Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розслідування та облік аварій 

5.1. Аварія – це небезпечна подія, що створює на об’єкті (території) органу Держприкордонслужби України загрозу для життя і здоров’я людей у результаті руйнування будівель, споруд, обладнання та транспортних засобів чи завдає шкоди довкіллю.

5.2. До числа об’єктів органів Держприкордонслужби України належать будівлі, споруди, транспортні засоби, інженерне та технологічне обладнання, устаткування котлонагляду та вантажопідіймальні механізми.

5.3. До устаткування котлонагляду та вантажопідіймальних механізмів належать:

парові та водонагрівальні котли;

посудини, що працюють під тиском;

вантажопідіймальні машини;

пасажирські та вантажні ліфти.

5.4. До аварій устаткування котлонагляду та вантажопідіймальних механізмів слід відносити:

вибухи котлів, посудин, що працюють під тиском;

розриви трубопроводів пари та гарячої води, кришок та затворів лазів, люків парових котлів і посудин, що працюють під тиском; виникнення випуклостей, тріщин на стінках барабанів, топкових камер, нагрівальних труб, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, що спричинили зупинення їх на ремонт;

руйнування чи згинання металевих конструкцій вантажопідіймальних машин (моста, порталу, рами, платформи, башти, стріли), що спричинили проведення капітального ремонту металевих конструкцій чи заміни їх окремих секцій, а також падіння вантажопідіймальної машини, що спричинило її пошкодження;

падіння кабін ліфтів, їх противаг.

5.5. Аварії поділяються на дві категорії.

5.5.1. До І категорії належать аварії, які призвели до одного з таких наслідків:

загинуло 5 і більше чи травмовано 10 і більше осіб;

стався викид отруйних, радіоактивних, біологічно небезпечних речовин за межі санітарно-захисної зони органу Держприкордонслужби України;

збільшилась концентрація забруднюючих речовин у навколишньому середовищі більш як у 10 разів;

зруйновано будівлі, споруди чи їх основні конструкції, що створило загрозу для життя і здоров’я людей;

повністю зруйновано і вийшло з ладу обладнання, устаткування котлонагляду та вантажопідіймальних механізмів, що створило загрозу для життя і здоров’я людей.

5.5.2 До ІІ категорії належать аварії, які призвели до одного з таких наслідків:

загинуло до 5 чи травмовано до 10 осіб;

пошкоджено будівлі, споруди, чи їх основні конструкції, що створило загрозу для життя і здоров’я людей;

пошкоджено обладнання, устаткування котлонагляду та вантажопідіймальних механізмів, що призвело до зупинення роботи, а будівлі та споруди пошкоджень не отримали.

5.6. Випадки порушення технологічних процесів роботи устаткування, тимчасового зупинення обладнання через спрацювання автоматичних захисних блокувань, унаслідок яких не було пошкоджено чи зруйновано обладнання, устаткування, будівельні конструкції, а також не сталося випадків травматизму військовослужбовців і працівників, до аварій не належать.

5.7. Випадки пошкодження устаткування, що сталися під час його технічного випробування тиском, вантажем, під час проведення ремонту, пусконалагоджувальних робіт, монтажу, демонтажу спеціалізованими організаціями, до аварій не належать і не підлягають розслідуванню та обліку згідно з цією Інструкцією.

5.8. Начальник органу Держприкордонслужби України, на об’єкті якого сталася аварія, зобов’язаний:

щонайперше вжити заходів для рятування потерпілих та надання їм медичної допомоги, запобігання подальшому поширенню аварії, встановлення меж небезпечної зони та обмеження доступу до неї людей;

негайно доповісти про аварію за підпорядкованістю, в установленому в Держприкордонслужбі України порядку подання позачергових донесень;

негайно повідомити про аварію в службу технічного нагляду та охорони праці Департаменту по роботі з особовим складом Адміністрації Держприкордонслужби України;

інформувати орган військової прокуратури за місцем виникнення аварії;

забезпечити, до прибуття комісії з розслідування аварії, збереження обстановки на місці події та устаткування у такому стані, у якому вони були на момент аварії, якщо це не загрожує безпеці життя і здоров’я людей і не викликає подальшого розвитку аварійної ситуації.

