Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Відеоконтролю за операціями з готівкою в територіальних управліннях6.1. Системи технологічного відеоконтролю (далі – відеоконтроль) за процесами оброблення готівки є складовою систем внутрішнього контролю в територіальних управліннях і впроваджуються з метою зменшення ризиків під час роботи з готівкою, а також для попередження, виявлення та оперативного усунення недоліків, помилок і порушень у діях осіб, що виконують операції з готівкою.

 

6.2. Відеоконтроль складається із підсистем його технічних засобів і встановлюється на конкретних робочих місцях з метою забезпечення технічного контролю за операціями з готівкою.Типова схема обладнання касових вузлів територіальних управлінь системою відеоконтролю за операціями з готівкою, викладена у додатку 69.

 

(пункт змінено постановою Правління Національного банку України

від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005)

6.3. На робочих місцях, на яких впроваджено відеоконтроль, мають бути визначені і відокремлені технологічні зони роботи з готівкою, підконтрольні технічним засобам відеоконтролю. Операції з готівкою поза визначеними технологічними зонами забороняються.

 

6.4. Під час переміщення готівки касовим працівником між технологічними зонами, які розміщенні в різних приміщеннях, здійснюється в опломбованих візках.

 

6.5. Касові працівники здійснюють – вкладення банкнот у візки тільки в технологічних зонах. Пломбування візків у зоні відеоконтролю за ярликами та пломбами здійснюють:

 

матеріально відповідальні особи під час видачі ними готівки;

 

завідувач каси під час видачі ним готівки;

 

завідувач сектору або особа, на яку покладено такі функції, під час здавання касовими працівниками готівки.

 

6.6. Виймання касовим працівником із візків банкнот здійснюється в технологічних зонах відеоконтролю за ярликами та пломбами.

 

(пункти 6.5 і 6.6 в редакції постанови Правління Національного банку

України від 29.09.2005 № 347, реєстр. № 1147 від 29.09.2005)

6.7. Технічні засоби відеоконтролю мають забезпечувати технологічний відеоконтроль за діями всіх відповідальних осіб під час роботи з готівкою в режимі реального часу у визначеній технологічній зоні із записом відеоінформації на сервер та послідовною її архівацією і зберіганням протягом 12 місяців.

 

6.8. Впровадження відеоконтролю здійснюється окремим наказом керівника територіального управління з визначенням відповідальних осіб за експлуатацію обладнання, доступу до перегляду відеоматеріалів, а також робочих місць, на яких здійснюється технічний контроль. Виконання зазначених обов’язків передбачається у посадових інструкціях визначених працівників.

 

6.9. Працівники, робочі місця яких обладнуються відеоконтролем, або, які залучаються до роботи на місцях, обладнаних відеоконтролем, мають бути ознайомлені під розпис у Журналі ознайомлення касових працівників про здійснення технологічного відеоконтролю (додаток 66).

 

6.10. Якщо виключені засоби технічного контролю, то здійснення операцій з готівкою на робочих місцях, які обладнуються відеоконтролем, забороняється.

 

6.11. Операції з готівкою в технологічних зонах, підконтрольних відеоконтролю, під час виключених пристроях технічного контролю (з причин наявності аварійних ситуацій, виконання ремонтних робіт та інших) можуть виконуватися лише на підставі наказу начальника територіального управління Національного банку.

 

6.12. Перегляд відеоінформації технологічних процесів роботи з готівкою здійснюється не рідше одного разу на місяць комісією (у кількості не менше трьох осіб), призначеною наказом начальника територіального управління. Обсяги перегляду визначаються начальником територіального управління або головою зазначеної комісії. Результати перегляду відеозаписів реєструються в Журналі реєстрації контрольного перегляду відеоінформації систем(и) технологічного відеоконтролю (додаток 67). У разі виявлення за результатами перегляду порушень в роботі з готівкою складається відповідний протокол або довідка, що подається на розгляд начальнику територіального управління Національного банку (або особі, яка його заміщує за наказом).

 

6.13. Особа, відповідальна за експлуатацію відеоконтролю, несе відповідальність за здійснення відеозапису технологічних процесів на визначених технологічних зонах роботи з готівкою і зобов’язана здійснювати періодичний візуальний контроль (не менше трьох разів на день) за функціонуванням системи відеоконтролю, функціонуванням відеокамер та наявністю запису до архіву, відповідно до вимог правил використання систем відеоконтролю.

 

6.14. У разі виявлення порушень у роботі касових працівників або у діях інших присутніх осіб особа, яка здійснювала спостереження, негайно доповідає (або складає відповідну довідку про це) начальнику відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій.

 

6.15. У разі виходу з ладу пристроїв системи відеоконтролю відповідальна особа доповідає про це начальнику відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій та організовує роботу з відновлення функціонування складових системи відеоконтролю. Усі випадки виходу з ладу складових системи відеоконтролю та неможливості проведення запису відеоінформації відображаються в Журналі реєстрації виходу з ладу складових систем(и) технологічного відеоконтролю (додаток 68) із зазначенням причин нефункціонування системи та часу її відновлення.

 

6.16. Організація роботи (цілодобова або протягом робочого дня) системи відеоконтролю визначається відповідним територіальним управлінням.

 

(розділ доповнено главою 6 постановою Правління Національного банку України

від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005 )

6.17. Копіювання архіву відеоінформації процесів роботи з готівкою з відеосервера на будь-які носії здійснюється на підставі наказу по територіальному управлінню.

 

(главу доповнено пунктом 6.17 постановою Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

 

 


Просмотров 467

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!