Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


На автоматизованій системі BPS-200Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

6.1. Адміністратор на початку кожної робочої зміни визначає склад касирів-операторів, які матимуть доступ до автоматизованої системи. Після цього адміністратор або касир-оператор (під контролем адміністратора) установлює відповідні параметри оброблення банкнот (вибір рівнів сортування) та режим оброблення і система передається касиру-оператору для проведення оброблення банкнот. Для відображення в звітних документах складу бригади, яка бере участь в обробленні банкнот, адміністратор на сервері системи під час відкриття кожної робочої зміни визначає відповідний склад касирів-операторів.

 

6.2. Протягом робочої зміни оброблення банкнот на кожній автоматизованій системі проводять два касири-оператори. Розподіл між касирами-операторами операцій технологічного процесу оброблення банкнот здійснює адміністратор системи.

 

Передавання-приймання готівки із грошового сховища для їх оброблення на автоматизованих системах здійснюють матеріально відповідальні особи із записом у книзі обліку видачі із грошового сховища банкнот для оброблення на системі BPS-200 і повернення їх до сховища (додаток 44), а касири-оператори – у книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей.

 

(доповнено абзацом постановою Правління Національного банку

України від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

6.3. Перед початком оброблення банкнот на автоматизованій системі, пачки з банкнотами розпаковуються, знімаються бандеролі з корінців і бандероль одного з корінців (для пачки, сформованої на автоматизованій системі – бандеролі усіх корінців), накладка та упаковка пачки залишаються у касира-оператора, який працює на автоматизованій системі, для визначення особи, яка формувала пачку в разі виявлення надлишків, недостачі або сумнівних банкнот.

 

6.4. Касир-оператор, якого адміністратор призначив працювати на автоматизованій системі, здійснює оброблення банкнот відповідно до інструкції з експлуатації системи BPS-200. Залежно від складу пачки з банкнотами касир-оператор уводить в автоматизовану систему відповідну одиницю звіряння, бере підготовлену до оброблення пачку, завантажує частину банкнот пачки до механізму подання і розпочинає їх оброблення, поступово додаючи до механізму подання решти банкнот з пачки.

 

(пункт змінено постановою Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

6.5. Після оброблення одиниці звіряння касир-оператор, перевіряючи банкноти з кармана повернення, візуально (або за допомогою додаткових пристроїв) контролює їх справжність (звертаючи увагу на інформацію в меню касира-оператора щодо причин повернення банкнот і, зокрема, на виявлення в них ознак справжності), перераховує їх та вводить за допомогою клавіатури дані про кількість банкнот в автоматизовану систему. Якщо касир-оператор під час візуального контролю виявив сумнівну банкноту, то складається акт про розбіжності з наступними діями відповідно до пункту 4.8 глави 4 цього розділу. Якщо автоматизована система визначить розбіжності щодо встановленої одиниці звіряння, то касир-оператор (за участю адміністратора) уводить у систему реквізити з накладки (етикетки) пачки (код банку, якщо немає, то номер електронної пошти, прізвище касира, який сформував пачку, якщо немає, то код касира або код бригади та дату формування пачки) і роздруковує звіт про розбіжності, який підписують всі касири-оператори та адміністратор.

 

(пункт змінено постановою Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

6.6. На підставі звіту про розбіжності складається акт про розбіжності в двох примірниках. До першого примірника акта про розбіжності додаються бандероль із корінця (для пачки, сформованої на автоматизованій системі, - бандеролі всіх корінців) та упаковка пачки.

 

6.7. Перший примірник акта про розбіжності, що складений про недостачу або надлишки, разом із пакувальним матеріалом надсилається відповідному банку, другий – подається до відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій для оформлення і відображення в бухгалтерському обліку сум недостачі, надлишків. На підставі акта про розбіжності оформляється прибутковий або видатковий касовий ордер. За цими документами касир-оператор МРД у разі недостачі одержує банкноти з оборотної каси, а в разі надлишку здає їх до оборотної каси.

 

6.8. У разі допущення касиром-оператором помилки під час уведення в автоматизовану систему даних про кількість банкнот, що потрапили до кармана повернення (помилково натиснута клавіша вводу кількості банкнот, помилка під час перерахування банкнот тощо), даних про очікувану кількість банкнот (неправильно заданий розмір одиниці звіряння) або помилки під час оброблення банкнот (не було проведено звіряння попередньої пачки та розпочато оброблення наступної), під контролем адміністратора здійснюється виправлення помилки шляхом коригування або в системі формується і роздруковується звіт про розбіжності. У коментарі до звіту про розбіжності пояснюється причина помилки касира-оператора.

 

6.9. Банкноти з кармана повернення після введення даних до автоматизованої системи разом із відповідною бандероллю, накладкою та упаковкою пачки вкладаються в лоток і за достатньої їх кількості передаються касиру-оператору, який у цей час працює на МРД. Касир-оператор МРД проводить оброблення банкнот, формування корінців та пачок у встановленому порядку. На бандеролях та накладках проставляються підпис та іменний штамп касира, який здійснював оброблення цих банкнот.

 

(абзац змінено постановою Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

У разі виявлення сумнівних банкнот складається акт про розбіжності з наступними діями відповідно до пункту 4.8 глави 4 цього розділу.

 

6.10. Сформовані системою корінці придатних та зношених банкнот обандеролюються касиром-оператором і вкладаються окремо у відповідні лотки для придатних або зношених банкнот. Подальше формування пачок із підготовлених таким чином корінців придатних та зношених банкнот здійснюється касиром-оператором МРД у встановленому порядку. На бандеролях і накладках проставляються підпис та іменний штамп касира, який здійснював оброблення цих банкнот.

 

(пункт змінено постановою Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)6.11. Після закінчення оброблення чергової партії банкнот, а також у разі виникнення нестандартних ситуацій у процесі їх оброблення касири-оператори під контролем адміністратора мають пересвідчитися в тому, що банкнот в автоматизованій системі немає, уважно перевіривши механізми подавання, транспортування, укладання банкнот, модулі введення та виведення банкнот та інші вузли системи.

 

6.12. . Після завершення оброблення банкнот друкується протокол “Баланс зміни”, який підписують усі члени бригади та адміністратор. Адміністратор та всі члени бригади перед підписанням звітних протоколів мають перевірити відповідність наявної готівки, яка є в бригади (з урахуванням зданої готівки протягом дня, відповідно до записів у книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей), даним звітних протоколів. Дані звітних протоколів адміністратор звіряє з даними електронних форм цих документів безпосередньо на автоматизованій системі, після чого адміністратор організовує здавання касирами-операторами оброблених банкнот матеріально відповідальним особам.

 

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

6.13. Наприкінці робочого дня адміністратор повинен сформувати файли електронних звітів для передавання їх у систему АРМ “Статзвітність”.

 

(розділ доповнено главою 6 постановою Правління Національного банку

України від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005)

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 475

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!