кредитними картками, чеками); - загальна сума продаж кожним касиром; - суми службового внесення і видачі готівки по кожному з касирів; - загальна сума грошей ( з урахуванням операцій службового внесення і видачі готівки), яку повинен здати кожен касир; - кількість операцій з анулювання покупок і загальна сума анульованих покупок і загальна сума анульованих покупок по кожному з касирів.

Ø «Звіт 6 ЗАГ» – вказується загальна кількість виданих чеків; - загальна сума продажу

товарів; - загальна сума продаж по окремих формах розрахунків; - кількість операцій по службовому внесенню готівки і загальна сума внесеної готівки; - кількість операцій службової видачі і загальна сума службово виданої готівки; - загальна сума грошей ( з урахуванням службового внесення і видачі готівки), яка повинна бути в грошовому ящику; - загальна кількість і сума анульованих покупок, виконаних протягом дня. В кінці звіту вказується заводський та фіскальний номер РРО; - порядковий номер звіту; - дата і час видачі звіту.

При натисканні клавіші 0друкуються звіти 4-6

Ø При натисканні клавіші з цифрою: 7 –РРО видає: Звіт 7 ТОВ –в якому вказуються кодитоварів: від 00 до 99; - групи ПДВ по кожному з запрограмованих товарів; - назви та ціни цих товарів.

Ø При натисканні клавіші з цифрою: 8 – РРО видає: Звіт 8 ТОВ – в якомувказуються номера (чи назви) відділів ( з1 по 14) і суми продаж по кожному з цих відділів.

Після натискання клавіші 1 на індикаторах з’являється повідомлення 00 С 0-29 , яке є підказом до натиснення клавішів 00 - 29 ,тобто введення номера сотні, до якої належать відповідні товари. Після введення номера сотні друкується звіт з загальною сумою та виплатами по товарах цієї сотні.

Після натисканні клавіші 5, на індикаторах з’являється повідомлення: ОПЕР 1-8, яке є підказом до натискання клавіш 1 – 8, тобто тобто введення номера касира. Після введення номера касира друкується звіт за результатами його роботи.

б) Особливості отримання фіскальних звітів на окремих моделях РРО

На відміну від службових, фіскальні звіти отримуються всього один раз за робочий день і як правило в кінці робочого дня (або в іншій час, який погоджений з ДПІ). Кожна з моделей РРО дозволяє отримувати різні види фіскальних звітів, але порядок їх отримання (тобто послідовність виконання тих чи інших операцій) має певні особливості, які доцільно розглянути більш детально.

Для РРО «ЕРА 201»

Для отримання щоденного фіскального звіту на касовому параті «ЕРА 201» необхідно: ключ з символом «Z» , або універсальний ключ «П» перевести з попереднього режиму роботи в режим «Z” , внаслідок чого на індикаторі появиться “- - - - - - - -“ (вісім знаків тире). Це свідчить про те, що необхідно вісім разів натиснути клавішу з цифрою “9”, яка розташована на клавіатурі зліва. На індикаторі появиться: “ВН U 0 3”, - необхідно натиснути на клавішу з символом “ВН/ОП”, внаслідок чого на індикаторі РРО появиться “00 0 5”. Для отримання повного щоденного фіскального звіту необхідно натиснути на клавішу “00” (подвійний нуль). РРО почне роздруковувати звіт. Після того, як звіт буде надруковано, на індикаторі появиться “П1 00” – для обнулення оперативної пам’яті та перенесення інформації з оперативної пам’яті в фіскальну, необхідно натиснути на клавішу з символом “00” (подвійний нуль). В кінці звіту буде надруковано “Обнулено”, а на індикаторі появиться “- - - - - - - -“ (вісім знаків тире). Коли цого не буде – отримання звіту необхідно повторити спочатку. Повний фіскальний щоденний звіт складається з наступних звітів та містить таку інформацію:Ø Звіт 1 ТОВ – в ньому вказуються дані про назви проданих за день товарів; - групи ПДВ кожного з товарів; - кількість кожного з проданих запролграмованих товарів; - коди проданих товарів; - суми проданих товарів (по кожному товару окремо); - загальну суму проданих запрограмованих товарів;

Ø Звіт 2 ВІД – вказуються дані про номери (назви) відділів, по яких на протязі дня

здійснювався продаж незапрограмованих товарів; - групи ПДВ по кожному з відділів; - суми продаж по кожному з відділів окремо і загальну суму проданих товарів;

Ø Звіт 3 ГРП – вказуються дані про суми продаж по окремих групах і загальну суму проданих товарів;

Ø Звіт 4 ПДВ – вказуються дані про групи ПДВ; суми продаж по кожній з груп ПДВ; - % ставки ПДВ; - суми ПДВ по кожній з ставок; - загальну суму ПДВ; - загальну суму проданих товарів без ПДВ (за мінусом ПДВ);

