Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Суб'єкти і об'єкти розшукової роботиПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ІНСТРУКЦІЯ

З організації розшуку обвинувачених, підсудних, осіб, які ухиляються від

Відбування кримінального покарання, безвісно зниклих осіб та встановлення

Особи невпізнаних трупів, інших категорій розшукуваних

Загальні положення

1.1.Правовою основою діяльності органів МВС України з організації розшуку обвинувачених, підсудних, осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно зниклих осіб та встановлення особи невпізнаних трупів, іншої категорії розшукуваних є Конституція України, Кримінальний і Кримінально-процесуальний кодекси України, Закони України "Про міліцію", "Про прокуратуру", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", міжнародні правові акти, ратифіковані в установленому порядку, інші закони та нормативно правові акти, які регламентують правоохоронну діяльність.

1.2. Розшук обвинувачених, підсудних, осіб, які ухиляються від відбування

кримінального покарання, безвісно зниклих осіб та встановлення особи

невпізнаних трупів, інших категорій розшукуваних осіб спрямовано на захист

життя, здоров'я, прав та свобод громадян, безпеку суспільства і держави від

злочинних посягань.

1.3. Розшукова робота ОВС- це комплексна система організаційних,
профілактичних, процесуальних, оперативно-розшукових та інших спеціальних
заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розшуку обвинувачених,
підсудних, злочинців, безвісно зниклих громадян та інших осіб, виявлення і
нейтралізацію умов, що сприяють ухиленню і тривалому переховуванню
розшукуваних від правосуддя.

В запропонованому визначенні наголошується на комплексний характер розшукової роботи, який базується на поєднанні організаційних, процесуальних, оперативно-розшукових і профілактичних заходів.

1.4. Основним завданням розшукової роботи підрозділів МВС,
якій'здійснюють
є:

- виявлення й усунення причин та умов, що сприяють ухиленню осіб від органів дізнання, слідства, суду, відбування покарання, виконання зобов'язань, а також безвісному зникненню громадян та встановленню осіб невпізнаних трупів;

- розшук обвинувачених та підсудних, що переховуються від органів дізнання, слідства й суду, засуджених до покарання у вигляді позбавлення волі, які ухиляються від відбуття покарання після набрання вироком законної сили, осіб, що зникли безвісно, встановлення невпізнаних трупів і інших осіб, які не можуть про себе повідомити дані в силу хвороби або малолітнього віку;

- виявлення й усунення умов, що сприяють тривалому переховуванню (перебуванню) розшукуваних осіб на обслуговуваній території.

У вирішенні завдань розшукової роботи згідно Закону України «Про міліцію» ст. 2.7, пункт 7,9 ст. 10. приймають участь різні служби і підрозділи ОВС, що не можливо без удосконалення організаційного механізму розшукової роботи, який би забезпечив оперативне використання їхніх можливостей.

У зв'язку з цим основоположне значення має:


- вдосконалення інформаційно-аналітичної і профілактичної роботи з
метою вивчення і нейтралізації умов, які використовують окремі особи :

а) для ухилення від притягнення до відповідальності після вчинення злочину;

б) що використовують злочинці для втечі з установ виконання покарань;

в) що сприяють тривалому переховуванню розшукуваних осіб;

-залучення до виконання завдань розшукової роботи всіх сил і засобів ОВС;

-підвищення рівня кваліфікації працівників оперативних служб ОВС, особового складу розшукових підрозділів в процесі повсякденної роботи щодо запобігання і розкриття злочинів, оперативному обслуговуванню території, об'єктів тощо;

- організації і здійсненні загально-розшукових заходів при виявленні і затриманні озброєних злочинців, проведення розшукових заходів на шляхах пересування та в місцях скупчення злочинних елементів;

- створення оперативних заслонів на великих залізничних станціях і вузлах, морських і річкових портах залізничних, морських та річкових вокзалах, аеропортах;

- використання в розшуку обвинувачених, підсудних, засуджених можливостей централізованих і регіональних інформаційно-пошукових систем оперативно-розшукового призначення, засобів масової інформації, можливостей громадськості.

