Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Глава 2. Порядок приймання (здавання) цінностей інкасаторами Національного банку в банківських установахПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Територіальне управління після оброблення заявок банківських установ на підкріплення та/або здавання готівки в разі перевезення цінностей інкасаторами Національного банку (далі в цій главі - інкасатори) надсилає банківській установі обов'язкове для виконання нею повідомлення про дату та уточнений час заїзду інкасаторів до банківської установи для приймання (здавання) цінностей.

Під час приймання (здавання) готівки інкасатори пред'являють у банківській установі відповідальним особам службові посвідчення і доручення на перевезення валютних цінностей для приймання готівки.

2. Приймання (здавання) банкнот інкасаторами здійснюється за номіналом, кількістю пачок і корінців у кожній пачці з перевіркою правильності та цілісності пакування пачок, правильності сум, зазначених на накладках (етикетках), наявності підписів касирів, їх іменних штампів, штампа з найменуванням банківської установи (підрозділів Національного банку), на якому зазначається також номер за електронною поштою або код цієї банківської установи (підрозділів Національного банку). Неповні пачки з банкнотами одного номіналу приймаються (здаються) з перевіркою за корінцями і написами на накладках (етикетках).

3. Після перевірки цінностей інкасатори під контролем відповідальної особи банку вкладають їх у брезентові стандартні мішки. Горловина кожного мішка прошивається інкасатором і щільно зав'язується шпагатом. На кінець шпагату відповідальна особа банку прикріплює ярлик з тканини, на якому зазначаються дата пакування і порядковий номер мішка, який відповідає номеру в описі цінностей, кінці шпагату зав'язуються глухим вузлом. Відповідальна особа банку, яка здійснює контроль під час пакування готівки, підписує ярлик та опломбовує мішок своїм пломбіром (індикаторною пломбою), номер якого (якої) зазначається в описі цінностей.

{Абзац перший пункту 3 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 191 від 03.06.2013}

Приймання (здавання) інкасаторами цінностей у касетах здійснюється без розкриття касет і порушення пломб, якими ці касети опломбовані.

4. Під час приймання (здавання) валютних цінностей інкасатори перевіряють цілісність мішків із цінностями, відсутність будь-яких зовнішніх ушкоджень та інших дефектів (зокрема, наявність зовнішніх швів, розривів тканини, шпагату або вузлів на шпагаті), цілісність і неушкодженість касет, цілісність і чіткість пломб та відповідність їх даним, зазначеним в описі цінностей, відповідність суми готівки, зазначеної на прикріплених до мішків (касет) ярликах, сумі, зазначеній у дорученні, описі цінностей, а також правильність оформлення супровідних ярликів до мішків (касет) із цінностями.

{Пункт 4 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку№ 191 від 03.06.2013}

5. Приймання (здавання) монет у банківських установах інкасаторами здійснюється мішечками (пакетами, блоками з роликами) з перевіркою правильності та цілісності пакування, наявності на ярликах (етикетках), прикріплених до упаковки, найменування установи банку (підрозділу Національного банку), номера за електронною поштою або коду банківської установи (підрозділу Національного банку), номіналу монети, суми вкладення, кількості вкладення (роликів - для пакетів, блоків), цілісності та чіткості відбитків пломбірів (номера пломби під час опломбування індикаторною пломбою), а також наявності підписів касових працівників, їх штампів, дати пакування, номера пакувальника (для монет в упаковці Банкнотно-монетного двору).

{Пункт 5 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку№ 191 від 03.06.2013}

6. Зношені та дефектні монети можуть вивозитися з банківських установ як у повних, так і в неповних мішечках.

7. Виявлені інкасаторами пачки банкнот і мішечки з монетами, які не відповідають установленим правилам пакування, прийманню не підлягають.

