Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Глава 3. Вимоги до чисельного складу бригади інкасації та забезпечення охорони цінностей1. Чисельний склад бригади інкасації визначається керівником банківської установи або керівником підрозділу інкасації залежно від складності виконуваних операцій, ступеня ризику та умов, у яких здійснюються інкасація коштів та перевезення валютних цінностей.

{Абзац другий пункту 1 глави 3 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 26 від 30.01.2012}

2. Інкасація коштів здійснюється бригадою інкасації на оперативному автотранспорті, обладнаному інкасаторським сейфом, з використанням спецпристроїв для зберігання цінностей та/або вогнепальної зброї. У разі наявності вогнепальної зброї бригада інкасації має складатися не менше ніж з трьох озброєних працівників (двох інкасаторів та інкасатора-водія) або не менше ніж з двох працівників підрозділу інкасації (інкасатора та інкасатора-водія) у супроводі двох озброєних вогнепальною зброєю охоронників. Під час здійснення інкасації коштів один з охоронників супроводжує інкасатора до клієнта, інший виконує функцію з охорони в оперативному автотранспорті. У разі використання спецпристроїв для зберігання цінностей кількісний склад бригади інкасації визначається за рішенням керівника банківської установи.

{Абзац перший пункту 2 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 191 від 03.06.2013}

Перевезення цінностей (у тому числі підкріплення банкоматів готівкою) здійснюється бригадою інкасації на оперативному автотранспорті, обладнаному сейфом ТЗЦ, з використанням вогнепальної зброї відповідно до вимог, визначених в абзаці першому цього пункту.

У разі необхідності посилення озброєного супроводження озброєні вогнепальною зброєю працівники (не менше двох осіб) перебувають в оперативному автотранспорті, що здійснює супроводження автотранспорту з цінностями.

Вимоги щодо забезпечення схоронності цінностей викладені в додатку 2 до цієї Інструкції.

Керівник банківської установи має право самостійно визначити необхідні охоронні заходи в разі здійснення інкасації коштів та перевезення валютних цінностей в обсягах до 500 мінімальних заробітних плат включно оперативним автотранспортом, що панцерований не нижче 3 класу захисту згідно з ДСТУ 3975-2000 і обладнаний технічними засобами захисту цінностей, та за умови страхування життя інкасаторів, інкасаторів-водіїв, страхування валютних цінностей у повному обсязі, що інкасуються та перевозяться.

{Пункт 2 глави 3 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 191 від 03.06.2013}

{Пункт 2 глави 3 розділу II в редакції Постанов Національного банку № 399 від 10.07.2009,№ 26 від 30.01.2012}

3. Банк має право застрахувати життя та здоров'я працівників, які здійснюють інкасацію коштів та перевезення валютних цінностей, а також валютні цінності, що інкасуються та перевозяться.

{Пункт 3 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку№ 399 від 10.07.2009; в редакції Постанови Національного банку № 26 від 30.01.2012}

4. Під час виконання завдань з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей відповідальність за роботу всієї бригади покладається на старшого бригади інкасації.

5. Для забезпечення схоронності валютних цінностей під час їх перевезення та інкасації з працівниками підрозділу інкасації - членами бригади інкасації укладається письмовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність або договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність відповідно до законодавства.

6. Банк зобов'язаний у випадку вчинення нападу (спроби нападу) на інкасаторів невідкладно інформувати про це засобами телефонного зв'язку або в інший спосіб територіальний орган внутрішніх справ України, зазначивши час, місце, обставини події, а також інформувати територіальне управління Національного банку за місцем події в установленому Національним банком порядку.

{Главу 3 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 750 від 27.11.2014}

Глава 4. Окремі організаційні питання діяльності підрозділів інкасації

1. Основні завдання і функції, принципи діяльності підрозділу інкасації, взаємодія його з іншими підрозділами банку, установами та організаціями, права і обов'язки, відповідальність керівника підрозділу інкасації визначаються в Положенні про підрозділ інкасації коштів та перевезення валютних цінностей (далі - Положення про підрозділ). На підставі Положення про підрозділ розробляються посадові інструкції, у яких зазначаються завдання і обов'язки, права та відповідальність працівників підрозділу інкасації.

{Пункт 1 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку№ 283 від 16.09.2008}

2. Банк розробляє відповідно до напрямів діяльності, основних завдань і функцій підрозділу інкасації також внутрішнє Положення про порядок інкасації коштів та перевезення валютних цінностей (далі - Положення) з дотриманням вимог цієї Інструкції, інших нормативно-правових актів Національного банку.

До компетенції банків віднесено визначення порядку перевезення валютних цінностей до власних підрозділів (філій, відділень) та їх вивезення у зворотному напрямку, перевезення валютних цінностей до/від банкоматів, пунктів обміну валют, перевезення валютних цінностей від каси банківської установи до клієнтів банку та між клієнтами банку, проведення інкасації коштів, у тому числі ПТКС, на підставі укладених угод, зберігання та здавання сумок (мішків) з готівкою, що доставлені з маршруту інкасації, виконання інших завдань, передбачених Положенням про підрозділ.

