Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Організаційні основи розшукової роботи органів внутрішніх справПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

4.1. Організаційні основи розшукової роботи в МВС України

4.1.1. Організація розшукової роботи покладається на керівників підрозділів
карного розшуку, боротьби з організованою злочинністю, боротьби з
економічною злочинністю, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів, боротьби зі злочинами, пов'язаними з
торгівлею людьми, кримінальної міліції у справах неповнолітніх та транспортної
міліції, якими забезпечуються:

- аналіз статистичної та іншої інформації, що характеризує стан розшукової
роботи у відповідних підрозділах;

- контроль за станом розшукової роботи шляхом здійснення перевірок, вивчення ОРС,РС, ведення СКНП згідно пунктом 10.1 Інструкції про оперативно-розшукову діяльність оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України від 17.07.2004 № 007 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 31.08.2004 за№ 1069/9668;

- підготовка матеріалів для заслуховувань керівників ОВС про стан розшукової роботи у відповідних підрозділах на засіданнях колегій, нарадах при керівництві МВС України;

- надання відповідним підрозділам методичної і практичної допомоги в організації розшукової роботи, розроблення й реалізація планів розшукових і оперативно-розшукових заходів з найбільш складних та актуальних справ, безпосередня участь працівників центрального апарату МВС України у здійсненні окремих розшукових заходів;

вилучення ОРС чи РС із провадження одного органу і передача в провадження іншому територіальному органу (передоручення);

вивчення та узагальнення позитивного досвіду, нових форм і методів розшукової роботи, упровадження їх у практику ОВС.

4.1.2. Розшукову роботу підрозділів внутрішніх справ координує ДКР
МВС України.

Для забезпечення цієї діяльності в структурі ДКР створено окремий підрозділ, на який безпосередньо покладено організацію взаємодії з підрозділами МВС України, іншими правоохоронними органами з питань інформаційного, методичного, науково-технічного забезпечення розшукової роботи.


10 За дорученням керівництва МВС України розшукова робота може проводитись безпосередньо цим підрозділом.

4.2. Організаційні основи розшукової роботи в ГУМВС. УМВС, УМВСТ
4.2.1. Організація розшукової роботи покладається на керівників ГУМВС,

УМВС, УМВСТ.

З цією метою вони забезпечують:

- розгляд проблемних питань розшукової роботи на засіданнях колегій,
оперативних нарадах при керівництві ГУМВС, УМВС, УМВСТ та прийняття за
результатами розгляду відповідних рішень;

- заслуховування керівників органів і підрозділів, членів слідчо-
оперативних груп з питань стану розшуку небезпечних злочинців, безвісти
зниклих ;

- взаємодію з іншими правоохоронними органами, органами виконавчої
влади та ЗМІ, які розташовані на території обслуговування, з метою підвищення
ефективності розшукової роботи.

4.2.2 Керівники підрозділів карного розшуку, боротьби з організованою злочинністю, боротьби з економічною злочинністю, боротьби зі злочинами пов'язаними з торгівлею людьми, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, кримінальної міліції в справах неповнолітніх та транспортної міліції, особисто відповідають та забезпечують:

- вивчення та оцінку у відповідних підрозділах стану розшукової роботи,
ефективності використання в ній наявних сил і засобів, своєчасне виявлення
негативних тенденцій та причин їх виникнення, ужиття заходів з удосконалення
цієї діяльності, надання методичної та практичної допомоги;

- підготовку на основі аналізу стану розшукової роботи пропозицій
керівництву ГУМВС, УМВС, УМВСТ до проектів рішень колегій, оперативних
нарад, інших аналітичних та інформаційно-довідкових матеріалів;

- здійснення планування розшукової роботи;

- контроль за веденням відповідними підрозділами ОРС, РС, надання конкретних указівок щодо усунення виявлених недоліків та порушень законодавства, підвищення ефективності розшуку, розповсюдження позитивного досвіду;

- відбір, розстановку, навчання кадрів, які беруть участь у розшуковій діяльності;

- безпосередню участь у проведенні заходів з найбільш складних ОРС .
4.2.3. Розшукові підрозділи, створені в складі відповідних підрозділів

ГУМВС, УМВС, УМВСТ, або окремі працівники, на яких покладено розшукові функції, заводять або приймають до свого провадження ОРС, РС за рішенням керівництва залежно від об'єкта розшуку, інших обставин, які обумовлені складністю та особливою актуальністю розшуку.

