Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Єдиний митний тариф та єдина номенклатура товарівМитне право ЄС

ПЛАН

1. Поняття митного права ЄС та його джерела.

2. Єдиний митний тариф та єдина номенклатура товарів.

3. Визначення митної вартості товарів.

4. Порядок проведення митних операцій та митний контроль.

 

Поняття митного права ЄС та його джерела.

В традиційному розумінні митне право представляє собою сукупність норм, що регулюють правовідносини, пов’язані із :

1) проходженням товару через митний кордон (митне стягнення, митний контроль, митні режими і т.п.);

2) інституційною організацією митного механізму;

3) відповідальністю за правопорушення в митній сфері та порядком вирішення митних спорів.

До митного права ЄС дане визначення можна застосувати лише частково. Правове регулювання митного механізму є предметом конституційного та адміністративного права держав-членів та не здійснюється на рівні ЄС. Також предметом національного права є питання відповідальності за митні правопорушення.

Для визначення предмету митного права ЄС необхідно дослідити природу ЄС та ступінь митної інтеграції його членів. Відповідно до ст. 9 Угоди про ЄЕС основою функціонування Співтовариства є митний союз, який передбачає:

по-перше, певні митні правила переміщень товарів всередині кордонів ЄЕС (ліквідація митних стягнень, кількісних обмежень тощо) та,

по-друге, загальні для всіх країн-членів норми митного регулювання товарообігу із третіми країнами (загальн. митний тариф, митні режими і т.п.).

 

Відповідно митне право ЄС можна визначити як сукупність норм ЄП, що регулюють внутрішні та зовнішні аспекти функціонування митного союзу держав-членів ЄС.

Серед джерел митного права розрізняють акти первинного та похідного права.

Першочергове місце серед джерел первинного права займає Римський договір 1957 р., який сформулював поняття та принципи митного союзу держав Співтовариства.

Серед актів похідного (вторинного) права найбільше значення мають регламенти: Регламент № 2913/92 від 12 жовтня 1992 р., який вводить у дію Митний кодекс Співтовариства, який включає в себе (в редакції 883/2005) кодифікації усіх митних приписів, а також єдиний митний тариф ЄС.Митна територія ЄС є простором, на котрий поширюється єдиний митний тариф (ст.3 МК ЄС), що включає також Монако, Сан Марино, Ватикан, Андору та (що важливо) Туреччину.

Сюди не належать заморські територіїдержав-членів, чий статус регу­лює рішення Ради 2004/162 на підставі ст. 299/2 ДЄСп Країни і заморські те­риторії, зазначені в додатку II ДЄСп, підпадають під особливий режим асоці­йованого членства (ст. 182-188 ДЄСп), регулювання якого не є однозначним і веде до спорів.

Серед джерел митного права ЄС особливе місце займають міжнародно-правові акти. Найбільш вагомі з них – Генеральна угода з тарифів та торгівлі (ГАТТ), підписана в 1947 р.; Міжнародна конвенція 1983 р. про гармонізовану систему опису та кодування товарів, Міжнародна конвенція про митну вартість товару і т.п.

 

Отже: вільний рух товарів в ЄСп означає лібералізовану торгівлю товарами по­між державами-членами ЄС в межах митної унії, що має дві складових:

(і) внутрішня«заборона мита і кількісних обмежень експорту і імпорту то­варів між державами-членами[ст. 3/1 (а) ДЄСп], тобто, створення зони вільної торгівлі між дер­жавами-членами, в якій діє заборона дискримінації імпортованих товарів в порівнянні з іншими подібними товарами; та

(іі) зовнішня— прийняття спі­льного митного тарифу, а у деяких випадках — гармонізація митної політики (пор. Митний кодекс ЄСп) стосовно третіх держав. 

 

Єдиний митний тариф та єдина номенклатура товарів.

Ст. 23 ДЄСп:«Співтовариство закладене на митному союзі, котрий покриває усю торгівлю товарами, і включає як заборону експортного та імпортного мита і усіх інших платежів з подібними наслідками між державами-членами, так і прийняття спільного митного тарифу стосо­вно третіх держав».

Важливою умовою існування митного союзу, який складає основу ЄС, є наявність єдиного зовнішнього митного тарифу (lex generalis). Вимога про прийняття єдиного тарифу країн Співтовариства для регулювання торговельних відносин із третіми країнами міститься в ст. 18-29 Угоди про створення ЄЕС.

В основу створеного митного тарифу ЄЕС лягла комбінація чотирьох існуючих на цей момент тарифів Німеччини, Італії, Франції, Бенілюксу. Принципом побудови стала брюссельська номенклатура з добавленням ряду товарних підгруп, які відбивали специфіку Співтовариства, закріплена у Брюссельській конвенції 1950 р. про номенклатуру для класифікації товарів в митних тарифах.

Ставки мита спочатку були встановлені шляхом простого вирахування середньоарифметичних ставок, які діяли в країнах-членах на 1 січня 1957 р.

 

Створення тарифу викликало ряд труднощів, пов’язаних із розбивкою товарів на товарні позиції та підпозиції. Зокрема країни Бенілюксу поділяли товари з групи “пластмаси” на підставі їх форми: порошок, гранули, блоки і т.п., тоді як інші країни використовували класифікацію за хімічним складом пластмас: поліетилен, поліпропілен та ін. Спочатку укладачі Єдиного тарифу пішли шляхом максимального відображення товарних підпозицій, які існували в тарифах країн-учасниць. Загальна кількість товарних підпозицій таким чином налічувала більш ніж 20 тис. Пізніше спеціально створена група експертів в галузі митного регулювання скоротила їх кількість до 2890 (Регламент № 960/68).Митний тариф Співтовариства, створений на основі Брюссельської номенклатури та неодноразово змінюваний, діяв до 1 січня 1988 р. В вересні 1987 р. Співтовариство ратифікувало Міжнародну конвенцію про гармонізовану систему опису та кодування товарів, яка замінила Брюссельську конвенцію 1950 р.

Завдяки гармонізованій системі товари однаково класифікувалися в тарифах всіх країн, що приєдналися до Конвенції. Вводилося поняття комбінованої митної номенклатури, яка об’єднувала:

а) номенклатуру гармонізованої системи та

б) особливі товарні підпозиції, встановлені для окремих типів товарів.

На основі комбінованої номенклатури ЄЕС Регламентом № 2658/87 від 23 липня 1987 р. був прийнятий інтегрований митний тариф Європейського Співтовариства (TARIC), який діє з 1 січня 1988 р. Тариф ґрунтується на комбінованій номенклатурі та складається з приблизно 13 500 товарних позицій, які складають базову номенклатуру товарів для спільного митного тарифу.

 


Просмотров 916

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!