Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Глава 5. Організація оброблення банкнот на автоматизованій системі BPS-10005.1. Адміністратор на початку кожної робочої зміни визначає склад касирів-операторів, які матимуть доступ до автоматизованої системи. Після цього адміністратор за допомогою персональної чіп-картки реєструється в автоматизованій системі, відкриває зміну, установлює відповідну конфігурацію параметрів оброблення банкнот і передає систему касиру-оператору. Адміністратор протягом робочої зміни організовує і контролює технологічний процес оброблення банкнот на всіх автоматизованих системах, що перебувають у його віданні.

 

5.2. Протягом робочої зміни оброблення банкнот на кожній автоматизованій системіпроводять три касири-оператори. Розподіл між касирами-операторами операцій технологічного процесу оброблення банкнот здійснює адміністратор системи.

 

Передавання-приймання готівки із грошового сховища для їх оброблення на автоматизованих системах здійснюють матеріально відповідальні особи із записом у книзі обліку видачі із грошового сховища банкнот для оброблення на системі BPS-1000 та їх повернення до сховища (додаток 44), а касири-оператори – у книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей.

 

(доповнено пунктом постановою Правління Національного банку

України від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005.

У зв’язку з цим пункти 5.2 – 5.12 уважати відповідно

пунктами 5.3 – 5.13)

(пункт змінено постановою Правління Національного банку

України від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

5.3. Після відкриття зміни адміністратором касир-оператор, якого адміністратор призначив першим працювати на автоматизованій системі, реєструється в системі за допомогою персональної чіп-картки і приступає до оброблення банкнот відповідно до інструкції з експлуатації системи BPS-1000 у режимах та за параметрами, установленими адміністратором. Залежно від складу пачки з банкнотами касир-оператор уводить в автоматизовану систему відповідну одиницю введення і одиницю звіряння.

 

5.4. Касир-оператор, якого адміністратор призначив підготувати банкноти до оброблення, перед початком оброблення банкнот на автоматизованій системі розпаковує пачки з банкнотами і знімає бандеролі з корінців. Бандероль одного з корінців (для пачки, сформованої на автоматизованій системі, – бандеролі всіх корінців), накладка та упаковка пачки залишаються в касира-оператора, який працює на автоматизованій системі, для визначення особи, яка формувала пачку.

 

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку

України від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

5.5. Касир-оператор, якого адміністратор призначив працювати на автоматизованій системі, бере підготовлену пачку, завантажує всі банкноти пачки до механізму подання і розпочинає їх оброблення відповідно до інструкції з експлуатації системи BPS-1000.

 

(пункт із змінами, внесеними постановою Правління Національного

банку України від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005)

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

5.6. Після оброблення одиниці звіряння (пачки, корінця) касир-оператор, перевіряючи банкноти з кармана повернення, візуально (або за допомогою додаткових пристроїв) контролює їх справжність (звертаючи увагу на інформацію в меню касира-оператора щодо причин повернення банкнот і, зокрема, на виявлення в них ознак справжності), перераховує їх та вводить за допомогою клавіатури дані про кількість банкнот в автоматизовану систему. Якщо касир-оператор під час візуального контролю виявив сумнівну банкноту, то він складає акт про розбіжності з наступними діями відповідно до пункту 4.8 глави 4 цього розділу. Якщо автоматизована система визначить розбіжності щодо встановленої одиниці звіряння, то касир-оператор (за участю адміністратора) уводить у систему реквізити з накладки (етикетки) пачки (код банку, якщо немає, то номер електронної пошти, прізвище касира, який сформував пачку, якщо немає, то код касира або код бригади та дату формування пачки) і роздруковує звіт про розбіжності, який підписують усі касири-оператори та адміністратор.

 

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку України

від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005)

(пункт змінено постановою Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

5.7. На підставі звіту про розбіжності складається акт про розбіжності у двох примірниках. До першого примірника акта про розбіжності додаються бандероль із корінця (для пачки, сформованої на автоматизованій системі, - бандеролі всіх корінців) та упаковка пачки.

 

5.8. Перший примірник акта про розбіжності, що складений про недостачу або надлишки, разом із пакувальним матеріалом надсилається відповідному банку, другий – подається до відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій для оформлення і відображення в бухгалтерському обліку сум недостачі, надлишків. На підставі акта про розбіжності оформляється прибутковий або видатковий касовий ордер. За цими документами касир-оператор МРД у разі недостачі одержує банкноти з оборотної каси, а в разі надлишлՃ﮾⟮䥋࿏|ﲌ᪃鰜䇾ḏᑷ㼰ꁧ鲃⏰ᲃผᰐᄀ㷈ၧ༸惇董惀ẾǏ쒹ᤜ܌㷷蔑ྀ蠙䀔Ḁ翱蜃세ʈ㹷ŵ㰈˱ଙﳃ༠໎쵠莟肜䁢〄⃳鿳샿迳ㇳdz至胳迳胳⏳胳至裳至鿳賿迳胳至㣳鿳飿至㿳迳ó胳蟳⃾℄від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005)

5.9. У разі допущення касиром-оператором помилки під час уведення в автоматизовану систему даних про кількість банкнот, що потрапили до кармана повернення (помилково натиснута клавіша введення кількості банкнот, помилка під час перерахування банкнот тощо), або даних про очікувану кількість банкнот (неправильно заданий розмір одиниці звіряння) під контролем адміністратора здійснюється виправлення помилки шляхом коригування або в системі формується і роздруковується звіт про розбіжності, який підписують всі касири-оператори та адміністратор. У коментарі до звіту про розбіжності пояснюється причина помилки касира-оператора. 

