Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Закриття оперативно-розшукових (розшукових) справ25.1. ОРС згідно зі статтею 9-2 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" закривається у разі:

а) розшуку особи, яка переховувалася від органів розслідування, суду або
ухилялася від відбування кримінального покарання, а також особи, яка зникла
безвісно.

Документами, у яких відображена інформація про розшук особи, є:

- лист ініціатора розшуку посадовій особі, яка оголосила розшук, про
розшук обвинуваченого, підсудного чи особи, яка ухиляється від відбування
кримінального покарання, з долученням протоколу затримання або зобов'язання
про явку та пояснення;

- лист заявника про розшук безвісно зниклої особи;

- постанова органів розслідування чи суду про припинення розшуку у
зв'язку з добровільною явкою розшукуваного. У цьому разі ОРС закривається на
підставі пункту 1 частини першої статті 9-2 Закону України "Про оперативно-
розшукову діяльність";

б) закриття кримінальної справи судом, прокурором, слідчим або органом
дізнання;

в) набрання законної сили рішенням суду про визнання безвісно зниклої
особи безвісно відсутньою або померлою. У цьому випадку ОРС закривається без
зняття особи з централізованого обліку АІПС, про що робиться відповідна
відмітка в журналі реєстрації ОРС (для зняття особи з централізованого обліку
АІПС у разі її розшуку або після закінчення граничного терміну ведення
розшуку);

Заборонено закривати ОРС щодо розшуку злочинців, установлених або затриманих за межами держави, до їх повернення в Україну, якщо екстрадиція органами прокуратури та юстиції іншої держави дозволена.

У разі неможливості передання зазначеної особи через стан її здоров'я або якщо особа не підлягає видачі (екстрадиції) з іншої держави в Україну, ОРС після офіційного підтвердження ОВС, на території якого встановлено її місцеперебування, закривається.


ОРС на таку особу закривається без зняття її з централізованого обліку АІПС, про що робиться відмітка в журналі обліку справ. Повторне оголошення розшуку можливе лише після усунення перешкод для передачі особи дізнанню, слідству, суду.

Зняття зазначених осіб з централізованого обліку в разі, коли необхідність розшуку відпала закриття кримінальної справи, поновлення провадження у зв'язку з явкою розшукуваної особи до слідства, суду здійснює ОВС- ініціатор розшуку після отримання постанови органу розслідування, ухвали чи постанови суду про припинення розшуку;

25.2. РС закривається в разі встановлення особи невпізнаного трупа або
якщо з моменту заведення РС минуло 15 років.

25.3. Про закриття ОРС. РС виноситься мотивована постанова, яка
затверджується начальником ОВС або уповноваженою особою.

До постанови про закриття ОРС щодо розшуку обвинуваченого, особи яка ухиляється від відбування кримінального покарання, долучається рапорт працівника оперативного підрозділу на ім'я начальника ОВС або уповноваженої особи про те, що розшукувана особа або матеріали про встановлення місця її перебування передані дізнанню, слідству та суду.

25.4. ІСЬС на закриття ОРС у термін до трьох діб надсилається до УІТ (ВІТ)
ГУМВС, УМВС, УМВСТ за підлеглістю для внесення змін до централізованого
обліку.

Органом вищого рівня в кожному випадку перевіряється обгрунтованість закриття ОРС щодо розшуку осіб, що зникли безвісти. Ці справи разом з висновком про законність їх закриття повертаються до ОВС, а ІСК не пізніше однієї доби з часу надходження передаються до УІТ (ВІТ) при ГУМВС, УМВС, УМВСТ для внесення змін до централізованого обліку.

ІСК зберігаються в УІТ (ВІТ) протягом п'яти років з часу закриття ОРС (РС). після чого знищуються.

25.5. Закрита ОРС протягом трьох днів здається до архіву ОВС, про що робиться відмітка в журналі реєстрації і в особистому рахунку працівника. Термін зберігання ОРС „Розшук", РС визначений наказом МВС України від 09.02.94 №07.

25.6. УІТ (ВІТ) при ГУМВС, УМВС на підставі ІСК на закриття ОРС:

- вилучає з ОДК та знищує розшукові картки;

- щодня формує список осіб, стосовно яких державний (міждержавний)
розшук припинено, та надсилає його до АДБ для вилучення і знищення
розшукових карток.

25.7. При надходженні надалі до ДІТ при МВС України запитів стосовно
перевірки розшуканої особи на запиті робиться відповідна відмітка із зазначенням
ініціатора розшуку та дати припинення останнього. За необхідності факт
перебування особи в державному (міждержавному) розшуку може бути
перевірений у телефонному режимі через чергову частину ДІТ при МВС України.

25.8. Про припинення міждержавного розшуку виноситься постанова.
Стосовно встановлених безвісно зниклих осіб складається повідомлення (у двох
примірниках) про зняття з централізованого обліку. Зазначені документи
терміново надсилаються до ДІТ при МВС України і після відповідного
опрацювання надсилаються до ПІД МВС Російської Федерації.