Ø Звіт 5 ОПР – вказуються дані про номери (або прізвища) касирів; - кількість виданих кожним касиром чеків за день; - загальну суму проданих кожним каиром товарів; - суми по формах оплати: готівкою, кредитними картками, чеками; - суми службово внесеної та виданої готівки), яка рахується за даним касиром; - кількість операцій по анулюванню продажу товарів та загальну суму анульованих продаж товарів;

Ø Звіт 6 ЗАГ. У ньому вказується загальна кількість виданих чеків; - загальна сума проданих товарів; - сума продаж по окремих формах розрахунків (готівкою, кредитними картками, чеками); - кількість операцій зі службового внесення і видачі готівки та загальна сума службово внесеної і виданої готівки; - загальна сума (з урахуванням внесення і видачі готівки), яка повинна бути в ящику для грошей; - кількість операцій по анулюванню продажу товарів, та загальна сума анульованих продаж товарів.

Ø У випадку виникнення необхідності в отриманні щоденного фіскального звіту окремо тільки по касирах; то після того, як на індикаторі РРО появиться “00 0 5” – необхідно натиснути на клавішу з цифрою 5 (що на клавіатурі зліва), внаслідок чого на індикаторі появиться “П1 1 – 8”, а далі для отримання звіту по першому касиру потрібно натиснути клавішу з цифрою 1, по другому –2, тощо (також на клавіатурі зліва).

Ø Для отримання неповного щоденного фіскального звіту (без перших трьох звітів) потрібно після того, як на фндикаторі появиться “00 0 5” – натиснути клавішу з цифрою 0. РРО роздрукує – Звіт 4 ПДВ; - Звіт 5 ОПР; - Звіт 6 ЗАГ. Після закінчення видачі : звіту на індикаторі появиться “П1 00” – необхідно натиснути на клавішу 00(подвійний нуль) – на чеку буде надруковано “ОБНУЛЕНО”, а на індикаторі РРО появиться “- - - - - - - - “ (вісім символів тире).

Ø Необхідно відзначити, що вибирається один з варіантів отримання щоденного фіскального звіту: або повний звіт, або неповний. Тому що після обнулення інформації в оперативній пам’яті, повторно виконати іншій варіант звіту вже буде неможливо.

 

г)Звіти з фіскальної пам’яті “ЕРА 201”

Для отримання звітів з фіскальної пам’яті РРО “ЕРА 201” необхідно вставити в замок ключ з символом “Х”, або універсальний ключ “П” і перевести його з попереднього режиму роботи в режим “Х”. На індикаторі касового апарату пояаиться “П1 П2 2” – необхідно натиснути на клавішу з символом “ВД/П2” і на індикаторі появиться “- - - - - - - -“ (вісім символів тире), на індикаторі появиться № ___ останнього фіскального звіту,а далі:

Ø Для отримання з фіскальної пам’яті звіту, номер якого не дорівнює

останньому,необхідно: - на цифрових клавішах зліва набрати конкретний звіту і натиснути на клавішу “ОПЛ”. РРО видасть звіт, на якому буде надруковано: - ЗВІТ Z і набраний номер; - дата, коли був виконаний даний звіт; - номер діючого (на дату) комплекту ПДВ; - фіскальний та ідентифікаційний номери РРО та дата їх занесення в пам’ять; -групи ПДВ; - суми продаж по кожній з груп ПДВ; -ставки ПДВ та суми ПДВ по кожній з ставок; - загальна сума ПДВ; - сума продаж за мінусом ПДВ; - загальна сума проданих товарів; - номеростаннього чека. В кінці звіту вказується: - поточний фіскальний та ідентифікаційний номери РРО; - дата видачі звіту (поточна дата);

Ø Для отримання звіту з фіскальної пам’яті за певний період необхідно: на

цифрових клавішах зліва набрати номер фіскального звіту, з якого необхідно розпочати виконання періодичного звіту та натиснути на клавішу з символом “ВН/П1” і на індикаторі появиться набраний номер, а на чеку буде надруковано: ПОЧ Zі набраний номер; - дата отримання звіту з набраним номером; - номер комплекту ПДВ. Після цього необхідно набрати той номер щоденного фіскального звіту, яким потрібно закінчити виконання періодичного звіту і натиснути спочатку на клавішу з символом “ВД/П2”, а потім на клавішу з символом “ОПЛ”. РРО надрукує чек, в якому буде вказано: - КІН Z і номер звіту, яким закінчується періодичний звіт; - дата отримання введеного останнього номера звіту; - підсумки продаж; - підсумки по ПДВ за вказаний період.

Кваліфікаційні вимоги до знань, умінь, навичок:

студенти повинні

вміти виконувати операції з отримання службових та фіскальних чеків .

Домашнє завдання:

Повторити тему : «Порядок отримання службових та фіскальних звітів.»

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1016

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!