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку України

від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005)

5.10. Банкноти з кармана повернення після введення даних до автоматизованої системи разом із відповідною бандероллю, накладкою та упаковкою пачки вкладаються в лоток і за достатньої їх кількості передаються касиру-оператору, який у цей час працює на МРД. На бандеролях та накладках проставляється підпис та іменний штамп касира, який здійснював оброблення цих банкнот. Крім того, не допускається здійснення обандеролювання корінців із банкнотами з кармана повернення на автоматизованій системі в ручному режимі.

 

(абзац змінено постановою Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

У разі виявлення сумнівних банкнот складається акт про розбіжності з наступними діями відповідно до пункту 4.8 глави 4 цього розділу.

 

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

5.11. У разі виникнення в процесі оброблення банкнот нестандартної ситуації касир-оператор повинен діяти відповідно до вимог інструкції з експлуатації та дотримуватися вказівок, що виводяться на екран монітора автоматизованої системи. Якщо нестандартна ситуація виникла під час формування корінця, що потребує здійснення в ручному режимі повторного його обандеролювання на автоматизованій системі, то касир-оператор має попередньо перевірити кількість банкнот цього корінця.

 

Якщо під час видачі автоматизованою системою пачки банкнот виникло порушення цілісності упаковки корінців з випадінням окремих банкнот, то така пачка має бути повторно оброблена касиром – оператором МРД у ручному режимі. Не допускається повторне оброблення такої пачки на автоматизованій системі.

 

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

5.12. Після завершення оброблення чергової партії банкнот усі банкноти вилучаються із автоматизованої системи. Касири-оператори під контролем адміністратора мають пересвідчитися в тому, що банкнот в автоматизованій системі не залишилося, перевіривши механізми подавання, транспортування, укладання банкнот, модулі вводу і виводу банкнот та інші вузли системи.

 

Вилучені повні пачки придатних і зношених банкнот, що були сформовані автоматизованою системою, остаточно пакуються касиром – оператором МРД у встановленому порядку. Із корінців придатних і зношених банкнот, що вилучені із автоматизованої системи, касир – оператор МРД формує (без перерахування корінців) відповідні пачки. На накладках (етикетках) пачок проставляється штамп із зазначенням коду бригади та підпис касира, який їх пакував (штампом може користуватися будь-який з членів бригади, який здійснює пакування пачок банкнот).

 

Якщо під час пакування пачки банкнот у термоусадочну плівку виникає потреба (наприклад, під час пакування зношених банкнот) здійснити попереднє її обв’язування стрічкою з полімерного матеріалу, то в таких випадках відбиток пломбіра з кодом банку та касира на стрічку не ставиться.

 

Неповні корінці придатних і зношених банкнот обробляються в установленому порядку та на бандеролях і накладках проставляється підпис та іменний штамп касира, який здійснював оброблення цих банкнот. Не допускається здійснення в ручному режимі на автоматизованій системі обандеролювання корінця,сформованого з банкнот неповних корінців, які вилучені із модулів виводу банкнот.

 

(доповнено новим пунктом 5.12 постановою Правління Національного

банку України від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006.

У зв’язку з цим пункти 5.12 – 5.15 уважати відповідно

пунктами 5.13 – 5.16)

5.13. Після завершення оброблення банкнот друкується протокол “Баланс зміни”, який підписують усі члени бригади. Адміністратор та всі члени бригади перед підписанням звітних протоколів мають перевірити відповідність наявної готівки, яка є в бригади (з урахуванням зданої готівки протягом дня, відповідно до записів у книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей), даним звітних протоколів. Дані звітних протоколів адміністратор звіряє з даними електронних форм цих документів безпосередньо на автоматизованій системі, після чого адміністратор організовує здавання касирами-операторами оброблених банкнот матеріально відповідальним особам.

 

(пункт в редакції постанови Правління Національного банку

України від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

5.14. У разі застосування автоматизованої системи BPS-1000 із шредером приймання-здавання готівки касири-оператори та матеріально відповідальні особи здійснюють у порядку, визначеному пунктами 4.2 та 4.16, 4.17 глави 4 розділу IV цієї Інструкції.

 

(пункт змінено постановою Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

5.15. У разі виникнення затору банкнот у зоні шредера відповідні посадові особи вживають заходів щодо його усунення на підставі машинного документа – протоколу з ліквідації затору та відповідно до керівництва з експлуатації систем пересвідчуються, що вилучені банкноти зафіксовані автоматизованою системою як утилізовані, та здійснюють утилізацію вилучених банкнот у порядку, визначеному пунктами 4.18, 4.19 глави 4 розділу IV цієї Інструкції.

 

(главу доповнено пунктами 5.13 та 5.14. постановою Правління

Національного банку України від 29.09.2005 № 347 ,

реєстр. № 1147 від 29.09.2005.

У зв’язку з цим пункт 5.13 уважати пунктом 5.15.)

(пункт змінено постановою Правління Національного банку України

від 05.07.2006 № 247, реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

5.16. Наприкінці робочого дня адміністратор повинен виконати операцію „Кінець дня” з метою забезпечення формування файлів електронних звітів для передавання їх у систему АРМ “Статзвітність”.

 

(доповнено пунктом постановою Правління Національного банку України

від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005)

 

 


Просмотров 478

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!