1.5. Органи внутрішніх справ здійснюють розшук:

- обвинувачених і підсудних, що переховуються від органів дізнання, слідства й суду, засуджених до покарання у вигляді позбавлення волі, які ухиляються від відбуття покарання після набрання вироком законної сили, а також місце перебування яких не встановлено з інших причин;

- заарештованих та засуджених, які скоїли втечу з місць позбавлення волі або з-під варти, із спеціалізованого лікувального закладу , а також з СІЗО, ІТТ, спец-приймальників, приймальників-розподільників

 

- обвинувачених і підсудних, що скоїли втечу з ІТТ або з-під конвою;

- засуджених, які скоїли втечу з колоній-поселень;

- військовослужбовців, що дезертирували з лав армії, військ МВС, СБУ;

- умовно звільнених з місць позбавлення волі й умовно засуджених до
позбавлення волі з обов'язковим залученням до праці, що самовільно виїхали за
межі адміністративного району;

- осіб, направлених судами на примусове лікування в психіатричні лікарні . та які втекли з них;

- засуджених, що переховуються від виконання виправних робіт;

- без звісти зниклих громадян;

- відповідачів і боржників по справах про стягнення аліментів, про
відшкодування шкоди, заподіяного каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а
також смертю годувальника;

- відповідачів і боржників по справах про стягнення коштів із громадян на
користь державних установ, підприємств і інших кооперативних і громадських
організацій;


ВК ГІАЦ ДАІ ДДГІРФО ДКУСНТР
ДДУПВП ДБЗПЗТЛ ДОТЗ ДОС ДБНОН ДТМ ДІТ ДКР ЗМІ ІСК ІПК ІТТ МІБ ммпд МОКП-Інтерпол НДЕКЦ РАУІ ОВС ОДК ОДС

З

- осіб, що скоїли втечу з лікувально-трудових профілакторіїв для
наркоманів, а також спеціальних спеціалізованих шкіл;

- осіб, які ухиляються від адміністративного нагляду.

Крім того, підрозділи органів внутрішніх справ проводять роботу із встановлення осіб невпізнаних трупів, особистості невідомих психічно хворих та осіб що не можуть повідомити своїх установчих даних які перебувають на лікуванні в лікувальних закладах.

1.6. Організація і функціонування системи розшуку забезпечується
дотриманням єдиного порядку і вживанням термінології, викладених у цій
Інструкції.Обмін інформацією та документацією в межах України здійснюється державною мовою, а при міждержавній взаємодії та координації розшуку на території країн СНД, формуванні банку даних автоматизованих інформаційних систем розшукового призначення - російською мовою.

Обмін інформацією з Інтерполом здійснюється мовами, визначеними цією організацією.

1.7. В Інструкції вживаються такі терміни:

- безвісно зникла особа- особа, щодо якої є інформація про її зникнення і
місцеперебування якої невідоме;

- установлення особи- процес збирання документальних та інших
відомостей з метою ідентифікації особи невпізнаного трупа;

- державний розшук- комплекс розшукових та оперативно-розшукових
заходів, які проводяться з метою отримання інформації про ймовірне перебування
в Україні розшукуваних і встановлюваних осіб, якщо є підстави вважати, що вони
можуть переховуватись чи перебувати (перебували) на території України;

- міждержавний розшук- це комплекс розшукових та оперативно-розшукових заходів, які здійснюються на території країн - учасниць СНД за ініціативою правоохоронних органів однієї із зазначених країн з метою отримання інформації про ймовірне місцезнаходження безвісно зниклих людей, виявлення, арешту та видачі (екстрадиції) осіб, які переховуються від слідства, суду, виконання вироку, установлення особи невпізнаного трупа;

- міжнародний розшук- це комплекс розшукових, інформаційно-довідкових та інших заходів, що здійснюються Національними центральними бюро Інтерполу на території держав-учасниць МОКП-Інтерпол відповідно до норм міжнародного права, а також відповідно до чинного законодавства України з метою отримання інформації про місцезнаходження безвісно зниклих людей, особи невпізнаних трупів, виявлення, арешту і видачі (екстрадиції) осіб, які переховуються від слідства, суду та виконання вироку;

- оперативно-розшукова справа "Розшук"- збірник аналітично-накопичувальних матеріалів, у яких відображено результати оперативно-розшукової діяльності стосовно розшуку обвинувачених, підсудних, осіб які

ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно зниклих людей;

- розшукова справа- збірник матеріалів, у яких відображено результати роботи з установлення особи невпізнаного трупа;

- розшукуваний- безвісно зниклий або особа, яка переховується від слідства, суду та виконання вироку, з числа громадян України, іноземців і осіб без громадянства, необхідність розшуку яких виникає на підставах, передбачених


законодавством України, та згідно з міждержавними та/або міжнародними договорами (угодами);

- установлюваний- невпізнаний труп, особа якого підлягає ідентифікації;

- розшукові завдання- доручення на спеціальному бланку, які надсилаються ініціатором розшуку іншому органу внутрішніх справ з метою з'ясування певного кола питань в інтересах розшукової та оперативно-розшукової діяльності ініціатора розшуку;

- оріснтування- інформування ініціатором розшуку інших органів внутрішніх справ про розшукуваних (установлюваних) осіб, яке доводиться до відома особового складу органу внутрішніх справ.

