Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Дії органів внутрішніх справ при організації міждержавного розшуку й установленні місцезнаходження осіб, безвісно зниклих19.1.Розшук особи, безвісно зниклого, здійснюється органом внутрішніх
справ держави, на території якого встановлене останнє місцезнаходження
зниклого, а також органом внутрішніх справ держави, громадянином якого він є,
або на території якого постійно проживав до зникнення.

Безвісно зниклою вважається особа, що зникла раптово без видимих до того причин, у відношенні якого в орган внутрішніх справ надійшла заява або повідомлення про зникнення.

19.2. Орган внутрішніх справ про місце постійного проживання безвісно
зниклої особи відповідно до національного законодавства приймає заяву,
заводить розшукову справу й проводить необхідні оперативно-розшукові заходи.

Визначивши, що останнім місцем знаходження безвісно зниклого є територія іншої держави-учасниці СНД, шифротелеграммою об'являє міждержавний розшук (з наступним направленням постанови про оголошення міждержавного розшуку у ПАЦ МВС Росії) і направляє копії матеріалів розшукової справи з додатком розпізнавальної карти й обгрунтованого клопотання про заведення оперативно-розшукової справи у відповідний територіальний орган внутрішніх справ.

19.3. Орган внутрішніх справ держав-учасниць СНД, отримавши матеріали
й клопотання про організацію розшуку безвісно зниклого громадянина
запитуючої держави, перевіряє наявність міждержавного розшуку й у
встановленому порядку заводить розшукову справу на безвісно зниклу особу.

Взаємодія між сторонами по розшуку безвісно зниклих осіб, здійснюється в рамках наявних оперативно - розшукових справ.


19.4. При встановленні міністерством внутрішніх справ запитуваної держави місцезнаходження безвісно зниклої особи, інформується ініціатор розшуку.

19.5. Якщо розшукувана безвісно зникла особа досягла повнолітнього віку, не є психічно хворою або обмежено дієздатною, і не бажає повідомляти про себе відомості близьким родичам, то по письмовій заяві останнього точну адресу його проживання (тимчасового перебування) родичеві-заявникові не повідомляється, про що повідомляється орган внутрішніх справ - ініціатор розшуку.

19.6. При виявленні розшукуваних неповнолітніх вони поміщаються в найближчу спеціалізовану установу для неповнолітніх, про що повідомляється ініціатор розшуку.

19.7. Орган внутрішніх справ - ініціатор розшуку, отримавши інформацію
про місцезнаходження розшукуваного безвісно зниклого, сповіщає про це його
родичам і припиняє у встановленому порядку міждержавний розшук.

При наявності в іншій державі-учасниці СНД оперативно-розшукової справи відносно встановленої особи, орган, що припинив міждержавний розшук, повідомляє орган внутрішніх справ відповідної держави про встановлення розшукуваного й припиненні його розшуку.

19.8. Зняття із централізованого обліку безвісно зниклих осіб здійснюється
шляхом напрямку в Г1АЦ МВС Росії постанови про припинення розшуку

Дії органів внутрішніх справ при встановленні особистості

Громадян по невпізнаних трупах

20.1. Міністерством внутрішніх справ, що здійснило попереднє
ототожнення невпізнаного трупа з особою, безвісно зниклою на території однієї з
держав-учасниць СНД, копії всіх ідентифікаційних матеріалів по невпізнаному
трупу (особі, не здатної повідомити про себе установчі дані) з метою проведення
впізнання направляються в міністерство внутрішніх справ - ініціатору розшуку.

20.2. Остаточний висновок про ідентифікацію невпізнаного трупа (особи,
не здатного повідомити про себе установчі дані) робиться після впізнання
загиблого родичами (у виняткових випадках особами, що близько знали його) по
наявних ідентифікаційних матеріалах, або проведення відповідних медико-
криміналістичних досліджень (експертиз).

Копія протоколу або висновку експерта направляється зацікавленим органам внутрішніх справ для припинення розшуку.

20.3. Зняття з централізованого обліку невпізнаного трупа (особи, не
здатного повідомити про себе установчі дані) здійснюється шляхом напрямку в
ГІАЦ МВС Росії відповідного повідомлення.

Міжнародний розшук

Міжнародний розшук здійснюється на підставі наданих: - згідно зі статтею 12 Європейської конвенції про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 року, ратифікованої Верховною Радою України від 11.03.98 № 43/98, робочому апарату Укрбюро НЦБ Інтерполу в Україні письмових запитів міжнародних правоохоронних органів та організацій держав-учасниць Інтерполу про розшук осіб, які виїхали з держави та переховуються від органів


36 розслідування, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання , а також безвісно зниклих осіб;

- РА Укрбюро Інтерполу письмових запитів правоохоронних органів
України згідно з пунктом 4 Інструкції про порядок використання
правоохоронними органами можливостей РА Укрбюро Інтерполу в Україні у
попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затвердженої спільним
наказом МВС України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки
України, Державної митної служби України, Державного комітету у справах
охорони кордону, Державної податкової адміністрації України від 09.01.97
№ 3/1/2/5/2/2, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.02.97 за
№54/1858.

Запит має бути підписаний начальником ГУМВС, УМВС, УМВСТ або заступником начальника-начальником кримінальної міліції.

Робочим апаратом Укрбюро Інтерполу в Україні здійснюється міжнародний розшук:

- осіб, які виїхали за межі України й ухиляються від кримінальної відповідальності та відбування покарання за злочини, за які згідно з чинним законодавством України або судовим вироком передбачене (призначене) покарання у вигляді позбавлення волі на строк не менше 6 місяців;

- громадян, які безвісно зникли за наявності вірогідних відомостей про виїзд розшукуваних осіб за кордон;

- іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні і відносно яких отримана інформація про вчинення ними злочинів на території інших держав.

