Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Глава 3. Порядок відкривання і закривання грошових сховищПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

3.1. Для замикання (відмикання) дверей грошового сховища використовуються замки, що замикаються (відмикаються) шляхом введення ключа або коду. У разі використання замків, які замикаються (відмикаються) за допомогою кодів, порядок роботи з ними визначається інструкцією з експлуатації зазначеного замка, що надається виробником. У цьому разі територіальні управління розробляють і затверджують правила використання, зберігання та заміни кодів замикання (відмикання) замків. Зазначені правила погоджуються з Департаментом готівково-грошового обігу.

 

Двері грошового сховища замикаються на два замки шляхом введення ключів (кодів) та опечатуються печатками матеріально відповідальних осіб. Додаткові ґратчасті двері, які встановлені в дверному прорізі грошового сховища, замикаються на замок шляхом введення ключа.

 

З матеріально відповідальними особами (та з працівниками відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій, яким надані повноваження на виконання функцій тимчасово відсутніх матеріально відповідальних осіб) під особистий підпис у Журналі проведення інструктажів з порядку відкривання-закривання грошових сховищ (додаток 65) два рази на рік проводяться інструктажі щодо порядку відкривання-закривання дверей грошових сховищ. Зазначені інструктажі проводяться відповідно до вимог Інструкції з експлуатації дверей грошових сховищ, замків до них та пристроїв керування.

 

(доповнено абзацом постановою Правління Національного банку

України від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005)

3.2. Ключі або коди від замків на дверях до грошових сховищ та ключі від замків на додаткових ґратчастих дверях мають зберігатися по одному в кожного з матеріально відповідальних осіб. Матеріально відповідальні особи та особи, які їх заміщують на час тимчасової відсутності, несуть персональну відповідальність за схоронність ключів (нерозголошення кодів) від замків на дверях до грошових сховищ та ключів на додаткових ґратчастих дверях, а також за нерозголошення індивідуальних кодів керування засобами охоронно-тривожної сигналізації.

 

3.3. Протягом робочого дня ключі та печатки від грошового сховища зберігаються безпосередньо у матеріально відповідальних осіб.

 

Після закінчення робочого дня ключі та печатки від грошового сховища мають зберігатися в зачинених і опечатаних персональних сейфах (комірках) матеріально відповідальних осіб. Зазначені сейфи (комірки) або кімнати, у яких вони зберігаються, обов`язково здаються під охорону.

 

3.4. Виносити ключі та печатки від грошового сховища з приміщень Центрального сховища або територіальних управлінь забороняється.

 

3.5. Вхід до грошового сховища, а також вихід з нього здійснюється одночасно всіма матеріально відповідальними особами. Для проведення вантажних робіт з цінностями грошового сховища обов`язково в присутності матеріально відповідальних осіб може передбачатися в секторі зберігання цінностей (секторі касових операцій та зберігання цінностей, відділі касових операцій) посада працівника, який повинен мати відповідно оформлений допуск до грошового сховища.

 

Вантажні роботи проводяться лише, якщо закриті стелажі і сейфи, у присутності матеріально відповідальних осіб. Виняток становлять ті стелажі та сейфи, на яких проводяться ці роботи.

 

3.6. Інші особи мають право входити до грошового сховища лише за письмовим дозволом начальника територіального управління (або особи, яка його заміщує згідно з наказом) за відповідно оформленими перепустками та обов`язково в присутності матеріально відповідальних осіб.

 

3.7. У робочі дні всі грошові сховища підлягають обов`язковому відкриванню та огляду матеріально відповідальними особами незалежно від того, чи здійснюватимуться операції з цінностями, чи ні.

 

3.8. Перед відкриттям грошового сховища матеріально відповідальні особи в присутності представника охорони перевіряють, чи не пошкоджені двері із замками та відгороджувальні конструкції грошового сховища, а також цілісність шпагату і відбитків печаток, якими опечатане грошове сховище, та цілісність дужок, через які пропущений шпагат. Якщо немає видимих пошкоджень, то матеріально відповідальні особи розписуються в контрольному журналі здавання охороні (приймання від охорони) грошового сховища (додаток 52) про прийняття від охорони грошового сховища та відбитків печаток, якими опечатані грошові сховища. Представник охорони перевіряє підписи матеріально відповідальних осіб, звіривши їх із зразками, розписується в контрольному журналі здавання охороні (приймання від охорони) грошового сховища про здавання грошового сховища та відбитків печаток, якими опечатані грошові сховища, матеріально відповідальним особам.