44 25.9. Якщо розшук здійснювався каналами Інтерполу, ініціатор розшуку в обов'язковому порядку письмово повідомляє про припинення розшуку НІДБ Інтерполу в Україні.

Порядок екстрадиції

26.1. ОВС, що здійснює розшук особи у зв'язку з учиненням нею злочину в
Україні, зобов'язаний протягом доби після отримання повідомлення про
затримання такої особи за кордоном поінформувати:

а) правоохоронний орган країни, де затримано розшукуваного, - про
готовність компетентних органів України вирішувати питання щодо його
екстрадиції.

Якщо розшукуваного затримано на території країни - учасниці СНД, повідомлення надсилається телеграфом з поміткою "Терміново. Екстрадиція" безпосередньо на адресу правоохоронного органу, де розшуканого утримують. Водночас із цим зазначеному органу факсимільним зв'язком і поштою надсилається належним чином завірений процесуальний документ про арешт такої особи або її затримання і доставку до суду під вартою.

Повідомлення в інші країни надсилаються каналами РА Укрбюро Інтерполу в Україні;

б) слідчий орган, суд, у провадженні яких перебуває кримінальна справа, -
про термінову підготовку матеріалів щодо видачі затриманої особи в Україну.

26.2. Слідчий орган, суд, у провадженні яких перебуває кримінальна справа,
зобов'язаний протягом доби після отримання повідомлення про затримання за
кордоном розшукуваної особи поінформувати про дату затримання та місце її
тримання за кордоном письмово з поміткою "Терміново. Екстрадиція" слідче
управління (відділ) ГУМВС, УМВС, УМВСТ та прокуратуру області (прирівняну
до неї прокуратуру).

26.3. Запит про видачу (екстрадицію) затриманої особи складається
компетентним органом, у провадженні якого перебуває кримінальна справа,
повинен бути скріплений його гербовою печаткою і містити такі відомості:а) найменування органу, що розслідує справу;

б) у разі наявності міжнародного договору, учасниками якого є як Україна,
так і запитувана сторона, - посилання на його положення;

в) найменування справи, за якою запитується правова допомога;

г) опис подій, які є предметом розслідування, їх юридична кваліфікація та
завірений витяг статті Кримінального кодексу України, за якими кваліфіковані
протиправні дії особи;

ґ) прізвище, ім'я та по батькові особи, щодо якої направляється запит про видачу (екстрадицію), повна дата і місце її народження, проживання, реєстрації або місцеперебування за кордоном та інші відомості.

До запиту про видачу затриманої особи долучаються такі документи:

а) копія постанови судді про затримання розшукуваної особи та доставку її
до суду під вартою або обрання до неї запобіжного заходу у вигляді взяття під
варту чи копія вироку з підтвердженням набуття ним законної сили;

б) копія постанови про притягнення особи як обвинуваченого;

в) копія постанови про розшук особи;

г) текст статті Кримінального кодексу України, за яким кваліфікується
інкримінований злочин;


г) висновок компетентних органів України про громадянство особи, видача
якої запитується, складений відповідно до вимог Закону України "Про
громадянство України";

д) довідка про частину невідбутого покарання (у випадках, коли
порушується клопотання про видачу особи, яка вже відбула частину призначеного
судом покарання);

є) дві фотокартки та дактилокарта (за наявності) розшукуваної особи.

Завірена копія запиту, як правило, надсилається до РА Укрбюро Інтерполу в Україні для оперативного інформування правоохоронних органів запитуваної держави.

У разі повної або часткової відмови від екстрадиції компетентним органам іноземної держави вказуються її причини.

26.4. ОВС України, шо затримав обвинуваченого, підсудного, особи яка
ухиляється від відбування кримінального покарання який розшукується
правоохоронними органами іншої країни, першочергово вживає заходів щодо
з'ясування його громадянства на момент затримання.

Якщо зазначена особа не є громадянином України. ОВС зобов'язаний протягом доби із зазначенням дати та часу затримання письмово поінформувати про факт її затримання з особливою поміткою "Терміново. Екстрадиція" прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів у діяльності цього ОВС, для інформування обласної та Генеральної прокуратури України.

Якщо особа розшукується країною - учасницею СНД, про її затримання інформується орган - ініціатор розшуку (факсимільним зв'язком, телеграфом). Від нього вимагається підтвердження розшуку особи, невідкладне порушення питання про її екстрадицію та направлення факсимільним зв'язком і поштою належним чином завіреного процесуального документа про арешт затриманої особи.

Якщо особа розшукується країною - неучасницею СНД. інформування про її затримання здійснюється каналами РА Укрбюро Інтерполу в Україні.

26.5. Необхідні заходи щодо екстрадиції здійснюються згідно з наказом
Генеральної прокуратури України від 07.05.2004 № 9/гн "Про організацію роботи
органів прокуратури України в галузі міжнародного співробітництва і правової
допомоги".

Начальник ДКР МВС України


Просмотров 842

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!