Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Глава 2. Порядок вилучення та передавання на дослідженняПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сумнівних банкнот та монет

(Пункт 2.1 виключено постановою Правління Національного банку

України від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005.

У зв'язку з цим пункти 2.2 – 2.14 уважати відповідно

пунктами 2.1 – 2.13.)

2.1. Касири під час приймання та оброблення готівки від банків мають контролювати елементи захисту та ознаки платіжності банкнот (монет).

 

Разом з цим у банкнотах, які втратили частину площі та розрізані (розірвані) на дві частини, касири мають обов’язково визначати загальну площу банкноти, що залишилася, та перевіряти наявність обох серійних номерів. З обох боків банкнот, визнаних касиром платіжними, проставляються написи (штамп) “до обміну”, а з лицьового боку додатково загальна площа банкноти, що залишилася (у відсотках), дата та підпис касира.

 

Банкноти, які викликають сумнів щодо платіжності, а також розірвані (розрізані) на дві частини (у разі відсутності одного або двох серійних номерів) або більше частин мають у встановленому порядку передаватися для проведення дослідження експертам відповідних територіальних управлінь.

 

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

2.2. Територіальне (Операційне) управління в разі виявлення сумнівних банкнот (монет) під час приймання або оброблення готівки від банків має оформити в трьох примірниках довідку про вилучення для дослідження.

 

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

2.3. Касири прибуткових кас територіальних та Операційного управлінь у такому самому порядку мають приймати для проведення досліджень сумнівні банкноти (монети) національної та банкноти іноземної валюти, які пред`являються юридичними та фізичними особами з метою отримання висновку установи Національного банку. У цьому разі приймання банкнот (монет) на дослідження здійснюється за заявою пред`явника, форма якої встановлена Інструкцією про касові операції.

 

Якщо банкнота (монета) має явні ознаки підроблення, то експерт територіального управління в присутності пред`явника може оформити та видати йому довідку про вилучення підроблених (фальшивих) банкнот (монет) (додаток 54) з одночасним оформленням у встановленому порядку акта про дослідження. Другий примірник цієї довідки разом з відповідним актом про дослідження та іншими документами підшивається експертом до окремої справи.

 

2.4. Приймання на дослідження сумнівних банкнот національної валюти, які значно пошкоджені вогнем, агресивними речовинами тощо, якщо від них під час подальшого оброблення внаслідок втрати цілісності (відокремлення, осипання обгорілих та обвуглених частин) може залишитися менше 55% початкової площі банкноти, здійснюється територіальним (Операційним) управлінням у присутності пред`явника за заявою встановленої форми та на підставі акта про обстеження значно пошкоджених банкнот (додаток 55). До заяви (у разі наявності) додається довідка про пожежу або інший випадок чи обставини пошкодження банкнот.

 

Акт про обстеження значно пошкоджених банкнот складається комісією у двох примірниках. До нього додається ксерокопія або фотографія значно пошкодженої банкноти або банкнот, що склеїлися між собою у разі пошкодження (далі – склеєні банкноти), зроблена до їх розділення та перерахування.

 

Під час обстеження склеєні банкноти розділяються, якщо можливо без порушення цілісності, та перераховуються з відображенням в акті номіналів та серійних номерів банкнот (якщо їх можна встановити).

 

Непошкоджені та обвуглені залишки кожної банкноти наклеюються зворотним боком банкноти у відповідному за дизайном місці на прозорий папір або клейкою прозорою полімерною стрічкою. Розмір склеєних частин разом з прозорим папером має відповідати розміру банкноти. Для визначення справжності частини зворотного боку банкноти прозорий папір не повинен повністю закривати непошкоджену частину банкноти, а має наклеюватися з перекриттям краю непошкодженої частини приблизно на 5-10 мм.

 

Відокремлені від банкнот обвуглені частини, які неможливо наклеїти, вкладаються у паперовий пакет, який після перерахування банкнот вкладається в конверт з банкнотами.

 

На підставі акта про обстеження значно пошкоджених банкнот та заяви пред`явника касир прибуткової каси оформляє у трьох примірниках довідку про вилучення для дослідження.

 

Рішення про обмін значно пошкоджених банкнот, площа необвугленої частини кожної з яких менша, а разом з обвугленою частиною дорівнює або більша 55% початкової площі банкноти, приймається касиром (експертом) територіального (Операційного) управління.

