Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Спеціальне розслідування нещасних випадків 

3.1. Спеціальному розслідуванню підлягають:

нещасні випадки зі смертельними наслідками;

групові нещасні випадки, що сталися одночасно з двома і більше військовослужбовцями, незалежно від ступеня тяжкості ушкодження їх здоров’я;

випадки смерті військовослужбовців під час виконання обов’язків військової служби;

нещасні випадки з тяжкими наслідками, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого.

3.2. Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок зі смертельним наслідком, нещасний випадок з тяжким наслідком, випадок смерті військовослужбовця під час виконання обов’язків військової служби начальник органу Держприкордонслужби України зобов’язаний негайно передати засобами зв’язку повідомлення про нещасний випадок за формою згідно з додатком 7:

за підпорядкованістю, в установленому в Держприкордонслужбі України порядку надання позачергових донесень;

службі технічного нагляду та охорони праці Департаменту по роботі з особовим складом Адміністрації Держприкордонслужби України;

органу військової прокуратури за місцем настання нещасного випадку;

органу з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за місцем настання нещасного випадку та іншим органам (у разі потреби).

Повідомлення надсилається також у разі, якщо смерть потерпілого настала внаслідок нещасного випадку, що стався раніше. Спеціальне розслідування такого випадку здійснюється в установленому порядку з використанням матеріалів раніше проведеного розслідування.

3.3. Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під час якого загинуло дві чи більше особи або травмовано п’ять і більше осіб, проводиться комісією зі спеціального розслідування (далі – спеціальна комісія), яка призначається наказом Адміністрації Держприкордонслужби України.

До складу спеціальної комісії включаються:

посадова особа служби технічного нагляду та охорони праці Департаменту по роботі з особовим складом Адміністрації Держприкордонслужби України;

посадова особа того підрозділу Адміністрації Держприкордонслужби України, якому підпорядкований орган Держприкордонслужби України, де стався нещасний випадок;

спеціаліст служби технічного нагляду та охорони праці регіонального управління, якому підпорядкований орган Держприкордонслужби України, де стався нещасний випадок;

спеціаліст служби технічного нагляду та охорони праці органу Держприкордонслужби України, у якому стався нещасний випадок;

начальник підрозділу органу Держприкордонслужби України, у якому стався нещасний випадок;

інші посадові особи – за рішенням керівництва Адміністрації Держприкордонслужби України.

3.4. Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під час якого травмовано 2-4 особи, або нещасного випадку зі смертельним наслідком проводиться спеціальною комісією, яка призначається наказом начальника регіонального управління Держприкордонслужби України.

До складу спеціальної комісії входять:

посадова особа служби технічного нагляду та охорони праці регіонального управління Держприкордонслужби України;

посадова особа підрозділу регіонального управління Держприкордонслужби України, якому підпорядкований орган Держприкордонслужби України, де стався нещасний випадок;

спеціаліст служби технічного нагляду та охорони праці органу Держприкордонслужби України, у якому стався нещасний випадок;

начальник підрозділу органу Держприкордонслужби України, у якому стався нещасний випадок;

інші посадові особи за рішенням начальника регіонального управління Держприкордонслужби України.

3.5. Спеціальне розслідування випадку смерті військовослужбовця під час виконання обов’язків військової служби проводиться спеціальною комісією органу Держприкордонслужби України за участю посадової особи служби технічного нагляду та охорони праці регіонального управління Держприкордонслужби України.

У разі поранення або смерті, що сталися внаслідок застосування військовослужбовцем фізичного впливу і спеціальних засобів, а також у разі застосування зброї до інших військовослужбовців чи цивільного населення проводиться службове розслідування в порядку, визначеному Інструкцією про порядок проведення службового розслідування у Державній прикордонній службі України, затвердженої наказом Адміністрації Держприкордонслужби України від 14.02.2005 № 111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.02.2005 за № 261/10541.

3.6. Головою спеціальної комісії призначається заступник начальника органу Держприкордонслужби України, який призначає цю комісію.

3.7. Спеціальне розслідування нещасного випадку проводиться протягом 10 робочих днів. У разі необхідності строк спеціального розслідування може бути продовжений органом, що призначив спеціальну комісію, до 30 днів.

3.8. Начальник органу Держприкордонслужби України, у якому стався нещасний випадок, зобов’язаний забезпечити належні умови і сприяти роботі спеціальної комісії.