 

Територіальне управління забезпечує виключення можливості спостереження будь-яким способом за введенням матеріально відповідальними особами кодів керування засобами охоронно-тривожної сигналізації та відкриттям (закриттям) дверей грошових сховищ за допомогою ключів (кодів). Перш ніж відкрити двері грошового сховища матеріально відповідальні особи згідно з порядком, що визначений відповідним територіальним управлінням, мають впевнитися, що грошове сховище зняте з-під охорони технічними засобами.

 

3.9.Длявідкриття грошового сховища матеріально відповідальні особи знімають дощечку з відбитками печаток шляхом розрізування одного оберту шпагату. Кожна з матеріально відповідальних осіб набирає індивідуальний код на пристрої керування для зняття грошового сховища з-під охорони технічними засобами, відкриває за допомогою ключів (кодів) замки дверей грошового сховища та додаткових ґратчастих дверей. Якщо після огляду грошового сховища матеріально відповідальні особи визначають, що до грошового сховища несанкціонованого доступу не було, то відбитки печаток знищуються. Після відкриття грошового сховища, яке не обладнане системою автоматизованого контролю і реєстрації температури та відносної вологості повітря, матеріально відповідальні особи за допомогою спеціальних приладів перевіряють температуру і вологість повітря в грошовому сховищі та роблять відповідні записи у журналі контролю за температурою та відносною вологістю повітря в грошовому сховищі.

 

3.10. У разі виявлення пошкодження дверей та відгороджувальних конструкцій грошового сховища, замків, шпагату, печаток тощо або відгороджувальних конструкцій (стелажів, замків стелажів, печаток тощо) усередині грошового сховища про це матеріально відповідальні особи негайно повідомляють керівника територіального управління, відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій та підрозділу банківської безпеки. Керівник територіального управління вживає необхідних заходів щодо охорони цінностей на місці, а також надсилає відповідне повідомлення Національному банку та правоохоронним органам. Після огляду зазначених пошкоджень складається акт про огляд пошкоджень, який підписують всі матеріально відповідальні особи, керівники територіального управління, відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій, підрозділу банківської безпеки і підрозділу охорони. Відбитки печаток, якими опечатувалося грошове сховище, мають додаватися до акта про огляд пошкоджень грошового сховища. Начальник територіального управління вживає термінових заходів щодо проведення ревізії цінностей і забезпечення надійної їх схоронності. 

3.11. Якщо протягом робочого дня потреби в користуванні грошовим сховищем немає, то мають бути замкнені на ключ додаткові ґратчасті двері та ключами (кодами) двері грошових сховищ і здані під охорону технічними засобами шляхом набору кожною матеріально відповідальною особою індивідуального коду на пристрої керування. Матеріально відповідальні особи мають впевнитися, що грошове сховище здане під охорону технічними засобами згідно з порядком, визначеним відповідним територіальним управлінням.

 

У разі здавання протягом робочого дня грошового сховища під охорону технічними засобами записи в контрольному журналі здавання охороні (приймання від охорони) грошового сховища не здійснюються.

 

3.12. Перед закриттям грошових сховищ матеріально відповідальні особи зобов`язані особисто перевірити:

 

чи всі цінності, книги і документи, що підлягають зберіганню в грошових сховищах, є в сховищі;

 

відповідність фактичної наявності готівки у запасах готівки, в оборотній касі та інших цінностей даним бухгалтерського обліку і залишкам, зазначеним у відомості залишків банкнот і монет у запасах готівки та книзі обліку готівки оборотної каси та інших цінностей;

 

цілісність пломб на шафах, стелажах, а також те, чи всі шафи, стелажі, сейфи зачинені, а електроприлади і світло вимкнені та відключені від електромережі.

 

3.13. Перед закриттям грошового сховища перевірка здійснюється таким чином:

 

у неопломбованих шафах, стелажах, візках, касетах підраховується фактична наявність готівки та інших цінностей і звіряється з описами цінностей, що зберігаються у шафі, на стелажі (у візку, касетах);

 

перевірка опломбованих шаф, стелажів, візків із цінностями здійснюється за описами цінностей, що зберігаються у шафі, на стелажі (у візку, касетах). Відкривання і звіряння з описами цінностей, що зберігаються у шафі, на стелажі (у візку, касетах), фактичної наявності готівки та інших цінностей, що зберігаються в опломбованих шафах, стелажах, візках здійснюється не менше ніж один раз на два місяці з дати їх пломбування.