1.8 Визначення скорочень, які зустрічаються в тексті Інструкції:

АДБ АІПС АДПС БКБОЗ СНД

адресно-довідкове бюро

автоматизована інформаційно-пошукова система

Адміністрація державної прикордонної служби

Бюро з координації боротьби з організованою злочинністю

та іншими небезпечними видами злочинів на території

Співдружності Незалежних Держав

Виправна колонія

Головний інформаційний аналітичний центр

Державна автомобільна інспекція

Державний департамент у справах громадянства, імміграції

та реєстрації фізичних осіб

Державний комітет України у справах національностей та

релігії

Державний Департамент України з питань виконання

покарань

Департамент боротьби зі злочинами, пов'язаними з

торгівлею людьми.

Департамент оперативно - технічних заходів

Департамент оперативної служби

Департамент боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Департамент транспортної міліції

Департамент інформаційних технологій при МВС України

Департамент карного розшуку

засоби масової інформації

інформаційно-статистична картка

інформаційно-пошукова картка

ізолятор тимчасового тримання

Міжнародний Інформаційний Банк

Магістральної мережі передачі даних

Міжнародна організація кримінальної поліції - Інтерпол

Науково - дослідний експертно-криміналістичний центр

Робочий апарат Укрбюро Інтерполу в Україні

орган внутрішніх справ

оперативно-довідкова картотека

оперативно-довідкова служба при карному розшуку

ГУМВС, УМВС


 

ОРД оперативно-розшукова діяльність
ОРС оперативно-розшукова справа
СІЗО слідчий ізолятор
скнп справа контрольно-наглядового провадження
СМЕ судово-медична експертиз
снд Співдружність Незалежних Держав
сог слідчо-оперативна група
УБОЗ (ВБОЗ) управління (відділ) боротьби з організованою злочинністю
УКВП установа кримінально-виконавчих покарань
УІТ (ВІТ) управління (відділ) інформаційних технологій ГУМВС,
  УМВС, УМВСТ
КПК України Кримінально-процесуальний кодекс України.

Суб'єкти і об'єкти розшукової роботи.

У відповідності з кримінально-процесуальним розмежуванням компетенції оперативних підрозділів органів внутрішніх справ в галузі боротьби зі злочинністю нормативними актами МВС України визначені суб'єкти і об'єкти розшукової роботи

Розшукову роботу в системі МВС здійснюють підрозділи Департаментів: карного розшуку, боротьби з організованою злочинністю, боротьби з економічною злочинністю, боротьби з незаконним обігом наркотиків, боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, кримінальної міліції у справах неповнолітніх та транспортної міліції. Крім названих, суб'єктами розшукової роботи є підрозділи міліції громадської безпеки і підрозділи громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (ГІРФО).

Категорії осіб, розшук яких не пов'язаний з проведенням оперативно-розшукової діяльності та порядок постановки або зняття з обліку розшукової справи визначити відомчими наказами підрозділів ГБ та ГІРФО.

2.0. Підрозділи карного розшуку в рамках ОРС „Розшук" розшукують:

- обвинувачених та підсудних, які переховуються від дізнання, слідства і суду за вчинені навмисні вбивства, тяжкі тілесні ушкодження, розбійні напади, грабежі та інші тяжкі злочини, боротьба з якими віднесена до компетенції цієї служби;

- особи, що скоїли втечу з установ кримінально - виконавчої системи або з під варти;

-засуджених до позбавлення волі, які переховуються від виконання вироку суду після набрання ним законної сили;

-безвісно зниклих осіб, тобто таких, що пропали раптово без видимих на те причин.

Крім цієї основної роботи підрозділи карного розшуку в рамках розшукової справи (РС) розшукують (встановлюють):


- встановлюють особистість невпізнаних трупів людей.

2.1. Підрозділи боротьби з організованою, економічною злочинністю, незаконним обігом наркотиків, обвинувачених у вчиненні злочинів економічної спрямованості, або у складі організованої групи (злочинної організації), чи пов'язаних з наркотиками (наркобізнесом) та з торгівлею людьми (також трансплантації органів або тканин людини) в рамках ОРС „Розшук" розшукують осіб, які переховуються від дізнання, слідства, суду чи виконання вироку лише за тими кримінальними справами, підставою для порушення яких були матеріали дослідної перевіркита оперативно-розшукової діяльності вказаних підрозділів.