Члени спеціальної комісії мають право одержувати письмові та усні пояснення від начальника органу Держприкордонслужби України, посадових осіб, військовослужбовців, а також проводити опитування потерпілих та інших осіб – свідків нещасного випадку.

3.9. Спеціальна комісія зобов’язана:

обстежити місце, де стався нещасний випадок, одержати письмові чи усні пояснення від начальника органу Держприкордонслужби України, посадових осіб, військовослужбовців, потерпілих, якщо це можливо, опитати інших осіб – свідків нещасного випадку та осіб, причетних до нього;

визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам нормативно-правових актів про охорону праці;

з’ясувати обставини і причини нещасного випадку;

визначити, чи пов’язаний цей випадок з виконанням обов’язків військової служби;

установити осіб, які допустили порушення вимог нормативно-правових актів про охорону праці, а також розробити заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам;

зустрітися з потерпілими або членами їх сімей чи особами, які представляють їх інтереси, для розгляду питань щодо розв’язання соціальних проблем, які виникли внаслідок нещасного випадку, а також дати потерпілим (членам їх сімей, особам, які представляють інтереси потерпілих) роз’яснення щодо їх прав у зв’язку з настанням нещасного випадку.

3.10. У разі необхідності проведення лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи для встановлення причини нещасного випадку та розроблення заходів щодо запобігання подібним випадкам начальник органу Держприкордонслужби України зобов’язаний за рішенням спеціальної комісії утворити експертну комісію із залученням до її роботи за рахунок коштів органу Держприкордонслужби України експертів – спеціалістів науково-дослідних, проектно-конструкторських, експертних та інших організацій.Після ознайомлення з необхідними матеріалами, обстеження місця події та проведення лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи експертна комісія складає висновок, у якому стисло викладаються обставини, визначаються причини нещасного випадку, вказуються допущені порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці, а також заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам.

3.11. Під час спеціального розслідування начальник органу Держприкордонслужби України зобов’язаний:

зробити в разі необхідності фотознімки місця, де стався нещасний випадок, пошкоджених об’єктів, машин, механізмів, устаткування, інструменту, а також надати спеціальній комісії технічну документацію та інші необхідні матеріали;

створити належні умови для роботи спеціальної комісії, забезпечити її для проведення розслідування транспортними засобами, засобами зв’язку, службовими приміщеннями;

забезпечити проведення необхідних лабораторних досліджень, випробувань, технічних розрахунків, експертизи тощо;

організувати друкування, тиражування та оформлення в необхідній кількості матеріалів спеціального розслідування, передбачених пунктом 3.14 цієї Інструкції.

3.12. За результатами спеціального розслідування складаються акт форми Нвс-5, акт форми Нвс-1 стосовно кожного потерпілого, нещасний випадок з яким визнано таким, що пов’язаний з виконанням обов’язків військової служби, або форми НПвс в іншому випадку, а також оформляються інші матеріали спеціального розслідування, передбачені пунктами 3.14 і 3.15 цієї Інструкції.

Кількість примірників акта форми Нвс-5, акта форми Нвс-1 (або форми НПвс) визначається залежно від кількості потерпілих та органів, яким зазначені документи надсилаються відповідно до пункту 3.16 цієї Інструкції.

В акті спеціального розслідування нещасного випадку, що стався внаслідок аварії, зазначається її категорія.

Примірники актів форми Нвс-5, форми Нвс-1 (або форми НПвс) підписуються головою і всіма членами спеціальної комісії протягом п’яти днів після оформлення матеріалів спеціального розслідування. У разі незгоди зі змістом акта форми Нвс-5, форми Нвс-1 (або форми НПвс) член комісії письмово викладає окрему думку, яка додається до акта і є його невід’ємною частиною, про що зазначається в акті форми Нвс-5.

3.13. Керівник органу Держприкордонслужби України, який призначив спеціальну комісію, повинен розглянути і затвердити примірники актів форми Нвс-5 та форми Нвс-1 (або форми НПвс) протягом доби після надходження матеріалів спеціального розслідування. На вимогу потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, голова спеціальної комісії зобов’язаний ознайомити його з документами, що містяться в матеріалах спеціального розслідування.

