Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розділ I. Загальні положенняПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ІНСТРУКЦІЯ з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні

{Назва Інструкції із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 283 від 16.09.2008}

{У назві, тексті та додатках до Інструкції слова "перевезення валютних цінностей та інкасація коштів" у всіх відмінках замінено словами "інкасація коштів та перевезення валютних цінностей" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 26 від 30.01.2012}

Розділ I. Загальні положення

1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України", інших нормативно-правових актів, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк), установлює норми, що визначають порядок здійснення інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні (далі - банківська установа).

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 283 від 16.09.2008}

2. Відповідальність за схоронність довірених банківською установою та її клієнтами валютних цінностей і коштів, що перевозяться та інкасуються підрозділом інкасації коштів та перевезення валютних цінностей (далі - підрозділ інкасації) згідно з укладеними договорами і законодавством, несе банківська установа, якій належить цей підрозділ.

3. Визначення заходів охорони, створення належних умов для забезпечення захисту життя і здоров'я працівників підрозділів інкасації, схоронності валютних цінностей під час їх перевезення та інкасації, а також забезпечення виконання вимог цієї Інструкції покладається на керівника банківської установи, який несе за це відповідальність у порядку, установленому законодавством.

4. Під час здійснення операції з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей застосовуються бланки встановленого згідно з додатками 2 - 9 до цієї Інструкції зразка, виготовлені друкарським способом або з використанням комп'ютерної техніки, з відображенням обов'язкових реквізитів, передбачених цією Інструкцією, за винятком бланків документів суворого обліку, які в установленому порядку виготовляються лише друкарським способом.

Крім обов'язкових, документи, форми яких визначено додатками 7, 8 до цієї Інструкції, можуть містити й додаткові реквізити, потрібні для здійснення окремих операцій з валютними цінностями. Додаткові реквізити можуть зазначатися під час виготовлення бланків з використанням комп'ютерної техніки або дописуються від руки ручкою і за змістом не повинні суперечити основним.

{Пункт 4 розділу I доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 283 від 16.09.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 26 від 30.01.2012}

{Пункт 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 283 від 16.09.2008}

5. В Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

банківська установа - банки України, їх філії (відділення), філії іноземних банків;

{Абзац другий пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 283 від 16.09.2008}

бокс інкасації - приміщення (комплекс приміщень) пристосоване для заїзду оперативних автомобілів для завантаження (розвантаження) цінностей, конструкція якого унеможливлює зовнішнє спостереження за діями інкасаторів з цінностями;

{Абзац третій пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 283 від 16.09.2008}

бригада інкасації - працівники підрозділу інкасації, визначені керівником банківської установи або керівником цього підрозділу інкасації для виконання завдань з перевезення цінностей або інкасації коштів;

{Абзац четвертий пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 283 від 16.09.2008}

валютні цінності (кошти) - матеріальні об'єкти, визначені законодавством України про валютне регулювання як засоби валютно-фінансових відносин. До валютних цінностей належать:

банківські метали - золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів;

валюта України - грошові знаки у вигляді банкнот і монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу;

іноземна валюта - іноземні грошові знаки у формі банкнот, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу. Іноземною валютою є також монети номіналом 1 і 2 євро, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території країн - членів Європейського валютного союзу;

платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші банківські та фінансові документи тощо), які є засобами валютно-фінансових відносин, виражені у валюті України, іноземній валюті або банківських металах;

золото та інші дорогоцінні метали у вигляді зливків, пластин, дорогоцінне каміння, інші коштовності;

власні сили банку - бригада інкасації підрозділу інкасації банку або уповноважена особа банку в супроводі осіб, які здійснюють заходи щодо її особистої охорони та/або цінностей, що переміщуються цією особою;

{Абзац одинадцятий пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 283 від 16.09.2008; в редакції Постанови Національного банку № 26 від 30.01.2012}