22. Підрозділи кримінальної міліції у справах неповнолітніх:

- здійснюють розшук неповнолітніх, які безвісно зникли та на час
зникнення не досягли 18 річного віку. ОРС по даній категорії осіб, ведеться до
встановлення безвісти зниклої особи. В разі порушення за такими фактами
кримінальних справ ОРС передають у провадження підрозділів карного розшуку.

2.3. Підрозділи адміністративної служби міліції у рамках РС розшукують:

- осіб, які втекли із спеціалізованих лікувальних закладів (чи дорогою до
них), де проходили встановлений судом курс лікування від алкоголізму,
наркоманії, або хвороби, яка становить небезпеку для інших людей;

-психічно хворих, які визнані у встановленому порядку соціально небезпечними або знаходяться в без порядному стані і пішли з дому чи втекли із спеціальної установи органів охорони здоров'я де вони утримувались. Розшук таких осіб здійснюють органи внутрішніх справ за місцем розташування установи чи проживання особи. Якщо хворий втік по дорозі до лікувального закладу - його розшук здійснюється органом внутрішніх справ, якому доручалося доставити хворого до місця лікування;

-засуджених до кримінальних покарань, не пов'язаних з триманням під вартою або звільнених з місць позбавлення (обмеження) волі при заміні покарання більш м'яким, якщо вони не прибули до обраного місця проживання і їх місце знаходження не відоме, а за поданням органу кримінально-виконавчої інспекції вони підлягають розшуку;

2.4 Підрозділи служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб здійснюють розшук:

- відповідачів у справах за позовами про стягнення аліментів або про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, місцеперебування яких невідоме ;

- боржників за виконавчими документами про стягнення аліментів або про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я, або у зв'язку з утратою годувальника, - у разі відсутності відомостей про місце проживання (перебування);

-іноземців та осіб без громадянства, які після прийняття рішення про їх видворення ухиляються від виїзду за межі України.

У подальшому в тексті особи, визначаються як боржники.

Розшук оголошується відповідно за місцем виконання рішення або за останнім відомим місцем проживання (перебування) боржника або за місцем


7 проживання (перебування) стягувана. Ухвалою суду визначається підрозділ внутрішніх справ, на який покладається розшук боржника.

Передоручення розшуку іншому підрозділу ПРФО здійснюється за
наявності обгрунтованих підстав ( зокрема при зміні місця проживання

стягувана ) керівництвом Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб ( далі ДДГІРФО).

Якщо стягувач проживає за кордоном, розшук боржника погоджується з ДДГІРФО.

2.5. До здійснення окремих розшукових заходів залучаються також підрозділи Внутрішніх військ, які беруть участь в проведенні початкових (невідкладних) розшукових заходів відносно осіб, які втекли з під охорони, конвою, варти внутрішніх військ, а також військовослужбовців внутрішніх військ, що самовільно залишили місце служби (дезертирів). Ці підрозділи терміново орієнтують про втікачів органи внутрішніх справ і діють відповідно з заходами спеціальних планів „Сирена", „Грім".

2.6. Початкові (невідкладні)оперативно-розшукові дії здійснюються також для пошуку осіб (особливо дітей), які заблукали в лісі, в горах, зникли на водоймищах тощо, а також коли обставини раптового (безпричинного) зникнення дають привід підозрювати, що проти цієї особи вчинено злочин.

2.7. Суб'єкти розшукової роботи, здійснюючи заходи розшуку, зобов'язані взаємодіяти з іншими правоохоронними органами, місцевими органами виконавчої влади, юридичними особами, засобами масової інформації, громадськими організаціями.

Особливого значення набуває організація взаємодії і координація

спільних розшукових заходів з органами інших відомств і міністерств України.

2.7.1 Найчастіше суб'єкти розшукової роботи МВС України взаємодіють:

- з органами та установами кримінально-виконавчої системи, які вживають невідкладних заходів щодо розшуку засуджених та взятих під варту осіб, які втекли з цих установ;

- підрозділами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України для розшуку військовослужбовців, обвинувачених у самовільному залишенні військової частини, місця служби або дезертирстві;

- адміністрацією державної прикордонної служби відносно встановлення
та затримання обвинувачених, підсудних, осіб, які ухиляються від відбування
кримінального покарання, безвісно зниклих осіб, інших категорій розшукуваних
(згідно Постанови КМУ від 22.01.2001року № 35).

2.7.2. Кожний суб'єкт розшукової роботи в межах своєї компетенції відповідає за стан і наслідки розшуку обвинувачених, підсудних, засуджених, що переховуються (об'єкти розшуку), а за комплексне використання сил та засобів органів і підрозділів, що беруть участь у розшуковій роботі, відповідають керівники органів внутрішніх справ


X

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1693

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!