Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Кваліфікаційні вимоги до знань, умінь, навичок. Тема: Аналіз умов зберігання товарів у мага­зиніТема: Аналіз умов зберігання товарів у мага­зині.

Місце заняття: навчальний магазин

Тривалість заняття: 2 год.

Мета: Проаналізувати умови зберігання товарів у мага­зині.

Матеріально-технічне забезпечення:

1.Апопій В.В. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг. Київ - 2002.

2.Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами. Наказ від 19.04.2007р. «Про затвердження правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами»

3.Інструкції.

Зміст роботи:

 

Проаналізувати умови зберігання товарів у магазині.

Методичні вказівки

Для виконання завдання необхідно знати, що правильна організація товарів, збереження їх кількості і якості забезпечує максимальне залучення в реалізацію товарів, які завозяться в роздрібну торгову мережу, зниження матеріальних витрат і затрат праці, підвищення рентабельності торгівлі.

Процес зберігання товарів у магазині пов'язаний з виконанням таких технологічних операцій, як переміщення товарів у визначені для цього приміщення, їх розміщення та укладання в місця зберігання, створення оптимального режиму зберігання, дотримання встановлених термінів зберігання товарів, нагляд за станом товарів під час зберігання і забезпеченням роботи необхідного технологічного обладнання (холодильного, теплового), підтримання чистоти в приміщеннях магазину, поточний догляд за товарами тощо.

Раціональна організація зберігання товарів передбачає наступне:

ü створення режиму зберігання, що базується на обліку фізико-хімічних властивостей та особливостей кожного товару;

ü розробку схем розміщення окремих товарів;

ü визначення способів укладки товарів;

ü забезпечення контролю їх якості.

Технологія зберігання товарів — це комплекс послідовних операцій з розміщення та зберігання, укладки та зберігання, створення і підтримка належного режиму зберігання і догляду за товарами.

Особливості зберігання товарів у магазині:

ü не тривалий період зберігання;

ü значна кількість товарів у торговельному залі;

ü велика кількість різних товарів на невеликих площах;

ü можлива наявність товарів одного найменування з різними цінами;

ü швидке оновлення товарних запасів.

Зберігання товарів у магазині необхідно організувати так, щоб при цьому забезпечувалась чіткість і швидкість виконання всіх наступних операцій технологічного процесу, ефективність використання площі приміщень (зон) для зберігання товарів та місткості торгово-технологічного обладнання, виділеного для цієї мети, і створювались оптимальні умови праці для торгового персоналу. Відповідальність за збереження кількості та якості товарів у процесі зберігання їх у магазинах покладається на матеріально відповідальних осіб.

Основними факторами, які впливають на ефективність організації операцій зберігання, є стан МТБ роздрібної торгівлі, рівень організації торгово-технологічного процесу в магазині, склад і кваліфікація торгового персоналу, рівень його знань щодо особливостей та умов зберігання окремих товарів тощо.

Організація зберігання товарів у магазині забезпечується шляхом виконання комплексу заходів організаційного, технічного і санітарно-гігієнічного характеру.

Організаційні заходи включають складання графіків частоти та оптимальних розмірів партій товарів, що підлягають завезенню до магазинів, складання карти розміщення товарів та зберігання товарів, визначення осіб, відповідальних за зберігання товарів, забезпечення протипожежних заходів та охорони товарно-матеріальних цінностей.

Технічні заходи зі зберігання товарів передбачають вибір і забезпечення магазину необхідним обладнанням та інвентарем для зберігання товарів, визначення умов і режиму зберігання товарів, контроль і регулювання умов зберігання товарів.

Санітарно-гігієнічні заходи охоплюють організацію санітарного нагляду за зберіганням товарів, проведення профілактичних заходів щодо зниження втрат і псування товарів.

У технологічному процесі зберігання товарів у магазині виділяють 4 основні операції:

1) розміщення товарів на зберігання;

2) укладання їх у місцях зберігання;

3) створення оптимального режиму зберігання;

4) спостереження і поточний догляд за товарами.

 

Основними умовами, які забезпечуються в процесі операцій зі створення оптимального режиму зберігання, є визначена температура і відносна вологість повітря, відповідне освітлення і вентиляція.

Особливу увагу в процесі догляду за товарами потрібно звертати на необхідність дотримання граничних і гарантійних термінів їх зберігання, враховуючи при цьому також черговість надходження однойменних товарів у магазин. Товари, які надійшли в магазин раніше, а також ті, в яких закінчується термін реалізації, повинні відбиратися з місць зберігання і подаватись у торговий зал першою чергою.

Кваліфікаційні вимоги до знань, умінь, навичок

 

Студенти повинні:

знати умови зберігання товарів у магазині

вміти створювати умови для зберігання товарів у магазині.

 

Домашнє завдання:

Повторити тему «Техніка підготовки основних груп товарів до продажу».

»

 

Майстер виробничого навчання Н.В.Правда


Просмотров 938

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!