{Абзац другий пункту 2 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 26 від 30.01.2012}

У Положенні або окремому внутрішньому документі визначаються:

{Абзац третій пункту 2 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 283 від 16.09.2008; в редакції Постанови Національного банку № 750 від 27.11.2014}

порядок охорони праці інкасаторів, інкасаторів-водіїв;

{Абзац пункту 2 глави 4 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 750 від 27.11.2014}

порядок дії членів бригади на маршруті, взаємодії між бригадами інкасації на маршрутах, черговим (начальником) підрозділу інкасації в разі виникнення або підозри щодо виникнення надзвичайних або нестандартних ситуацій на маршрутах, їх взаємодії з банківською службою безпеки та повідомлення органів внутрішніх справ України;

{Абзац пункту 2 глави 4 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 750 від 27.11.2014}процедури внутрішнього контролю за використанням системи відстеження рухомих об'єктів;

{Абзац пункту 2 глави 4 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 750 від 27.11.2014}

відповідальність осіб, які здійснюють моніторинг місцезнаходження оперативного автотранспорту.

{Абзац пункту 2 глави 4 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 750 від 27.11.2014}

3. Працівники підрозділу інкасації відповідно до розробленого та затвердженого банком Положення про підрозділ забезпечуються службовими посвідченнями єдиного зразка (додаток 3) та бронежилетами. Доцільно здійснити забезпечення працівників підрозділу інкасації форменим одягом, взуттям та спорядженням.

Службові посвідчення - це книжечки єдиного зразка в суцільнокрійній твердій обкладинці розміром 200 х 70 мм з ледерину або іншого матеріалу, аналогічного за властивостями, червоного кольору з кантом. На обкладинці способом поглибленого тиснення зображено символіку банку та його назву. На внутрішні сторінки нанесено захисну сітку зеленого кольору, напис "Службове посвідчення", найменування банківської установи, серію та номер.

Текст українською мовою на сторінках службового посвідчення зазначається ручкою з чорним чорнилом або кульковою ручкою з пастою синього або чорного кольору, розбірливо, без помилок та виправлень або з використанням комп'ютерної техніки.

{Абзац третій пункту 3 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 283 від 16.09.2008, № 26 від 30.01.2012}

На відповідну сторінку службового посвідчення приклеюється фотокартка (розміром 3,5 х 4,5 см) особи, на ім'я якої це посвідчення виписане.

Службове посвідчення підписується керівником банківської установи, підпис якого, а також фотокартка особи, на ім'я якої виписане посвідчення, скріплюються відбитком печатки банківської установи.

Службове посвідчення оформляється на кожного працівника підрозділу інкасації на час його роботи в банківській установі строком на три роки.

{Абзац шостий пункту 3 глави 4 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 26 від 30.01.2012}

Службові посвідчення зберігаються в підрозділі інкасації і видаються керівником цього підрозділу (черговим інкасатором) інкасаторам та інкасаторам-водіям на час виконання ними службових обов'язків.

Бланки службових посвідчень виготовляються для підрозділів інкасації на замовлення банку в централізованому порядку і мають єдину загальну нумерацію.

Службове посвідчення є бланком документа суворого обліку. Облік, зберігання бланків службових посвідчень, вилучення та знищення посвідчень здійснюється в порядку, установленому для бланків документів суворого обліку.

4. Банківські установи подають територіальному управлінню засвідчені банком копії службових посвідчень інкасаторів, інкасаторів-водіїв, які здійснюватимуть перевезення валютних цінностей від/до територіального управління та своєчасно повідомляють територіальне управління про зміни в їх складі.

{Пункт 4 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку№ 283 від 16.09.2008}

5. Проведення медичних оглядів та страхування працівників підрозділів інкасації здійснюються відповідно до вимог законодавства.

{Пункт 5 глави 4 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 26 від 30.01.2012}

6. Підрозділи інкасації під час інкасації коштів та перевезення валютних цінностей використовують власний оперативний автотранспорт, який може бути обладнаний спеціальними звуковими та світловими сигналами синього кольору в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України.

7. Порядок придбання, зберігання, використання, застосування та вилучення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї встановлюється нормативними актами Міністерства внутрішніх справ України.

8. Під час інкасації коштів та перевезення валютних цінностей обов'язково використовуються засоби радіозв'язку, що забезпечують надійний та постійний зв'язок, та індивідуальні засоби захисту (бронежилети), носіння яких незалежно від обсягів цінностей є обов'язковим під час інкасації коштів та перевезень валютних цінностей.

Не допускається виїзд бригади інкасаторів на маршрути з перевезення цінностей та інкасації коштів без проведення службових інструктажів під розписку у відповідному журналі.

{Пункт 8 глави 4 розділу II доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 399 від 10.07.2009}

{Пункт 9 глави 4 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку № 283 від 16.09.2008}

9. Банки можуть здійснювати перевезення валютних цінностей у касетах. Під час перевезення цінностей у касетах слід дотримуватися таких вимог:

закріплювати касети таким чином, щоб під час транспортування уникнути їх самовільного переміщення (падіння) та ушкодження;

забороняється кидати та кантувати касети;

загальна кількість касет із цінностями в одному штабелі не повинна перевищувати 16 одиниць.


Просмотров 468

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!