Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Дії органів внутрішніх справ України при виявленні або затриманні особи, що розшукуєтьсяПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

24.1. У разі затримання на території (об'єкті) обслуговування
розшукуваного обвинуваченого, підсудного або особи, яка ухиляється від
відбування кримінального покарання, черговий ОВС зобов'язаний зв'язатися
телефонним, телеграфним чи факсимільним зв'язком або каналами електронної
пошти з ініціатором розшуку з метою підтвердження підстав для його взяття під
варту або затримання та доставки до суду під вартою.

24.2. Ініціатор розшуку, одержавши повідомлення про затримання
розшукуваного, зобов'язаний упродовж трьох годин підтвердити телеграфом,
факсимільним зв'язком або каналами електронної пошти наявність підстав для
взяття особи під варту або затримання та доставки до суду під вартою і не пізніше


41 однієї доби надіслати фельдзв'язком відповідну постанову суду до ОВС, який утримує розшукувану особу.

Згідно з пунктом 4.4.3.4 наказу МВС України від 18.08.92 № 485 відповідальний черговий помішує до кімнати для затриманих осіб, які переховуються від дізнання, слідства, суду, та осіб, які ухиляються від відбування кримінальної відповідальності, лише в разі відсутності в місці дислокації міськрайліноргану ІТТ і за наявності документів, що підтверджують їх статус, на термін не більше 3 годин на підставі рапорту особи, яка доставила затриманого та за письмовим дозволом начальника ОВС або уповноваженої особи на зазначеному рапорті.

При одержанні телеграфом, факсимільним зв'язком або каналами електронної пошти підтвердження вищезгаданих підстав особа помішується до ІТТ.

Якщо затримання зазначеної особи здійснено в результаті виконання розшукового завдання (орієнтування), у якому вказано обраний запобіжний захід - узяття під варту, або підстави для затримання та доставки до суду під вартою, ОВС одразу поміщує її до ІТТ.

У разі обрання до особи, що переховується від органів розслідування, суду запобіжного заходу, не пов'язаного з узяттям під варту, відповідальний черговий повинен взяти від затриманої особи пояснення та зобов'язати з'явитися до ОВС, який є ініціатором її розшуку.

24.3. Поміщення розшукуваної особи до ІТТ оформлюється протоколом
затримання, який складається відповідальним черговим. Зазначений протокол
складається та затверджується начальником ОВС або уповноваженою особою у
трьох примірниках, з яких перший направляється ініціатору розшуку для
долучення до матеріалів кримінальної справи, другий долучається до особової
справи розшукуваної особи, а третій - до номенклатурної справи ОВС, який
затримав розшукувану особу.

У протоколі зазначаються день, місяць і рік його складання, час, дата і місце затримання розшукуваного, його анкетні дані, документ, який є підставою для затримання. Протокол затримання підписується особою, яка його склала, і затриманим. Документи, на підставі яких здійснювався розшук, долучаються до третього примірника протоколу затримання.

Згідно з частиною третьою статті 184 КПК України проводиться особистий обшук затриманого, про що складається відповідний протокол.

Перед поміщенням затриманого до ІТТ згідно зі статті 193 КПК України проводиться освідування з метою встановлення його стану здоров'я та виявлення особливих прикмет, про що складається протокол.

24.4. Згідно з частиною третьою статті 139 КПК України про затримання
особи і про поміщення її до ІТТ негайно повідомляється прокурор за місцем
затримання та телеграмою - ініціатор розшуку із зазначенням точної дати та часу
затримання. Копії повідомлень долучаються до протоколу.

Прокурор, перекопавшись в особі затриманого, а також наявності законних підстав для арешту, дає санкцію на етапування його до місця провадження слідства.

24.5. Підставою для поміщення в СІЗО є процесуальні документи, зазначені
в Законі України "Про попереднє ув'язнення". У разі необхідності етапування
затриманого орган розслідування, у провадженні якого перебуває кримінальна


42 справа, надсилає до СІЗО, куди буде етапуватися розшукуваний, примірник постанови суду про арешт або доставку в суд під вартою з повідомленням у супровідному листі, звідки етапується особа. У разі, якщо кримінальна справа перебуває у провадженні суду, зазначений документ передається до СІЗО оперативним працівником, у проваджені якого перебуває ОРС.

24.6. У разі встановлення місцезнаходження безвісно зниклої особи орган внутрішніх справ повідомляє про це ініціатора розшуку і в установленому порядку припиняє розшук.

При виявленні безвісно зниклих неповнолітніх останні доставляються до найближчого притулку для неповнолітніх.

У разі неотримання від ініціатора розшуку підтвердження підстав для взяття особи під варту, органи, що тримають обвинувачених, підсудних, осіб, що ухиляються від відбування кримінального покарання, зобов'язані звільнити її через три години після її затримання (пункт 5 статті 11 Закону України "Про міліцію").

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 666

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!