 

Залишки готівки за описами, що зберігаються у шафі, на стелажі (у візку, касетах) (крім описів на готівку, що обліковується за позабалансовими рахунками), підсумовуються і звіряються з виведеними залишками за відомістю залишків банкнот і монет у запасах готівки в розрізі індексів та номіналів. Одночасно з цим матеріально відповідальні особи зобов`язані звірити залишок готівки, що зазначений у книзі обліку готівки оборотної каси та інших цінностей та у відомості залишків банкнот і монет у запасах готівки, з даними бухгалтерського обліку за відповідними рахунками. Правильність сум залишків, зазначених у книгах та відомостях, щоденно підтверджується підписами матеріально відповідальних осіб. Виправлення сум залишків мають засвідчуватися підписами тих самих посадових осіб.

 

Книга обліку готівки оборотної каси та інших цінностей та відомість залишків банкнот і монет у запасах готівки зберігаються в грошовому сховищі.

 

3.14. Після визначення сум залишків готівки та цінностей і перевірки повноти їх вкладання матеріально відповідальні особи замикають на ключ додаткові ґратчасті двері та на ключі (коди) двері грошового сховища. Після цього грошове сховище здається під охорону технічними засобами шляхом набору кожною матеріально відповідальною особою індивідуального коду на пристрої керування. Опечатування грошового сховища в кінці робочого дня проводиться в присутності представника охорони. Шпагат (без вузлів і надривів) протягується крізь дужки на дверях грошового сховища таким чином, щоб їх не можна було відчинити без пошкодження шпагату і печаток. Для опечатування грошових сховищ має застосовуватися лише сургуч. Наплив сургучу має бути в межах діаметра заглиблень на дощечках для печаток. Печатки мають накладатися поверх шпагату на дощечку (з матеріалу‚ що виключає будь-яку можливість маніпулювання печаткою) із заглибленнями для печаток.

 

Після опечатування грошового сховища матеріально відповідальні особи мають впевнитися згідно з порядком, визначеним відповідним територіальним управлінням, що всі рубежі сигналізації грошового сховища прийняті під охорону.

 

3.15. Після опечатування грошового сховища матеріально відповідальні особи ставлять свої підписи в контрольному журналі здавання охороні (приймання від охорони) грошового сховища про здавання представнику охорони грошового сховища та відбитків печаток, якими це сховище опечатано. Про приймання грошового сховища та відбитків печаток представник охорони розписується в контрольному журналі здавання охороні (приймання від охорони) грошового сховища, попередньо звіривши відбитки печаток та підписи матеріально відповідальних осіб з їх зразками. Зразки відбитків печаток, що застосовуються для опечатування дверей грошових сховищ, та підписів матеріально відповідальних осіб передаються охороні під підпис у книзі, яка зберігається у начальника відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій. Контрольний журнал здавання охороні (приймання від охорони) грошового сховища зберігається у завідувача сховища.

 

3.16. Ключі від передсховища після здавання грошового сховища під охорону передаються охороні під підпис у книзі, яка ведеться представником охорони, та приймаються завідувачем сховища від охорони вранці наступного робочого дня.

 

3.17. Під час проведення ревізії, що пов`язана зі зміною матеріально відповідальної особи, підписання касових документів, ведення книг (відомостей) щодо зберігання в грошових сховищах готівки та інших цінностей, здійснення операцій з ними і правильне фіксування сум залишків у книзі обліку готівки оборотної каси та інших цінностей, у відомості залишків банкнот і монет у запасах готівки, у зведеній відомості залишків банкнот і монет у запасах готівкипідтверджують з часу передавання готівки до підписання акта ревізії особа, яка передає цінності, та особа, яка їх приймає, до закінчення їх перевірки та підписання акта.

 

3.18. Якщо операції із запасами готівки не проводилися, то відомість залишків банкнот і монет у запасах готівки в кінці дня не роздруковується.

3.19. Для всіх грошових сховищ, сейфів, банкоматів та їх сейфів, металевих шаф, стелажів, візків, у яких зберігаються готівка та цінності, мають бути дублікати ключів.

 

Дублікати ключів від сейфів, банкоматів та їх сейфів, металевих шаф, стелажів, візків, у яких зберігаються готівка та цінності, у присутності начальника відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій (його заступника), разом з описом, підписаним матеріально відповідальними особами, вкладаються в коробку (пакет), що обшивається тканиною, або в мішок без зовнішніх швів і опечатуються відбитками печаток матеріально відповідальних осіб.