3.14. До матеріалів спеціального розслідування належать:

копія наказу органу Держприкордонслужби України про призначення спеціальної комісії;

примірник акта форми Нвс-5;

примірник акта форми Нвс-1 (або форми НПвс) стосовно кожного потерпілого;

протокол огляду місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія), згідно з додатком 8;

ескіз місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія), згідно з додатком 9, необхідні плани, схеми, фотознімки такого місця, пошкоджених об'єктів, машин, механізмів, устаткування, інструменту тощо;

висновок експертної комісії, якщо вона утворювалася, та висновок експертизи (науково-технічної, медичної тощо), якщо вона проводилася;

медичний висновок про причини смерті або характер і ступінь тяжкості травми потерпілого, а також про стан алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння;

протоколи рішень спеціальної комісії про розподіл функцій між членами цієї комісії та про призначення експертної комісії;

протоколи опитування потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку (аварії), а також пояснювальні записки зазначених осіб, згідно з додатком 10;

копії документів про проходження потерпілим навчання та інструктажів з охорони праці;

витяги з нормативно-правових актів з охорони праці, вимоги яких були порушені;

копії приписів, що стосуються нещасного випадку, виданих начальнику органу Держприкордонслужби України спеціалістами технічного нагляду та охорони праці до настання нещасного випадку і під час його розслідування;

довідка про матеріальну шкоду, заподіяну внаслідок настання нещасного випадку, та надання потерпілому чи членам його сім’ї матеріальної допомоги.

3.15. Спеціальне розслідування випадку смерті військовослужбовця під час виконання обов’язків військової служби проводиться з урахуванням вимог пункту 2.8 цієї Інструкції.

Матеріали спеціального розслідування випадку смерті військовослужбовця під час виконання обов’язків військової служби повинні містити:

копію наказу органу Держприкордонслужби України про призначення комісії із спеціального розслідування цього випадку;

примірник акта форми Нвс-5;

примірник акта форми Нвс-1 (або форми НПвс) стосовно потерпілого;

протокол огляду місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія); медичний висновок про причини смерті, а також про стан алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння;

інші документи залежно від обставин і причин цього випадку.

3.16. Начальник органу Держприкордонслужби України у п’ятиденний строк після затвердження акта форми Нвс-5 зобов’язаний:

видати письмовий наказ про виконання запропонованих спеціальною комісією заходів та запобігання виникненню подібних випадків, копія якого обов’язково додається до матеріалів спеціального розслідування, а також притягнути згідно із законодавством до відповідальності посадових осіб, які порушили вимоги керівних документів щодо збереження життя та здоров’я військовослужбовців. Про виконання запропонованих заходів начальник органу Держприкордонслужби України повідомляє у письмовій формі органи, які брали участь у розслідуванні, у зазначені в акті форми Нвс-1 строки;

надіслати копії матеріалів, зазначених у пунктах 3.14 і 3.15 цієї Інструкції, органам, представники яких брали участь у спеціальному розслідуванні.

Примірник затвердженого акта форми Нвс-5 разом з примірником затвердженого акта форми Нвс-1 (або форми НПвс) надсилається потерпілому, членам його сім’ї або особі, яка представляє його інтереси.

Примірник матеріалів спеціального розслідування залишається у органі Держприкордонслужби України та зберігається відповідно до пункту 2.16 цієї Інструкції.

3.17. У разі надходження скарги або незгоди з висновками спеціальної комісії щодо обставин та причин нещасного випадку Голова Держприкордонслужби України, начальник регіонального управління Держприкордонслужби України з метою забезпечення об’єктивності спеціального розслідування має право призначити повторне (додаткове) спеціальне розслідування такого випадку спеціальною комісією в іншому складі і за результатами її роботи скасувати висновки попередньої спеціальної комісії, вжити заходів до активізації роботи щодо запобігання виникненню подібних випадків, притягнення до відповідальності посадових осіб органів Держприкордонслужби України, які порушили вимоги керівних документів щодо збереження життя та здоров’я військовослужбовців.

3.18. У разі незгоди начальника органу Держприкордонслужби України, потерпілого або члена його сім’ї чи особи, яка представляє його інтереси, із змістом затвердженого акта форми Нвс-5, форми Нвс-1 (або форми НПвс) рішення спеціальної комісії може бути оскаржено в судовому порядку.


Просмотров 527

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!