Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ІV. Висновок до практичного заняттяПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Інструкція

До практичного заняття № 2

Тема: «Розвиток психіки. Свідомість»

Спеціальність: лікувальна справа

Обладнання: - роздатковий матеріал,

- стимульний матеріал до психодіагностичних методик,

- презентація

Джерела інформації:

Вітенко І.С., Чабан О.С. Основи загальної та медичної психології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003

www.psi-look.in.ua

Мета: - познайомитися з методами психологічного дослідження свідомості;

- моделювання досвіду поведінки щодо пацієнтів з розладами свідомості

Студент повинен знати:

- Психічна діяльність та єдність процесу розвитку психіки.

- Характеристика функціональних структур мозку, їх значення.

- Форми вияву психіки.

- Свідомість, її структура (самосвідомість, підсвідомість), види (суспільна,індивідуальна).

Студент повинен уміти:

- Описати орієнтовну поведінку мед. працівника щодо пацієнтів з розладом свідомості.

- Розв’язувати ситуаційні вправи..

- Оцінити поведінку медпрацівника щодо пацієнта з розладом свідомості

Перелік практичних навичок:

- Діагностики стану свідомості пацієнта.

- Побудови опитування пацієнтів з метою діагностики можливих розладів свідомості.

- Корекції та розвитку власної свідомості

 

Хід роботи

І. Теоретична конкретизація знань

Тестове опитування

1. Функція мозку людини і тварини, що полягає у відображенні об’єктивної дійсності, це:

а) активність;

б) психіка;

в) свідомість;

г) самосвідомість.

2. Вищий рівень психічного відображення дійсності та взаємодії людини з навколишнім світом, що характеризує її духовну активність у конкретних історичних умовах, це:

а) активність;

б) психіка;

в) свідомість;

г) самосвідомість.

3. Доповніть перелік основних умов становлення психіки людини: людське суспільство, активна трудова діяльність, розвиток мовлення, мислення та

а) нормально функціонуючі мозок і нервова система;

б) доступ до необхідної інформації;

в) рефлексія та інтроспекція;

г) ескіз бажаного майбутнього.

4. Яка характеристика свідомості найбільше пов’язана з кризою 3-х років?

а) розмежування суб'єкта і об'єкта діяльності;

б) постановка цілей, вибір діяльності;

в) ставлення до оточуючої дійсності і до себе;

г) наявність мислення і мовлення.

5. До основних компонентів самосвідомості не відносять:

а) самопізнання;

б) самоконтроль;

в) самопрограмування, самовдосконалення;

г) самонавіювання.

6. Другим процесом самопізнання, окрім інтроспекції є:

а) самооцінка;

б) рефлексія;

в) рівень домагань;

г) самоконтроль.

7. Визначення характеру співвідношення дій та вчинків соціальним нормам та еталонам поведінки:

а) самопізнання;

б) самоконтроль;

в) самопрограмування;

г) самонавіювання.

8. До неусвідомлюваних психічних процесів і станів не належать:

а) автоматизовані дії;

б) сон;

в) установка;

г) переконання.

9. Під час якої фази сну людина не бачить сновидіння?

а) повільного;

б) швидкого;

в) парадоксального;

г) зміни циклів.

10. Хто визначав сновидіння як «небувалу комбінацію бувалих вражень»?

а) І.П. Павлов;

б) І.М. Сеченов;

в) Гіппократ;

г) Клавдій Гален.

 

ІІ. Практична робота студента під керівництвом викладача

  1. Свідомість. Методи психологічного дослідження свідомості.

1.1. Основні стани свідомості та її рівні.

1.2. Етапи індивідуального розвитку свідомості.

1.3. Формування свідомості.

1.4. Діагностичні властивості свідомості.

1.5. Симптоми порушення свідомості.

1.6. Розлади свідомості.

  1. Побудова бесіди з пацієнтами з можливими розладами свідомості

2.1. Питання, що визначають стан свідомості: орієнтування в часі, просторі, власній особистості.

2.2. Питання, що визначають наявність та характеристику марення, галюцинацій

3. Рольова гра: «Фельдшер - пацієнт»

ІІІ. Контрольні питання до закріплення знань з теми «Розвиток психіки. Свідомість»

- Що таке психіка?

- Які є форми відображення?

- Яким є психічне відображення?

- Що лежить в основі інстинкту?

- Що таке навичка?

- Сутність форми інтелектуальної діяльності тварини?

- Що таке збудження і гальмування, їх характеристики?

- Сутність першої і другої сигнальних систем?

- Що таке сон і сновидіння. Чи можуть сновидіння мати діагностичний характер?

- Якісно продуктивні синдроми порушеної свідомості.

- Якісно непродуктивні синдроми порушеної свідомості.

ІV. Висновок до практичного заняття

На занятті були розглянуті діагностичні властивості свідомості, симптоми порушення свідомості. Означені моделі спілкування х пацієнтами, які мають порушення свідомості.

V. Домашнє завдання

1. Основи загальної і медичної психології / за ред. І.С. Вітенка, О.С. Чабана. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 344 с., С 145-153

Підготувати доповіді на тему: «Особистість», «Психічні якості особистості»

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1049

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!