Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Глава 1. Документи, що використовуються під час перевезення валютних цінностей1. Під час перевезення валютних цінностей від територіального управління до банківської установи використовуються такі документи: видатковий касовий ордер, доручення на перевезення валютних цінностей (додаток 4) і опис цінностей у національній валюті України, що перевозяться (додаток 5), та/або опис цінностей в іноземній валюті, що перевозяться (додаток 6) (далі - опис цінностей).

У разі отримання цінностей уповноваженою особою з видаткової каси територіального управління використовується довіреність, форма якої передбачена Інструкцією про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 16.05.96 № 99, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 12.06.96 за № 293/1318.

{Пункт 1 глави 1 розділу III доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку№ 283 від 16.09.2008}

2. Під час перевезення інкасаторами валютних цінностей від банківської установи до територіального управління або іншої банківської установи використовуються прибутково-видатковий касовий ордер, опис цінностей та доручення на перевезення валютних цінностей. У разі перевезення валютних цінностей банківської установи інкасаторами підпорядкованого підрозділу інкасації необхідність використання доручення визначається керівництвом банку. Разом з тим перевезення цінностей інкасаторами здійснюється згідно з вимогами Положення, з використанням документів, зазначених у цьому пункті.

{Пункт 2 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку№ 283 від 16.09.2008}

3. Перевезення валютних цінностей між банком і його територіально відокремленими підрозділами (філіями, відділеннями) та до пунктів обміну валют, банкоматів і у зворотному напрямку здійснюється з урахуванням вимог додатка 2 до цієї Інструкції власними силами банку або підрозділами інкасації інших банківських установ згідно з вимогами Положення з використанням визначених відповідно до цього порядку окремих документів, серед яких прибутково-видатковий касовий ордер, опис цінностей, доручення на перевезення валютних цінностей, супровідна відомість до сумки з готівкою (додаток 7), супровідний касовий ордер до сумки з валютними цінностями (додаток 8). Допускається додаткове використання інших документів, розроблених банком для виконання визначених у Положенні про підрозділ завдань щодо внутрішньобанківських перевезень цінностей.

{Пункт 3 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 283 від 16.09.2008, № 26 від 30.01.2012}

4. Доручення на перевезення валютних цінностей оформляє уповноважена особа підрозділу інкасації, який здійснюватиме перевезення валютних цінностей, згідно з порядком, установленим внутрішнім документом банківської установи, і видає старшому бригади інкасації за підписами керівника банківської установи (його заступника або уповноваженої на підставі довіреності особи відповідно до вимог законодавства), головного бухгалтера (його заступника або уповноваженої на підставі довіреності особи відповідно до вимог законодавства) на лицьовому боці та керівника підрозділу інкасації банківської установи або його заступника на зворотному боці доручення.

{Абзац перший пункту 4 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 283 від 16.09.2008; в редакції Постанови Національного банку № 26 від 30.01.2012}

Підписи засвідчуються відбитком печатки банківської установи, яка здійснюватиме перевезення валютних цінностей на лицьовому боці та відбитком печатки підрозділу інкасації на зворотному боці доручення.

{Абзац другий пункту 4 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 283 від 16.09.2008}

Якщо під час оформлення доручення неможливо точно визначити суму, що підлягає перевезенню, то в дорученні зазначається "згідно з описом(ами) цінностей.

{Пункт 4 глави 1 розділу III доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку№ 283 від 16.09.2008}

5. У підрозділі інкасації ведеться облік виданих доручень на перевезення валютних цінностей. Корінці виданих і використаних доручень зберігаються в окремій папці протягом двох років, після чого передаються до архіву.


Просмотров 524

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!