Для оголошення міжнародного розшуку і звернення з письмовим запитом до РА Укрбюро Інтерполу в Україні є наявність вірогідних даних про виїзд розшукуваної особи в інші країни (наявність у такої особи закордонного паспорта або повідомлення регіональних органів Адміністрації Державної прикордонної служби України про реєстрацію перетинання такою особою державного кордону, листування, пояснення свідків про наміри виїзду за межі країни з діловою чи іншою метою, оперативна інформація, одержана передбаченим чинним законодавством шляхом, тощо)-

Умовою оголошення міжнародного розшуку громадян України є вчинення особою злочину, за який згідно з чинним законодавством України передбачено або призначено судом покарання у вигляді позбавлення волі на строк не менше 6 місяців. Запит повинен містити повну та об'єктивну інформацію про події і факти на розшукуваних осіб.До запиту, у якому відображаються дані про підтвердження виїзду розшукуваної особи з країни, а також дані, необхідні для її ідентифікації, які містять відомості про повну дату і місце її народження, громадянство, національність, номери національного та закордонного паспортів, дату їх видачі, органи, які видали паспорт, загальні прикмети (зріст, будова тіла, колір волосся, очей тощо) та особливі прикмети (шрами, татуювання, відсутність органів, окуляри тощо), прізвиська, під якими розшукувана особа може бути відомою у злочинному середовищі, про наявність у неї зброї, чи може ця особа становити загрозу для оточуючих (психічно хвора, наркоман, інфекційно хвора, схильна до жорстокості тощо), усі відомі прізвища особи, її імена та по батькові (кирилицею і латинськими літерами), додаються копії постанов: про зупинення досудового


37 слідства в кримінальній справі, про оголошення розшуку, про притягнення особи як обвинуваченої, про обрання запобіжним заходом її взяття під варту або отримання дозволу на її затримання та доставку до суду під вартою або копія вироку суду про призначення покарання у вигляді позбавлення волі на термін не менше 6 місяців; про заведення ОРС; дві фотокартки (якщо можливо - анфас та в профіль) із зазначенням дати фотографування, за наявності - дві дактилокарти.

21.1. Одним із способів поширення інформації про розшукуваних осіб та
невпізнані трупи серед країн-учасниць МОКП-Інтерпол є використання системи
міжнародних повідомлень, відомих також як циркулярні листи або картки
Інтерполу. Вони поділяються на:

- "червоні картки" або "повідомлення з червоним кутом" ("розшукується"),
що виставляються на злочинців, які підлягають арешту з подальшою видачею
країні-ініціатору розшуку. Ці повідомлення містять повний текст вироку суду про
призначення покарання у вигляді позбавлення волі на термін не менше 6 місяців;
постанови суду про обрання запобіжним заходом узяття під варту або отримання
дозволу на її затримання та доставку до суду під вартою і детальний опис
учиненого злочину;

-"блакитні картки" або "повідомлення з блакитним кутом" ("установлення місцезнаходження"), що виставляються для збору інформації про зазначену в них особу, а також про її місцеперебування;

-"зелені картки" або повідомлення із зеленим кутом ("попередження"), що інформують про "професійних" злочинців, які діють на території декількох країн;

-"чорні картки" або "повідомлення з чорним кутом" ("невпізнаний труп"), що містять детальний опис знайдених трупів, а також відбитки пальців (у разі їх наявності);

- "жовті картки" або "повідомлення з жовтим кутом" ("безвісно зниклий"),
що містять інформацію про осіб, які зникли безвісти.

21.2. Надіслані до РА Укрбюро Інтерполу запити та інформація про розшук
згідно з чинними міжнародними вимогами мають такі терміни розгляду:

- "терміново" - протягом доби від часу надходження;

- "звичайно" - у найкоротший строк, але не більше 10 діб;

- "нетерміново" - у найкоротший строк або до визначеної в запиті дати, але не пізніше одного місяця.

21.3. Робочий апарат Укрбюро Інтерполу не виконує запитів про
міжнародний розшук обвинувачених і підсудних за вчинення злочинів, що мають
політичний, військовий, релігійний чи расовий характер.

В організації міжнародного розшуку може бути відмовлено у разі, якщо відповідно до національного законодавства тієї держави, на території якої необхідно провести розшукові заходи, суспільно небезпечне діяння, у вчиненні якого обвинувачується розшукувана особа, не тягне за собою кримінальної відповідальності.

21.4. Міжнародний розшук обвинувачених, підсудних, а також осіб, які
зникли безвісти, припиняється:

- після видачі розшукуваної особи ініціатору розшуку;

- після притягнення розшукуваної особи до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, за який вона розшукувалася, у державі, що здійснювала розшук;

- у разі встановлення місцезнаходження безвісно зниклої особи;


- у разі одержання оперативним підрозділом, що здійснює розшук,
постанови слідчого, прокурора або суду про закриття кримінальної справи;

- у разі зміни запобіжного заходу у вигляді взяття під варту на інший.
Термін міжнародного розшуку обмежується одним роком. Для його

продовження до РА Укрбюро Інтерполу необхідно щорічно направляти повідомлення про необхідність продовження міжнародного розшуку.

21.5. Інформація про розшукувану особу, яка перебувала в міжнародному розшуку, зберігається в банку даних РА Укрбюро Інтерполу протягом 5 років з моменту припинення розшуку, якщо за цей час не надійде будь-яких додаткових повідомлень про цю особу.


Просмотров 807

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!