 

Окремі банкноти, площа яких разом з обвугленою частиною менша 55% початкової площі банкноти, та група значно пошкоджених склеєних банкнот, серед яких є хоча б одна така банкнота, за бажанням пред`явника відсилаються територіальним управлінням до Операційного управління для прийняття Департаментом готівково-грошового обігу остаточного рішення.

 

2.5. Для зарахування сумнівних банкнот (монет) на відповідний позабалансовий рахунок бухгалтер оформляє на підставі довідки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження прибутковий позабалансовий ордер у двох примірниках.

 

Касовий працівник видає пред’явнику сумнівних банкнот один примірник прибуткового позабалансового ордера, засвідченого відбитком його штампа або печаткою та довідки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження.

 

Один примірник довідки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження, у разі потреби інші документи (заява пред’явника, довідка про обставини пошкодження, акт про обстеження значно пошкоджених банкнот) разом із вилученими сумнівними банкнотами (монетами) матеріально відповідальні особи передають експерту під підпис у книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей.

 

2.6 Матеріально відповідальні особи приймають сумнівні банкноти (монети) національної та іноземної валюти на підставі описів банкнот (монет) національної валюти та іноземної валюти, які надсилаються для дослідження (далі – опис для дослідження).

 

Для зарахування сумнівних банкнот (монет) на відповідний позабалансовий рахунок бухгалтер оформляє на підставі описів для дослідження прибутковий позабалансовий ордер, перший примірник якого разом з описом для дослідження передає для включення до документів дня за операціями в оборотній касі та грошовому сховищі. 

(пункти 2.5 і 2.6 в редакції постанови Правління Національного банку

України від 29.09.2005 № 347 , реєстр. № 1147 від 29.09.2005)

2.7. Вилучення для дослідження сумнівних банкнот (монет), що виявлені в касі перерахування, здійснюється в порядку, установленому розділами ІІІ та ІV цієї Інструкції.

 

2.8. Матеріально відповідальні особи територіального (Операційного) управління приймають сумнівні банкноти (монети), вилучені та прийняті на дослідження, та відповідні документи до них під підпис у книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей.

 

Пункт 2.9 виключено постановою Правління Національного банку

України від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005 р.

У зв’язку з цим пункти 2.10 – 2.13 уважати відповідно

пунктами 2.9 – 2.12.

2.9. Сумнівні банкноти іноземної валюти в разі їх надходження до територіального управління від банку, довідка про їх вилучення для дослідження та один примірник опису для дослідження після перевірки вмісту конвертів (пакетів) “Цінності на дослідження” переупаковуються та відправляються в установленому порядку на дослідження до Операційного управління.

 

2.10. Сумнівні та у необхідних випадках підроблені (фальшиві) банкноти (монети) перевозять між територіальними управліннями і Центральним сховищем та Операційним управлінням працівники структурних підрозділів перевезення цінностей або пересилаються спецзв’язком.

 

(пункт змінено постановою Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

Матеріально відповідальні особи для перевезення таких банкнот (монет) складають опис для дослідження (згідно з Інструкцією про касові операції в банках України) або опис підроблених (фальшивих) банкнот (монет) (додаток 56) у чотирьох примірниках - для перевезення інкасаторами (у разі перевезення до Центрального сховища описи складаються у п’яти примірниках) або у трьох примірниках - для пересилання спецзв’язком (у разі пересилання до Центрального сховища - у чотирьох примірниках).

 

Один примірник опису для дослідження або опису підроблених банкнот разом з оформленим на його підставі видатковим позабалансовим ордером підшивається до документів дня за операціями в оборотній касі і грошовому сховищі.

 

Два інших примірники цих описів та за потреби один примірник опису для дослідження банку, один примірник довідки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження, інші документи (заява пред`явника, довідка про обставини пошкодження банкнот (монет), актпро обстеження значно пошкоджених банкнот) разом із сумнівними або підробленими (фальшивими) банкнотами (монетами) укладаються до конверта (пакета) або мішечка, який опечатується або опломбовується в установленому порядку.

 

На конверті або ярлику до мішечка зазначається “Цінності на дослідження”, “Для додаткових досліджень”, “За розпорядженням Національного банку від _____ № __” та проставляється загальна сума вкладених цінностей.

 

Один або два, у разі перевезення до Центрального сховища, примірники опису для дослідження або опису підроблених банкнот (монет) разом з конвертом або мішечком матеріально відповідальні особи надають інкасаторам.