8. Після завершення приймання цінностей інкасатори розписуються про приймання цінностей у трьох примірниках опису цінностей. Відповідальні особи засвідчують підписами три примірники опису цінностей та на двох з них проставляють відбитки печатки. Два примірники опису цінностей з відбитками печатки передаються старшому бригади інкасації, з яких один примірник - банку, якому відправляються цінності, другий - використовується бригадою інкасації для приймання і здавання цінностей. Примірник опису цінностей, не засвідчений відбитком печатки відповідальних осіб, разом із дорученням на перевезення валютних цінностей залишається у відповідальних осіб, які видали цінності.

{Пункт 8 глави 2 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 283 від 16.09.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 191 від 03.06.2013}

9. Доставлені в банківську установу валютні цінності інкасатори здають відповідальним особам згідно з описом цінностей і з дотриманням вимог, визначених пунктами 2, 4, 5 цієї глави.

{Пункт 9 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку№ 283 від 16.09.2008}

10. Пачки з банкнотами і мішечки з монетою (упаковки з роликами), що доставлені інкасаторами в пошкодженій або сумнівній упаковці, касові працівники приймають з поаркушним перерахуванням або перерахуванням за кружками в присутності всіх інкасаторів бригади інкасації після приймання всіх цінностей.

11. У разі виявлення під час перерахування недостач або надлишків готівки в пачках, окремих корінцях або мішечках з монетою в пошкодженій упаковці складається акт про розбіжності, який підписують працівники банку та всі інкасатори бригади.

12. Після закінчення здавання цінностей інкасатори та відповідальні особи банку, які отримали цінності, ставлять свої підписи на зворотному боці обох примірників опису цінностей.

Один з примірників опису цінностей залишається в банку, що отримав цінності, інший, засвідчений відбитком печатки відповідальної особи, яка отримала цінності від інкасаторів, передається старшому бригади інкасації як документ, що підтверджує виконання бригадою інкасації доручення на перевезення валютних цінностей. Цей примірник опису цінностей зберігається в підрозділі, що здійснював перевезення цінностей, в окремій папці протягом трьох років, після чого передається до архіву.

{Пункт 12 глави 2 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 191 від 03.06.2013}

Глава 3. Порядок приймання (здавання) валютних цінностей інкасаторами банківських установ через бокс інкасації (приміщення для приймання-передавання цінностей) територіального управління{Назва глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 191 від 03.06.2013}

1. Банківські установи здійснюють перевезення валютних цінностей від/до територіальних управлінь власними підрозділами інкасації чи підрозділами інкасації інших банківських установ з прийманням (здаванням) валютних цінностей в боксах інкасації або інкасаторами Національного банку.

У разі перевезення валютних цінностей уповноваженою особою банківської установи, яке здійснюється з використанням оперативного автотранспорту відповідно до встановлених вимог приймання (здавання) цінностей у територіальному управлінні здійснюється через операційну касу згідно з порядком, визначеним нормативно-правовими актами Національного банку.

{Абзац другий пункту 1 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 191 від 03.06.2013}

2. Інкасатори банківських установ здійснюють приймання (здавання) валютних цінностей матеріально відповідальним або відповідальним особам Національного банку (далі - відповідальні особи) через шлюзовий блок (спеціально обладнану кабіну) приміщення для приймання-передавання цінностей, що виключає можливість фізичного контакту між інкасаторами і відповідальними особами.

{Пункт 2 глави 3 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 191 від 03.06.2013}

3. У встановленому територіальним управлінням порядку банківська установа подає до територіального управління заявку, у якій зазначає спосіб доставки цінностей (власним підрозділом інкасації, підрозділом інкасації іншого банку, інкасаторами Національного банку) та в разі доставки власним підрозділом інкасації чи підрозділом інкасації іншого банку - прізвище, ім'я, по батькові, серії та номери службових посвідчень інкасаторів, інкасатора-водія, марку та номер державної реєстрації оперативного автотранспорту, клас його захисту згідно з ДСТУ 3975-2000 (для панцерованого автотранспорту), додаткову кількість охоронників та марку і номер державної реєстрації оперативного автотранспорту супроводження (у разі потреби здійснення супроводження), а також номер і дату доручення та час приїзду інкасаторів банку.

