Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Глава 1. Порядок реєстрації та скасування реєстрації грошових сховищПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1.1. Збереження готівки та інших цінностей територіальними управліннями дозволяється лише в зареєстрованих грошових сховищах.

 

1.2. Грошові сховища мають бути пронумеровані шляхом проставлення на них реєстраційних номерів, що зазначені у відповідних паспортах.

 

1.3. Рішення про реєстрацію грошових сховищ приймає комісія з реєстрації грошових сховищ Національного банку (далі – Комісія), до складу якої входять представники департаментів готівково-грошового обігу‚ банківської безпеки та організації виробництва і господарської діяльності. Склад Комісії визначається згідно з наказом Національного банку.

 

(пункт змінено постановою Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

1.4. Для реєстрації грошових сховищ територіальні управління надсилають до Департаменту готівково-грошового обігу пакет документів, до якого входять супровідний лист, два примірники відповідно заповненого паспорта грошового сховища (додаток 46), а також засвідчені копії:

 

акта про приймання в експлуатацію об`єкта (для новозбудованих або реконструйованих);

 

актів про приймання засобів охоронно-тривожної сигналізації;

 

сертифіката відповідності на грошове сховище та двері грошового сховища або актів огляду прихованих робіт на грошове сховище, а за їх відсутності – актів про проведення експертизи;

 

постанови Правління Національного банку України про введення відомчої охорони Національного банку в цьому територіальному управлінні або договір про охорону цього територіального управління підрозділом Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України.

 

(доповнено абзацом постановою Правління Національного банку

України від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

1.5. Протягом місяця з дня отримання пакета документів Департамент готівково-грошового обігу проводить обстеження грошового сховища з виїздом на місце, складає висновок щодо його відповідності діючим вимогам і передає на розгляд Комісії отримані документи разом із висновком.

 

1.6. Комісія розглядає подані документи і приймає рішення про реєстрацію грошових сховищ або про відмову в їх реєстрації, яке затверджується головою Комісії (за його відсутності – заступником голови Комісії) і складається у двох примірниках. Комісія може приймати рішення про реєстрацію грошового сховища без проведення обстеження фахівцями Департаменту готівково-грошового обігу з виїздом на місце, якщо це грошове сховище було зняте з реєстрації для виконання певних видів робіт (заміна дверей, обладнання засобами механізації, оздоблювальні роботи тощо) або в разі заміни виду охорони.

 

1.7. Рішення про реєстрацію грошових сховищ або про відмову в реєстрації приймається простою більшістю голосів членів Комісії за умови, що від кожного департаменту присутні не менше одного представника. У разі рівного розподілу голосів приймається те рішення, за яке проголосував голова Комісії (за його відсутності – заступник голови Комісії).

 

1.8. На підставі зазначеного рішення Комісії про реєстрацію грошового сховища Департамент готівково-грошового обігу присвоює грошовому сховищу реєстраційний номер і записує його в журналі реєстрації грошових сховищ (додаток 47).Після реєстрації один примірник паспорта грошового сховища з реєстраційним номером надсилається відповідному територіальному управлінню, а другий – залишається на зберіганні в Департаменті готівково-грошового обігу.

 

1.9. Якщо Комісія відмовила в реєстрації грошового сховища, то Департамент готівково-грошового обігу повертає до відповідного територіального управління подані на реєстрацію документи із супровідним листом та одним примірником рішення Комісії (додаток 48).Другий – залишається в Департаменті готівково-грошового обігу.

 

1.10. Грошові сховища, у використанні яких немає потреби‚ підлягають виключенню з реєстрації за поданням начальника відповідного територіального управління.

 

1.11. Для скасування реєстрації грошового сховища територіальні управління надсилають на адресу Департаменту готівково-грошового обігу його паспорт із супровідним листом, у якому визначаються підстави для його закриття. Комісія розглядає подані документи і приймає відповідне рішення про виключення грошового сховища із реєстрації.

 

1.12. У разі прийняття Комісією рішення про виключення грошового сховища з реєстрації про це робиться відмітка в журналі реєстрації грошових сховищ і відповідному територіальному управлінню надсилається повідомлення про скасування реєстрації грошового сховища.

 

1.13. У разі прийняття Комісією рішення про відмову в скасуванні реєстрації грошового сховища Департамент готівково-грошового обігу повертає до відповідного територіального управління паспорт грошового сховища із супровідним листом і зазначенням причин відмови.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 522

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!