 

(пункт 2.10 в редакції постанови Правління Національного банку

України від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005)

2.11. Сумнівні банкноти (монети) разом з відповідними довідками про вилучення для дослідження та у випадках, передбачених цією Інструкцією, описами для дослідження, заявою пред`явника, довідкою про обставини пошкодження банкнот, актом про обстеження значно пошкоджених банкнот мають бути передані експертам для дослідження не пізніше наступного робочого дня після їх безпосереднього вилучення (прийняття на дослідження) територіальним (Операційним) управлінням чи Центральним сховищем або надходження від іншого банку та установ Національного банку.

 

2.12. У такому самому порядку сумнівні банкноти (монети) національної валюти, щодо справжності і платіжності яких не визначився експерт, або у разі тимчасової відсутності експерта (або працівника, який за своїми функціональними обов’язками тимчасово його заміщує) відправляються до Центрального сховища.

 

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку України

від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005)

2.13. Термін відправлення сумнівних та підроблених (фальшивих) банкнот (монет) – протягом 5 робочих днів від дати, з якої виникла така необхідність (отримання на дослідження, повернення експертом до сховища для пересилання для додаткових досліджень, отримання підроблених банкнот (монет) тощо).

 

(доповнено пунктом 2.13 постановою Правління Національного банку

України від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005 )

Глава 3. Порядок проведення дослідження сумнівних банкнот (монет)

3.1. Експерти територіальних управлінь та Центрального сховища отримують сумнівні банкноти (монети) разом з відповідними документами в матеріально відповідальних осіб під підпис у книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей. Протягом робочого дня сумнівнібанкноти (монети) мають зберігатися в сейфі або металевій шафі експерта, а в кінці робочого дня в установленому порядку повертатися з відповідними документами до грошових сховищ.

 

3.2. Експерти Департаменту готівково-грошового обігу отримують в Операційному управлінні сумнівні банкноти (монети) з відповідними документами під підпис у видатковому позабалансовому ордері.

 

Експерти Департаменту готівково-грошового обігу здійснюють дослідження сумнівних банкнот (монет) за кожним супровідним документом окремо і протягом робочого дня зберігають їх у сейфах. У кінці кожного операційного дня експерти повертають всі наявні сумнівні банкноти (монети) до Операційного управління в опломбованому конверті (пакеті) або мішечку, до якого прикріпляють ярлик з написами про кількість переданих банкнот та їх умовну оцінку, за оформленими відповідними позабалансовими ордерами.

 

(абзац другий в редакції постанови Правління Національного банку

України від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005)

Приміщення, в якому експерти Департаменту готівково-грошового обігу проводять дослідження, має бути оснащене кодовим замком та сейфами для зберігання отриманих для дослідження сумнівних банкнот (монет). Підроблені (фальшиві) банкноти (монети), які мають офіційний висновок експерта та передані згідно з пунктом 1.7 глави 1 цього розділу, зберігаються в Департаменті готівково-грошового обігу для використання в роботі з їх обліком у книзі реєстрації підроблених (фальшивих) банкнот, які зберігаються у Департаменті.

 

У разі залучення підроблених (фальшивих) банкнот до кримінальних справ вони передаються Департаментом на підставі письмового запиту правоохоронних органів у встановленому порядку. Сумнівні (фальшиві) банкноти, в яких немає потреби, передаються музею або Центральному сховищу за розпорядженням Національного банку з оформленням акта про їх передавання.

 

3.3. Результати дослідження кожної сумнівної банкноти (монети) або кількох банкнот (монет) від одного пред’явника з однаковими реквізитами експерт відображає в акті про дослідження сумнівних банкнот (монет) (додаток 57) за підписами експерта та начальника відділу, у якому проводилося дослідження.

 

На підроблені та справжні банкноти (монети) акти про дослідження складаються окремо.

 

До акта про дослідження додаються або робляться на його звороті копії лицьового та зворотного боків досліджених банкнот (монет) з проставленими за результатами дослідження відповідними штампами.

 

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку України

від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005)

3.4. Експерти надають висновки за результатами дослідження сумнівних банкнот (монет), що надійшли від банків та установ Національного банку, у тих примірниках описів для дослідження, які повертаються банкам.