{Абзац перший пункту 3 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 191 від 03.06.2013, № 750 від 27.11.2014}

Після оброблення заявок територіальне управління надсилає банківській установі обов'язкове для виконання банківською установою повідомлення про дату та уточнений час заїзду інкасаторів для приймання (здавання) цінностей.

{Абзац другий пункту 3 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 283 від 16.09.2008}

Допуск озброєних інкасаторів та охоронників до територіального управління здійснюється згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку.

4. Після заїзду до боксу інкасації інкасатори через шлюзовий блок пред'являють відповідальним особам службові посвідчення та в разі приймання цінностей - доручення на перевезення валютних цінностей. Після перевірки документів відповідальні особи повертають службові посвідчення інкасаторам. У разі встановлення невідповідності даних щодо прізвища, ім'я, по батькові інкасаторів банків, зазначених у посвідченнях, відповідним даним у дорученнях на перевезення валютних цінностей та описах цінностей ця касова операція не проводиться.

Відповідальна особа, яка встановила вищезазначену невідповідність, на титульному аркуші доручення на перевезення валютних цінностей здійснює запис про причину непроведення касової операції із зазначенням посади, прізвища, дати, ставить підпис і повертає доручення на перевезення валютних цінностей та всі примірники описів цінностей старшому бригади інкасації. Відповідальна особа зобов'язана скласти в довільній формі у двох примірниках акт, у якому зазначити причини непроведення касової операції. Після підписання інкасаторами двох примірників акта один примірник акта залишається у відповідальної особи, другий - передається через інкасаторів банківській установі, перевезення цінностей якої здійснюють інкасатори.

{Пункт 4 глави 3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 191 від 03.06.2013; в редакції Постанови Національного банку № 750 від 27.11.2014}

{Пункт 4 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку№ 283 від 16.09.2008}

5. Під час приймання інкасаторами готівки відповідальні особи в приміщенні для приймання-передавання готівки виставляють підготовлену готівку на стіл, перераховують її за пачками і корінцями і вкладають у мішки, на які навішують ярлик із зазначенням суми вкладення, дати пакування, прізвищ і підписів відповідальних осіб, порядкового номера мішка, який повинен відповідати номеру в описі цінностей, та опломбовують їх. Ярликами з такими реквізитами повинні споряджатися і мішки, доставлені інкасаторами банків до територіального управління.

{Абзац перший пункту 5 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 283 від 16.09.2008}

Інкасатори через кулетривке скло візуально контролюють процес здавання готівки відповідальними особами та всі пов'язані з цим переміщення готівки в приміщенні для приймання-передавання готівки.

Формування та пакування готівки в касети відповідальні особи здійснюють завчасно.

За згодою банків, згідно з умовами договору про касове обслуговування інкасатори можуть приймати готівку в завчасно опломбованих відповідальними особами мішках, касетах без їх розкриття.

{Абзац четвертий пункту 5 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 283 від 16.09.2008}

6. Опломбовані відповідальними особами мішки (касети) з готівкою разом з трьома примірниками опису цінностей відповідальні особи передають через шлюзовий блок інкасаторам, які здійснюють необхідні перевірки, як визначено в пункті 4 глави 2 цього розділу, проставляють підписи в наданих документах і повертають відповідальним особам примірник опису цінностей, не засвідчений відбитком печатки відповідальних осіб.

{Пункт 6 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 283 від 16.09.2008, № 191 від 03.06.2013}

7. Приймання (здавання) інкасаторами монет, запакованих у мішечки (пакети, блоки з роликами), здійснюється з дотриманням вимог пункту 5 глави 2 цього розділу.

{Пункт 7 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку№ 191 від 03.06.2013}

8. Якщо під час приймання цінностей інкасатори мають зауваження щодо цілісності або пломбування мішків (касет), упаковок з монетами, то такі запаковані цінності інкасатори повертають через шлюзовий блок відповідальним особам, які повинні усунути виявлені недоліки, і продовжують приймання готівки.