 

Кожен дублікат ключа від грошового сховища в присутності начальника відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій (його заступника) укладається в окрему коробку (пакет), що обшивається тканиною, або в мішок без зовнішніх швів і опечатується відбитком печатки матеріально відповідальної особи, за якою такий ключ закріплено, або особи, на яку відповідним наказом було покладено обов`язки, визначені главою 1 розділу ІІІ цієї Інструкції.

 

Кожна окрема коробка (пакет) із дублікатами ключів, обшита тканиною (або в мішку) і опечатана відбитком печатки (печаток) матеріально відповідальних осіб, із супровідним листом, підписаним начальником відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій (його заступником), який був присутній під час вкладання дублікатів ключів, передається матеріально відповідальними особами або особою, на яку відповідним наказом було покладено обов`язки, визначені в главі 1 розділу ІІІ цієї Інструкції, на зберігання до підрозділу банківської безпеки.

 

Видача із підрозділу банківської безпеки окремої коробки (пакета) із дублікатами ключів, здійснюється на підставі письмової вимоги за підписом начальника територіального управління, засвідченої відбитком печатки територіального управління.

 

3.20. У супровідному листі до дублікатів ключів, що передаються на зберігання, мають зазначатися реквізити печаток, якими опечатані коробки (пакети), та те, що зворотна видача коробок (пакетів) з дублікатами ключів дозволяється за наявності письмової вимоги, підписаної начальником територіального управління та засвідченої відбитком печатки. Копія супровідного листа із відміткою про їх прийняття підрозділом банківської безпеки зберігається у начальника відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій.

 

3.21. Перевірка дублікатів ключів має здійснюватися в разі поломки або втрати першого примірника ключа, звільнення однієї з матеріально відповідальних осіб, а також під час ревізії Національного банку в присутності матеріально відповідальних осіб протягом одного дня.

 

Для одержання дублікатів ключів із підрозділу банківської безпеки у зв'язку з поломкою або втратою ключа матеріально відповідальні особи складають акт із зазначенням і поясненням обставин, що призвели до поломки або втрати ключа. Акт зберігається у начальника відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій. У разі втрати ключа вживаються необхідні заходи щодо заміни секретності замка у найстисліші строки.

 

Якщо під час перевірки дублікатів ключів установлена їх невідповідність‚ то матеріально відповідальні особи складають відповідний акт і територіальне управління вживає необхідних заходів щодо заміни секретності замка у найстисліші строки. Акт зберігається у начальника відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій.

 

3.22. Особи, які отримали дублікати ключів, несуть персональну відповідальність за їх схоронність та забезпечення таємності їх секретів.

 

3.23. Усі печатки і ключі від грошових сховищ, сейфів, металевих шаф, візків, де зберігається готівка, пломбіри, кліше, індивідуальні стаціонарні (нарізні) штампи (набірні штампи) касирів, які є в територіальному управлінні, мають бути зареєстровані в спеціальному журналі, який веде особа, не пов`язана з операціями з готівкою і цінностями, яка призначається за розпорядженням начальника територіального управління. Видача касовим працівникам пломбірів, ключів і печаток, іменних штампів і кліше, а також їх приймання проводиться під підпис у цьому журналі.

 

(пункт змінено постановою Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

3.24. Зіпсовані печатки, ключі, пломбіри, кліше та іменні штампи мають одразу списуватися з обліку і знищуватися в установленому порядку.

 

3.25. У разі втрати ключа від грошового сховища (сейфа, металевої шафи) має бути змінена секретність замка. До цієї роботи залучаються представники фірм‚ що їх встановлювали‚ або особи, які мають відповідний допуск.

 

3.26. Про зміну секретності замка і виготовлення нових ключів комісія, що призначена керівником територіального управління у складі не менше трьох осіб, обов`язково складає акт, у якому зазначаються причини зміни секретності замка і виготовлення нових ключів, прізвище особи, яка проводила цю роботу, з посиланням на наявність допуску. До складу зазначеної комісії має входити інженер відповідного територіального управління. Такі акти постійно зберігаються в окремійсправі у відділі (управлінні) готівкового обігу і касових операцій. У разі зміни секретності замка в акті зазначається організація, що проводила цю роботу, і прізвища конкретних її виконавців.

 

3.27. Особи, які винні у втраті ключів, притягаються до дисциплінарної відповідальності.

 

3.28. Якщо матеріально відповідальні особи виявили невідповідність в роботі замків від дверей грошових сховищ або сейфів, у яких зберігаються цінності, вони повідомляють про це начальника відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій та інженера, які вживають необхідних заходів для усунення виявленої невідповідності.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 762

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!