 

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку України

від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005)

3.5. Експерт територіального управління або Центрального сховища оформляє три примірники акта про дослідження сумнівних банкнот (монет) національної валюти, із них:

 

один примірник – разом із копією довідки про вилучення для дослідження (у разі наявності також із заявою пред’явника, довідкою про обставини пошкодження банкнот (монет) та актом обстеження значно пошкоджених банкнот) після оформлення відповідного ордера з посиланням на акт повертається експерту та підшивається ним до окремої справи;

 

один примірник – разом із довідкою про вилучення для дослідження та відповідними підробленими (фальшивими) банкнотами (монетами) передається на зберігання до грошового сховища;

 

один примірник – разом з другим примірником опису для дослідження банку, а також з пакувальним матеріалом підроблених та справжніх неплатіжних банкнот, вилучених касою перерахування, пересилається банку.

 

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку України

від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.200

із змінами, внесеними постановою Правління Національного банку України

від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005)

3.6. Експерт Департаменту готівково-грошового обігу оформляє три або чотири примірники акта про дослідження сумнівних банкнот іноземної валюти з них:

 

один примірник – разом із копією довідки про вилучення (у разі наявності також із заявою пред`явника) підшиваються до окремої справи в Департаменті готівково-грошового обігу;

 

два примірники– разом з дослідженимибанкнотами, довідкою про вилучення, а також з описом для дослідження (якщо банкноти визнано справжніми) експерт передає до Операційного управління не пізніше наступного робочого дня після оформлення передбачених цією главою Інструкції документів (один примірник разом з оформленим на його підставі позабалансовим ордером підшиваються до касових документів дня; і один (якщо банкноти визнано підробленими) разом з довідкою про вилучення та банкнотами передаються на зберігання до грошового сховища, а якщо банкноти визнано справжніми, то надсилаються Операційним управлінням у встановленому порядку до відповідного територіального управління;

 

один примірник – разом з описом для дослідження (якщо банкноти (монети) визнано підробленими) Департамент готівково-грошового обігу безпосередньо надсилає із супровідним листом до банку, який надіслав сумнівні банкноти на дослідження, або до територіального управління (якщо банкноти іноземної валюти надійшли на дослідження через це територіальне управління).

 

(пункт змінено постановою Правління Національного банку України

від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005)

3.7. За результатами дослідження сумнівних банкнот національної та іноземної валюти на лицьовому та зворотному боках кожної підробленої банкноти експерт ставить відбиток відповідного номерного штампа “ФАЛЬШИВА” або “ПІДРОБЛЕНА” із зазначенням дати складання висновку (на лицьовому боці відбиток цього штампа засвідчується підписом експерта та проставляється номер акта про дослідження).

 

З обох боків пошкоджених банкнот, визнаних платіжними, експерт ставить штамп “ДО ОБМІНУ” і дату проведення дослідження, а з лицьового боку, крім цього, особистий підпис та обсяг збереженої частки загальної площі банкноти у відсотках і номер акта про дослідження. Належність одній банкноті окремих частин розрізаних і розірваних банкнот визначає експерт за відповідністю серійних номерів, збіганням (доповненням) у місцях з’єднання частин усіх малюнків і країв банкноти з обох її боків під час розглядання банкноти із застосуванням спеціальних приладів для збільшення зображень, під дією ультрафіолетових та інфрачервоних променів, збіганням розірваних (розрізаних) захисних волокон тощо.

 

З обох боків справжніх неплатіжних банкнот експерт ставить штамп “НЕПЛАТІЖНА” і дату проведення дослідження, а з лицьового боку, крім цього, особистий підпис та обсяг збереженої частки загальної площі банкноти у відсотках та номер акта про дослідження.

 

Відбитки штампів та написи не ставляться на:

 

справжні банкноти іноземної валюти незалежно від ступеня зношення;

 

справжні банкноти, крім неплатіжних, дослідження яких проведено за офіційними зверненнями державних органів;

 

банкноти, що згідно з пунктами 1.1, 1.4 та 1.6 глави 1 цього розділу надсилаються відповідно до Операційного управління або Центрального сховища для проведення досліджень (у таких випадках акти про дослідження та висновки в описах для дослідження оформляються в Департаменті готівково-грошового обігу або Центральному сховищі).

 

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

3.8. Територіальне (Операційне) управління (Центральне сховище), яке здійснило дослідження сумнівних банкнот (монет), має:

 

проінформувати банк, від якого банкноти надійшли для дослідження, або безпосереднього пред’явника (якщо пред’явникові не видавалася довідка про вилучення) про результати досліджень і передати банку документи, визначені пунктами 3.5, 3.6 цієї глави;

 

зарахувати на відповідний балансовий рахунок банку або виплатити пред’явникам, які безпосередньо звернулися до територіального (Операційного) управління, суму платіжних банкнот (монет) національної валюти;

 

повернути неплатіжні справжні банкноти (монети) національної валюти пред’явнику або банку в разі надходження відповідного запиту про повернення.