{Пункт 8 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку№ 283 від 16.09.2008}

9. Після одержання всіх цінностей інкасатори розписуються у трьох примірниках опису цінностей, які надалі використовуються відповідно до пункту 8 глави 2 цього розділу.

{Пункт 9 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку№ 191 від 03.06.2013}

10. Після завершення операції з приймання (здавання) цінностей та завантаження інкасаторами мішків (касет) з цінностями, мішечків з монетою (упаковок з роликами) або порожніх мішків (касет) в оперативний автотранспорт відповідальні особи по телефону повідомляють охорону територіального управління про готовність інкасаторів до виїзду з боксу.

11. Під час здавання цінностей, доставлених до територіального управління, інкасатори передають опломбовані мішки (касети) з цінностями через шлюзовий блок разом з описами цінностей відповідальним особам територіального управління, які перевіряють цілісність мішків (касет), цілісність пломб, якими вони опломбовані, правильність заповнення ярликів, прикріплених до них, та чіткість і відповідність зазначених на ярликах сум і номерів пломб на мішках даним, зазначеним в описі цінностей, номерів пломб на касетах - даним супровідного ярлика. Ідентифікаційні номери індикаторних пломб та номери пломбірів, якими опломбовані касети, в описі цінностей не зазначаються.

У разі пошкодження цілісності мішків (касет), пломб, якими вони опломбовані, або їх нечіткості чи невідповідності даних, зазначених на супровідному ярлику, даним, наведеним в описі цінностей, відповідальні особи зазначають ці порушення в описі цінностей, показують їх інкасаторам і продовжують приймання готівки.

Територіальні управління мають право визначати в договорах про касове обслуговування банків порядок приймання готівки в пошкодженій упаковці або упакованої з порушенням установлених вимог і встановлювати обсяги готівки, що можна перерахувати під час її приймання від інкасаторів банків. У разі недотримання банком цих умов уся готівка повертається банку на перепакування і в цей самий день не приймається. Відповідальні особи вкладають готівку, що не приймається, у мішки, опломбовують їх та складають у двох примірниках у довільній формі акт про повернення цінностей, у якому зазначають кому і через кого повертається готівка, відповідно до якого опису, дату та причину її повернення, кількість мішків, опломбованих відповідальними особами, номер пломби. На зворотному боці обох примірників опису цінностей зазначають, що цінності не прийняті згідно з актом, і засвідчують цю відмітку своїми підписами та відбитком печатки, після чого повертають усі отримані цінності інкасаторам банку разом з описами цінностей і актами. Після підписання інкасаторами обох примірників акта один примірник акта повертається відповідальним особам, другий - передається через інкасаторів банківській установі, якій повертають цінності. Цінності інкасатори здають до банківської установи згідно з описом цінностей.

{Пункт 11 глави 3 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 283 від 16.09.2008}

12. Мішки (касети) з готівкою, до яких є зауваження відповідальних осіб, у присутності інкасаторів відкриваються, готівка виймається та перевіряється в установленому порядку. У разі невідповідності вкладення мішка (касети) даним опису цінностей складається акт про розбіжності, який підписують відповідальні особи та інкасатори і затверджує завідувач відділу (сектору) касових операцій територіального управління.

13. З мішків, до яких немає зауважень, відповідальні особи виймають готівку на стіл і здійснюють її перевірку в установленому порядку.

14. Пачки банкнот (мішечки з монетою) з пошкодженою упаковкою перераховує поаркушно (за кружками) касир каси перерахування в приміщенні для приймання-передавання готівки під візуальним наглядом інкасаторів через броньоване скло.

15. У разі виявлення касових прорахунків складається акт про розбіжності, який підписують касир, відповідальні особи, інкасатори і затверджує завідувач відділу (сектору) касових операцій.

16. Після закінчення здавання цінностей інкасаторами опис цінностей оформляється та використовується надалі як визначено в пункті 12 глави 2 цього розділу. Відповідальні особи через шлюзовий блок повертають старшому бригади інкасації порожні мішки (касети). Виїзд інкасаторів з боксу здійснюється згідно з вимогами пункту 10 цієї глави.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 636

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!