4.3. Організаційні основи розшукової роботи в міських, районних та
лінійних органах внутрішніх справ:

4.3.1. Організація розшукової роботи покладається на начальників ОВС. З цією метою вони:

- вивчають, аналізують та контролюють оперативну обстановку на
території обслуговування;


- особисто розглядають заяви та повідомлення про зникнення людей, постанови слідчих, ухвали суду та постанови судді про розшук осіб, що ухиляються від слідства та суду;

- з урахуванням оперативної обстановки планують оперативно-розшукову
діяльність, уносять зміни до функціональних обов'язків працівників оперативних
підрозділів;

- налагоджують взаємодію оперативних та інших підрозділів ОВС, правоохоронних органів, установ та громадськості для своєчасного одержання розшукової інформації та надання її іншим органам;

- удосконалюють систему управління підрозділами і нарядами, які виконують розшукові завдання, утворюють групи оперативного пошуку і заслони на вузлових залізничних станціях, автодорогах, морських, річкових портах та в аеропортах, а також у місцях можливої появи розшукуваних осіб;

- забезпечують своєчасний виїзд СОГ у повному складі на місце події з
метою виявлення речових доказів, фіксації та кваліфікованого вилучення слідів,
які мають значення для швидкого встановлення місцезнаходження зниклої особи;

- надають методичну і практичну допомогу підлеглим працівникам,
створюють необхідні умови для їх роботи.

4.3.2. Керівники підрозділів карного розшуку, боротьби з організованою злочинністю, боротьби з економічною злочинністю, боротьби зі злочинами пов'язаними з торгівлею людьми, боротьби з незаконним обігом наркотиків, кримінальної міліції у справах неповнолітніх та транспортної міліції здійснюють:

- аналіз стану розшукової роботи в підрозділі, уносять пропозиції щодо поліпшення цієї діяльності;

- керівництво і контроль за розшуковою роботою за ОРС та РС ;

 

- навчання працівників міських, районних та лінійних ОВС (далі -міськрайлінорганів) прийомам і методам виявлення розшукуваних осіб;- заходи, спрямовані на організацію постійної взаємодії підлеглих працівників зі слідчими і працівниками інших підрозділів, а також фізичними та юридичними особами.

Планування розшукової роботи

5.1.Організаційною основою діяльності всіх органів і підрозділів
внутрішніх справ, які беруть участь у розшуковій роботі, є перспективні, поточні
та спеціальні плани.

Перспективні плани складаються на термін 5-15 років, поточні на рік, півріччя, квартал, місяць - в них входить планування заходів зкомплексного використання всіх сил і засобів ОВС, усіх сторін (напрямів) діяльності ОВС.

Спеціальні плани є разового та багаторазового використання.

Разового використання - планування певних напрямів діяльності ОВС для вирішення конкретних завдань.

Багаторазового використання - типові плани дій ОВС у складних повторюваних ситуаціях.

5.2. Заходи, які плануються в розшуковій роботі, розробляються згідно з
аналізом оперативної обстановки і повинні забезпечувати зосередження сил і
засобів на вирішенні актуальних питань розшуку, підтримання їх оперативно-
тактичної готовності до розшукових дій. вдосконалення інформаційного
забезпечення розшуку, зміцнення взаємодії органів і підрозділів, використання в


12 розшуку технічних засобів, можливостей ЗМІ, а також усунення причин та умов, які негативно впливають на стан і результати розшукової роботи.

5.3. Розшук і затримання озброєних та інших небезпечних злочинців, військовослужбовців, які самовільно залишили розташування військової частини, а також осіб, які вчинили втечу з місць позбавлення волі, СІЗО, ІТТ, здійснюються ОВС за попередньо розробленими оперативними планами "Сирена", "Грім".

Аналіз розшукової роботи

6.1. Аналіз стану розшукової роботи здійснюється щомісяця, щокварталу, за півріччя, рік.

6.2. Аналіз інформації за місяць здійснюється в ГУМВС, УМВС, УМВСТ і міськрайлінорганах для своєчасного реагування на зміни оперативної обстановки, унесення необхідних корективів у заплановані заходи, здійснення маневру наявними силами і засобами, що беруть участь у розшуковій роботі.

6.3. Аналіз за квартал, півріччя, рік здійснюється МВС України, ГУМВС, УМВС, УМВСТ, міськрайлінорганами для оцінювання стану розшукової роботи з обов'язковим відображенням змін, що відбулися в її динаміці, поясненням причин таких змін, найбільш актуальних і характерних для відповідного регіону проблемних питань, а також для розроблення комплексних заходів з удосконалення організації розшуку.

Аналізу підлягає інформація про кількість заведених і закритих ОРС, РС, обгрунтованість, своєчасність їх заведення, поставлення на централізований облік та зняття з нього, обставини розшуку осіб (час, місце, спосіб і т. інше) та його результативність, використання методів оперативно-розшукової діяльності, роль і внесок інших органів і підрозділів внутрішніх справ у розшукову роботу.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 899

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!