вогнепальна зброя - зброя, у якій снаряд (куля, шріт тощо) приводиться в рух миттєвим звільненням хімічної енергії заряду (пороху або іншої пальної суміші);

доручення на перевезення валютних цінностей - письмове уповноваження (документ), видане (виданий) керівником банківської установи бригаді інкасації підпорядкованого підрозділу інкасації на виконання від його імені дій, передбачених цим документом;

заходи охорони - комплекс організаційно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення схоронності цінностей, з визначенням необхідної чисельності бригади інкасації, використання панцерованого оперативного автотранспорту, обладнаного технічними засобами захисту цінностей, вогнепальної зброї або охоронників, які мають право надавати послуги з охорони майна та фізичних осіб;{Абзац чотирнадцятий пункту 5 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 26 від 30.01.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 191 від 03.06.2013}

індикаторна пломба - пристрій разового використання, який забезпечує опломбування і контроль за захищеністю об'єкта шляхом індикації несанкціонованого доступу та обліковування і відповідає вимогам Державного стандарту України ДСТУ 4551:2006 "Пломби індикаторні. Стійкість до маніпулювання, фальсифікації та підробки. Вимоги та методи випробовувань;

{Пункт 5 розділу І доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 191 від 03.06.2013}

інкасація коштів - збирання та доставка інкасаторами згідно з укладеними з клієнтами договорами валютних цінностей клієнтів до каси банківської установи та у зворотному напрямку;

інкасатор - особа підрозділу інкасації, яка здійснює інкасацію коштів та перевезення валютних цінностей;

інкасатор-водій - особа підрозділу інкасації, яка виконує обов'язки інкасатора та/або водія оперативного автотранспорту;

інкасаторський сейф - умонтований в оперативний автотранспорт та обладнаний з пасажирської частини приймальним лотком сейф, призначений для вкладання та зберігання сумок з проінкасованою готівкою та інших валютних цінностей на маршруті інкасації. На інкасаторський сейф має бути сертифікат відповідності вимогам Національного стандарту України ДСТУ 4012.2:2006 "Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробовування на тривкість щодо зламування. Частина 2. Депозитні системи", який за формою та змістом відповідає вимогам Законів України "Про підтвердження відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" (далі - закони України). Інкасатори на маршруті інкасації не повинні мати доступу до вмісту інкасаторського сейфа;

{Пункт 5 розділу I доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 26 від 30.01.2012}

касета - спеціалізована тара для транспортування, зберігання та обліку валютних цінностей. Касета опломбовується пломбами, які фіксують її кришку щодо корпусу в закріпленому стані;

клієнт банку - будь-яка особа, яка користується послугами банку;

оперативний автотранспорт - автомобілі, виготовлені на основі серійних та панцеровані не нижче 3 класу захисту відповідно до вимог Державного стандарту України ДСТУ 3975-2000 "Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги" (далі - ДСТУ 3975-2000), а також з нанесеними смугами зеленого кольору, що відповідають вимогам Державного стандарту України ДСТУ 3849-99 "Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали транспортних засобів оперативних і спеціальних служб. Загальні вимоги". Оперативний автотранспорт обладнується технічними засобами захисту цінностей та системою відстеження рухомих об'єктів з виведенням сигналу тривожного сповіщення до підрозділу банку, який відповідає за безпеку перевезення валютних цінностей, та/або органів Міністерства внутрішніх справ України. Оперативний автотранспорт, на якому здійснюється супроводження під час інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, може не обладнуватися технічними засобами захисту цінностей. Вимоги щодо обладнання оперативного автотранспорту не поширюються на оперативний автотранспорт Національного банку;

{Абзац пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку 399 від 10.07.2009

; в редакції Постанови Національного банку № 26 від 30.01.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 191 від 03.06.2013}