 

Неплатіжні справжні банкноти (монети) національної валюти, не запитані пред’явником або банком, зберігаються в грошовому сховищі територіального (Операційного) управління протягом трьох місяців, після чого пересилаються до Центрального сховища для подальшого знищення.

 

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

3.9. Інформування банків, які направили на дослідження сумнівні банкноти іноземної валюти безпосередньо до Операційного управління, про результати проведених досліджень здійснює Департамент готівково-грошового обігу. Крім того, про результати проведених досліджень сумнівних банкнот іноземної валюти інформуються і відповідні територіальні управління.

 

Банкноти іноземної валюти, які за результатами дослідження визнано справжніми, незалежно від ступеня їх зношення Операційне управління протягом 10 днів має надіслати у встановленому порядку до відповідного територіального управління для повернення пред`явникам або банкам.

 

3.10. Банкноти (монети), визнані за результатами дослідження підробленими, разом із відповідними актами про дослідження, довідками про вилучення для дослідження обліковуються на позабалансовому рахунку і зберігаються територіальними, Операційним управліннями та Центральним сховищем у грошових сховищах.

 

3.11. Повідомлення пред`явників про результати досліджень, виплату суми обмінених та повернення справжніх неплатіжних банкнот (монет) національної, повернення справжніх банкнот іноземної валюти здійснює банк, що вилучив банкноти (монети) для дослідження.

 

Пред`явнику банкнот (монет) акт про дослідження та його копія не видається. За бажанням пред`явник може ознайомитися з ним під підпис.

 

3.12. Банкноти (монети) національної та іноземної валюти, дослідження яких проведено за офіційними зверненням органів Міністерства внутрішніх справ України, Державної митної служби України, Служби безпеки України та Міністерства юстиції України, повертаються до цих установ незалежно від результатів досліджень.

 

Сума платіжних банкнот (монет) за погодженням з установою, від якої вони надійшли, може зараховуватися на рахунок цієї установи або в дохід держави в порядку, установленому відповідними нормативно-правовими актами.

 

Глава 4. Порядок передавання підроблених (фальшивих) банкнот (монет)

До правоохоронних органів

4.1. Установа Національного банку, яка здійснила дослідження, має надіслати повідомлення про вилучення підроблених (фальшивих) банкнот (монет) (додаток 58) до територіального підрозділу або управління Міністерства внутрішніх справ України за місцем вилучення або прийняття цих банкнот (монет) для дослідження.

 

Повідомлення готується експертом та підписується начальником або заступником структурного підрозділу, у якому проводилося дослідження.

 

4.2. У разі безпосереднього звернення або офіційного запиту підроблені(фальшиві)банкноти (монети) передаються уповноваженим працівникам правоохоронного органу за актом про передавання підроблених банкнот (монет) (додаток 59), який є підставою для списання установою Національного банку підроблених банкнот (монет) з позабалансового рахунку.

 

Підроблені (фальшиві)банкноти (монети) передаються представникам правоохоронних органів разом з відповідними актами про дослідження та довідками про вилучення.

 

4.3. Для передавання правоохоронним органам підроблених банкнот (монет), які зберігаються в Операційному управлінні або Центральному сховищі, територіальне управління має направити запит на адресу Операційного управління або Центрального сховища щодо пересилання підроблених банкнот (монет) разом з актами про дослідження, довідками про вилучення для дослідження.

 

Операційне управління або Центральне сховище в установленому порядку пересилають підроблені (фальшиві)банкноти (монети) до відповідного територіального управління за описом підроблених банкнот у конвертах (пакетах) з написом “Підроблені (фальшиві) банкноти (монети)” разом з актами про дослідження, довідками про вилучення.

 

4.4. Підроблені (фальшиві) банкноти (монети), які протягом трьох місяців не було вилучено правоохоронними органами, разом з вищезазначеними документамипересилаються територіальними (Операційним) управліннями в установленому порядку на зберігання до Центрального сховища за описом підроблених банкнот, який є підставою для списання підроблених банкнот (монет) з позабалансового рахунку.

 

4.5. Підроблені (фальшиві) банкноти (монети), які не було вилучено правоохоронними органами, зберігаються в Центральному сховищі протягом 12 років, після чого утилізуються.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 606

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!