5.9. Розслідування аварій проводиться комісією з розслідування, що призначається:

у разі аварії І категорії або аварії ІІ категорії з груповим чи смертельним нещасним випадком – наказом Адміністрації Держприкордонслужби України;

у разі аварії без групового чи смертельного нещасного випадку – наказом начальника органу Держприкордонслужби України, на об’єкті якого сталася аварія.

Головою комісії призначається заступник керівника органу Держприкордонслужби України, який призначає цю комісію.

5.10. Розслідування аварії, що спричинила нещасні випадки, проводиться згідно з пунктами 2.1- 3.18 цієї Інструкції.

5.11. У ході розслідування комісія визначає характер аварії, з’ясовує обставини, що спричинили її, встановлює факти порушення вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, правил експлуатації устаткування та технологічних регламентів, визначає якість виконання будівельно-монтажних робіт, їх відповідність вимогам нормативних актів та проектів, встановлює осіб, причетних до аварії, складає відомості про матеріальні втрати, заподіяні аварією, за формою згідно з додатком 11, визначає заходи з ліквідації її наслідків та запобігання таким випадкам.

5.12. Комісія зобов’язана протягом десяти робочих днів розслідувати обставини і причини аварії та скласти акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася) за формою Нвс-5 згідно з додатком 1.

Залежно від характеру аварії в разі необхідності проведення додаткових досліджень або експертизи, зазначений термін розслідування може бути продовжений органом, який утворив комісію.

5.13. За результатами розслідування аварії, начальник органу Держприкордонслужби України, який призначив комісію, видає наказ, яким на підставі висновків комісії затверджує заходи щодо запобігання подібним аваріям і притягає до відповідальності осіб, винних у порушенні вимог нормативно-правових актів про охорону праці.

5.14. Матеріали розслідування аварії складаються з документів, зазначених у пункті 3.14 цієї Інструкції, а також доповідної записки про роботу аварійно-рятувальних служб або підрозділів державної пожежної охорони, якщо вони залучаються до ліквідації цієї аварії.

5.15. Друкування, тиражування та оформлення в необхідній кількості матеріалів розслідування проводить орган Держприкордонслужби України, на об’єкті якого сталася аварія, який у п’ятиденний строк після закінчення розслідування надсилає їх військовій прокуратурі та органам, представники яких брали участь у розслідуванні.У разі аварії, що не призвела до нещасних випадків, примірник акта Нвс-5 зберігається в органі Держприкордонслужби України до завершення виконання заходів, визначених комісією, але не менш ніж два роки.

5.16. Начальник органу Держприкордонслужби України зобов’язаний проаналізувати причини аварії та розробити заходи щодо запобігання таким випадкам.

5.17. У разі, якщо аварія сталася через проектні недоробки або конструктивні недоліки устаткування, для участі в роботі комісії залучаються представники підприємства-розробника.

Начальник органу Держприкордонслужби України зобов’язаний надіслати підприємству-розробнику та виготовлювачу устаткування обґрунтовані рекламації, а їх копії – органам, до сфери управління яких належить підприємство (у разі відсутності таких органів – місцевій держадміністрації).

5.18. Облік аварій здійснюється органами Держприкордонслужби України з реєстрацією їх у журналі реєстрації аварій (додаток 12).

5.19. Контроль та нагляд за своєчасним і об’єктивним розслідуванням, документальним оформленням та обліком аварій, виконанням заходів щодо усунення причин, які викликали аварію, здійснюють начальники служб технічного нагляду та охорони праці регіональних управлінь та Адміністрації Держприкордонслужби України.

 

Прикінцеві положення

 

6.1. Посадові особи, які проводили розслідування нещасних випадків та аварій, несуть відповідальність згідно із законодавством за своєчасне та об’єктивне їх розслідування, а також за обґрунтованість прийнятих рішень.

6.2. Особи, які допустили порушення або не виконують вимоги цієї Інструкції, несуть відповідальність згідно із законодавством.

 

Начальник служби технічного нагляду та охорони праці

Департаменту по роботі з особовим складом

Адміністрації Держприкордонслужби України

полковник І.М.Лисицин


Просмотров 501

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!