перевезення валютних цінностей - переміщення в установленому порядку транспортними засобами валютних цінностей, яке здійснюють інкасатори між банківськими установами, Національним банком і територіальними управліннями Національного банку (далі - територіальне управління), структурними підрозділами та одиницями;

{Абзац двадцять третій пункту 5 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 26 від 30.01.2012}

підкріплення - поповнення запасів готівки у сховищах, операційних касах банків, банкоматах, пунктах обміну валют;

підрозділ інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банківської установи - структурний підрозділ банку (управління, відділ, сектор, дільниця), що не має статусу юридичної особи і виконує визначені банком функції з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;

{Абзац пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку 283 від 16.09.2008

}

послуги з інкасації - це перелік послуг, до яких належать:

збирання валютних цінностей у клієнтів банку, у тому числі з програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі - ПТКС), і доставка їх до кас банків або клієнтів банків та у зворотному напрямку;

{Абзац пункту 5 розділу I в редакції Постанов Національного банку № 283 від 16.09.2008, № 26 від 30.01.2012}

вивезення надлишків та доставка підкріплень готівки між територіальними управліннями та банківськими установами, між банківськими установами, їх філіями, відділеннями та від них до банкоматів, пунктів обміну валют і у зворотному напрямку;

працівник підрозділу інкасації - особа, на яку покладено обов'язки організації або здійснення інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;

приміщення для приймання-передавання готівки та інших валютних цінностей інкасаторам - окреме приміщення, що обладнується, як правило, поряд з боксом інкасації та призначене для здійснення приймання-передавання готівки й інших валютних цінностей інкасаторам;

сейф тимчасового зберігання цінностей (далі - сейф ТЗЦ) - умонтований в оперативний автотранспорт сейф, що дає змогу зберігати валютні цінності, запаковані в мішки, касети та іншу великогабаритну тару, і відкривається з його пасажирської частини. На такий сейф має бути сертифікат відповідності вимогам Національного стандарту України ДСТУ 4012-1:2005 "Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість щодо зламування. Частина 1: Сховища, двері сховищ, сейфи та АТМ-сейфи", який за формою та змістом відповідає вимогам законів України;

{Пункт 5 розділу I доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 26 від 30.01.2012}

спеціалізовані пристрої для зберігання валютних цінностей (далі - спецпристрої для зберігання цінностей) - сертифіковані пристрої, призначені для забезпечення схоронності валютних цінностей під час інкасації та перевезення (кейси, контейнери тощо) з використанням технічних охоронних заходів (звукова та/або димова сигналізація, пошкодження банкнот шляхом пофарбування спеціальною фарбою в разі несанкціонованого доступу);

{Пункт 5 розділу I доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку № 26 від 30.01.2012; в редакції Постанови Національного банку № 191 від 03.06.2013}

старший бригади інкасації - інкасатор, один із членів цієї бригади, якого керівник підрозділу інкасації призначає старшим для організації та контролю за роботою бригади під час перевезення цінностей та інкасації коштів;

{Абзац пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку№ 283 від 16.09.2008}

технічні засоби захисту цінностей - сертифіковані спеціально сконструйовані технічні засоби, які мінімізують ризик несанкціонованого доступу до валютних цінностей під час здійснення інкасації та перевезень. До технічних засобів захисту цінностей належать інкасаторський сейф, сейф ТЗЦ та спецпристрої для зберігання цінностей;

{Абзац пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку№ 283 від 16.09.2008; в редакції Постанови Національного банку № 26 від 30.01.2012}

уповноважена особа - особа, якій відповідно до встановленого порядку (наказом або розпорядженням керівника банківської установи) надані (передані) повноваження щодо здійснення конкретних дій;

шлюзовий блок - окреме приміщення боксу інкасації, що за конструкцією включає раму з кулетривким склом та лоток для передавання валютних цінностей і документів між матеріально відповідальними (відповідальними) особами та інкасаторами.

{Пункт 6 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку № 26 від 30.01.2012}

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 527

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!