Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Управліннями прогнозів касових оборотів1.1. Прогноз касових оборотів установлює обсяг і джерела надходжень готівки до кас банків регіону, обсяг і цільове спрямування видачі готівки з кас банків регіону, обсяг випуску готівки або вилучення її з обігу по регіону.

 

1.2. Прогноз касових оборотів по регіону складається територіальними управліннями на квартал із розподілом за місяцями.

 

1.3. Прогноз касових оборотів уключає прогнозування за надходженням готівки в каси банків, видачі готівки з кас банків та визначення емісійного результату. Прогноз касових оборотів складається за такими джерелами надходжень і напрямами видачі:

 

Надходження готівки № символів

 

Надходження торговельної виручки 02

 

Надходження виручки від усіх видів платних послуг 05

 

Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб 16

 

Надходження від підприємств поштового зв`язку 17

 

Надходження за платіжними картками 29

 

Надходження від продажу іноземної валюти 30

 

Інші надходження 32

 

Перерахування готівки із сховища цінностей до

 

оборотної каси 38

 

Видача готівки

 

Видача на виплати, пов`язані з оплатою праці 40

 

Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції 46

 

Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань 50

 

Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи 53

 

Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб 55

 

Видача за придбану іноземну валюту 56

 

Видача за платіжними картками 58

 

Видача підкріплень підприємствам поштового зв`язку 59

 

Видача на інші цілі 61

 

Перерахування готівки з оборотної каси до сховища

 

цінностей 73

 

Під час складання прогнозу касових оборотів ураховується зміст символів, викладених у Поясненнях щодо заповнення форм № 747, № 748, затверджених Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 № 124, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 07.05.2003 № за 353/7674 (із змінами).

 

1.4. З метою визначення потреби в готівці для забезпечення своєчасності здійснення готівкових розрахунків територіальні управління складають прогнози касових оборотів по регіону за джерелами надходжень, напрямами видач готівки з кас банків та емісійним результатом, які використовують під час складання заявок на підкріплення готівкою та вивезення надлишків.

 

1.5. Для обґрунтування прогнозів касових оборотів територіальні управління отримують від державних, обласних органів виконавчої влади та органів статистики таку інформацію:

 

а) звітні дані про економічний та соціальний стан регіону, зокрема щодо:

 

доходів населення (середньомісячна заробітна плата, розмір пенсій за віком тощо);

 

загального обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства;

 

фонду оплати праці;

 

заборгованості з виплати заробітної плати в цілому та за галузями;

 

обсягу вироблених та реалізованих послуг;

 

обсягу виплат страхових сум та страхових відшкодувань;

 

витрат на виплату пенсій і допомоги;

 

б) прогнозні дані щодо:

 

програми економічного і соціального розвитку регіону на короткостроковий період;

 

загального обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства;

 

фонду оплати праці робітників, службовців, військових, працівників малих підприємств та галузі сільського господарства;

 

обсягів виплат пенсій і допомог за рахунок коштів Пенсійного фонду України, Державного бюджету України, Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, Чорнобильського фонду, Фонду загальнообов`язкового страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 

1.6. Територіальні управління складають прогнози касових оборотів згідно з главою 2 цього розділу (додатки 60 - 63).

 

1.7. Розподіл квартальних прогнозів касових оборотів за місяцями територіальні управління здійснюють з урахуванням:

 

кількості вихідних днів, що припадають на початок або кінець місяця;

 

можливих змін (за місяцями) обсягу роздрібного товарообороту, фонду оплати праці, обсягу закупівлі сільськогосподарської продукції і продуктів її перероблення (залежно від сезонності роботи в окремих галузях промисловості, сільського господарства, будівництва, впливу святкових, вихідних днів тощо), періоду відпусток.

 

1.8. Територіальні управління відстежують та щомісяця аналізують відхилення фактичних даних емісійного результату від прогнозних. У процесі аналізу порівнюються фактичні показники з прогнозованими та з показниками відповідного періоду попереднього року та в разі суттєвих відхилень у динаміці касових оборотів та емісійному результаті з`ясовуються фактори, які це обумовили, та їх можливий вплив на емісійний результат кварталу. У разі збереження цих факторів до кінця кварталу здійснюється коригування прогнозів касових оборотів за надходженнями, видатками та емісійним результатом.

 

1.9. Територіальні управління складають квартальні прогнози касових оборотів по регіону із щомісячним розподілом за два робочих дні до початку наступного кварталу.

 


Просмотров 478

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!