Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Касових оборотів за окремими статтями2.1. Складання прогнозного розрахунку касових оборотів з надходження торговельної виручки.

 

Прогнозний розрахунок надходжень торговельної виручки складається за формою додатка 61. За основу розрахунку беруться:

 

прогнозні дані роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, які надаються державними, обласними органами виконавчої влади;

 

фактичні дані загального обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, які отримуються від органів статистики.

 

Фактичні дані надходжень торговельної виручки готівкою у банк, які відображаються у звіті про касові обороти (форма 748).

 

(абзац в редакції постанови Правління Національного банку України

від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005)

Сума надходжень торговельної виручки в каси банків готівкою коригується на різницю в сумах перехідної виручки на початок і кінець кварталу.

 

Якщо в періоді, що прогнозується, кількість днів торгівлі не збігається з кількістю днів, за які банк обліковує за своїм балансом суму надходження виручки, а також, якщо кількість днів збігається, але є різниця в сумах перехідної виручки на початок і кінець кварталу, що прогнозується, то робиться поправка на суму перехідної виручки на початок і кінець кварталу.

 

Сума виручки, що підлягає здаванню готівкою торговельними підприємствами на їх поточні рахунки в банку в періоді, що прогнозується, збільшується на суму виручки від торгівлі за останні дні періоду, що передує прогнозованому, і має проводитися за балансом банку в кварталі (місяці), що прогнозується, і зменшується на суму виручки від торгівлі за останні дні періоду, що прогнозується, яка відображатиметься в балансі банку в наступному кварталі (місяці).

 

Після здійснення поправок на суми перехідної виручки визначається сума надходжень торговельної виручки, яка здається готівкою, та визначається питома вага обсягу роздрібного товарообороту в загальних надходженнях торговельної виручки.

 

2.2. Складання прогнозного розрахунку касових оборотів з видачі на виплати, пов`язані з оплатою праці.

 

Прогнозний розрахунок касових оборотів з видачі готівки на виплати, пов’язані з оплатою праці, складається за формою додатка 62.

 

За основу розрахунку беруться:

 

прогнозні дані фонду оплати праці, податку з доходів фізичних осіб, які надаються державними, обласними органами виконавчої влади;

 

фактичні обсяги даних фонду оплати праці, які отримуються від органів статистики.

 

Із загальної суми фонду оплати праці в цілому по країні виключають суми безготівкових утримань і перерахувань (рядки 2, 3 додатка 62):

 

податку з доходів фізичних осіб;

 

сум заробітної плати працівників, що перераховуються на поточні (вкладні) рахунки, обсяги яких прогнозуються на підставі аналізу їх динаміки за попередні роки, з урахуванням факторів, що можуть вплинути на їх динаміку у прогнозованому періоді;

 

інших утримань і виплат із заробітної плати, які визначаються, на підставі аналізу динаміки фактичних даних, які склалися за відповідні попередні роки.

 

(абзаци десятий та одинадцятий виключено постановою Правління

Національного банкуУкраїни від 29.09.2005 № 347,

реєстр. № 1147 від 29.09.2005.

У зв’язку з цим абзац дванадцятий уважати абзацом десятим)

Видача готівки на заробітну плату збільшується на суми видачі, що здійснюється в ті дні, що припадають на перші числа наступного кварталу у зв`язку з вихідними днями, і зменшується на суми, що виплачені в тому кварталі, який передує прогнозованому.

 

2.3. Складання прогнозного розрахунку касових оборотів з видачі готівки на виплату пенсій, допомоги і страхових відшкодувань.

 

Прогнозний розрахунок касових оборотів з видачі на виплату пенсій, допомоги і страхових відшкодувань складається за формою додатка 63.

Прогноз касових оборотів за цією статтею здійснюється на підставі аналізу динаміки відповідних виплат у звітному періоді, а також прогнозних даних Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності щодо виплат:

 

з Пенсійного фонду Українитрудових пенсій за віком, за вислугу років та соціальних пенсій згідно із Законом України “Про пенсійне забезпечення”, пенсій та грошової допомоги військовослужбовцям строкової служби, що передбачені Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх захисту”, пенсій та допомоги, які фінансуються за рахунок Державного бюджету України, допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, фінансування яких проводиться за рахунок коштів Чорнобильського фонду, допомога в разі втрати годувальника, виплати, передбачені Законом України “Про зайнятість населення”;

 

з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності допомог у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю, допомог при народженні дитини, допомог по вагітності та пологах, допомог з догляду за дитиною до досягнення трирічного віку, допомог на поховання.

 

Прогнозний розрахунок страхових відшкодувань, що сплачуються населенню, здійснюється на підставі аналізу динаміки фактичних даних за відповідні роки звітного періоду, з урахуванням змін факторів, що можуть вплинути на їх обсяги у прогнозованому періоді.

 

Із загальної суми всіх видів допомоги і страхових відшкодувань виключаються:

 

податки, що утримуються в разі виплати допомоги у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю;

 

суми бюджетних асигнувань на оплату поштових послуг у разі виплати пенсій через підприємства поштового зв`язку.

 

Загальний обсяг пенсій, допомоги і страхових відшкодувань на прогнозований квартал розподіляється за каналами виплат на підставі фактичної структури та відсотка виплат за кожним каналом у кварталі, який передує прогнозованому.

 

2.4. Складання прогнозного розрахунку за іншими статтями надходжень та видачі готівки.

 

Прогнозування за статтями “Надходження виручки від усіх видів платних послуг”, “Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб”, “Надходження від підприємств поштового зв`язку”, “Надходження за платіжними картками”, “Надходження від продажу іноземної валюти”, “Інші надходження”, “Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції”, “Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи”, “Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб”, “Видача за придбану іноземну валюту”, “Видача за платіжними картками”‚ “Видача підкріплень підприємств поштового зв`язку”, “Видача на інші цілі” здійснюється на підставі аналізу динаміки фактичних надходжень та видачі готівки за відповідними символами 

за попередні роки з урахуванням змін факторів, що можуть вплинути на їх обсяги в періоді, який прогнозується.

 

Стаття “Інші надходження” під час складання прогнозних розрахунків касових оборотів включає сукупність сум, які враховуються у звітності про касові обороти за такими символами: “Надходження податків і зборів”, “Надходження від продажу акцій та інших цінних паперів”, “Інші надходження”.

 

(абзац змінено постановою Правління Національного банку

України від 29.09.2005 № 347 , реєстр. № 1147 від 29.09.2005)

Стаття “Видача на інші цілі” під час складання прогнозних розрахунків включає сукупність сум, що обліковуються у звітності про касові обороти банку за такими символами: “Видача на стипендії”, “Видача на виплати за відрядженнями”, “Видача на викуп та погашення цінних паперів”, “Видача на інші цілі”.

 

Директор Департаменту

 

готівково грошового обігу Н.В. Дорофєєва

 

Виконавець:

 

Заступник начальника управління –

 

начальник відділу методології і

 

організації касової роботи К.В.Солошенко

 

ПОГОДЖЕНО

 

Заступник Голови

 

Національного банку України

 

В.Л.Кротюк _______________

 


Просмотров 456

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!