Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Забезпечення процесу оброблення банкнотПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

3.1. Для забезпечення постійної готовності автоматизованих систем до використання за призначенням (оброблення банкнот) роботи з їх технічного обслуговування мають бути організовані й проведені до початку оброблення банкнот. Як правило, вони проводяться під час планових перерв у роботі з готівкою або після їх закінчення, а також під час проведення планових профілактичних робіт, що передбачені інструкцією з технічного обслуговування. Для цього територіальні управління мають розробити та затвердити відповідні плани й графіки виконання цих робіт.

 

3.2. Під час організації технологічного процесу оброблення банкнот на автоматизованих системах застосовується, як правило, бригадна форма організації праці касирів-операторів. Ураховуючи технологічні особливості різних типів автоматизованих систем, склад їх робочих місць, установлюються такі форми організації праці касирів-операторів:

 

на системах BPS-1000 - бригадна форма організації праці з колективною (бригадною) матеріальною відповідальністю;

 

на системах BPS-3000 - індивідуальна або бригадна форма організації праці та матеріальна відповідальність;

 

на системах BPS-200 – бригадна форма організації праці з колективною (бригадною) матеріальною відповідальністю.

 

(доповнено абзацом постановою Правління Національного

банку України від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005)

3.3. Для забезпечення ритмічності технологічного процесу банкноти, що їх планується обробити протягом зміни, можуть бути підготовлені напередодні робочої зміни матеріально відповідальними особами для їх передавання касирам-операторам. Для підвищення виробничої продуктивності автоматизованихсистем банкноти повинні надходити на оброблення відповідними партіями повними пачками одного номіналу. Вибір обсягів партії банкнот і черговість номіналів, а також періодичність їх надходження встановлюються територіальними управліннями відповідно до їх потреб у певних сумах та номіналах. Для забезпечення роботи автоматизованих систем на початку робочого дня дозволяється завчасне одержання банкнот від матеріально відповідальних осіб. Пачки банкнот вкладаються касиром-оператором у візки, на які навішуються ярлики із відповідними реквізитами, опломбовуються ним і зберігаються в грошовому сховищі до наступного робочого дня. Наступного дня опломбовані візки видаються касирам-операторам без їх відкривання з перевіркою цілісності пломб. У разі застосування бригадної форми організації праці одержувати (здавати) пачки банкнот від матеріально відповідальних осіб (матеріально відповідальним особам) для BPS-3000, BPS-1000, BPS-200 мають не менше двох членів бригади із здійсненням запису в книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей, що є єдиною для бригади, та засвідченням підписами членів бригади, які одержують (здають) готівку.

 

Під час обідньої та технологічної перерви готівка в касі перерахування має зберігатися в сейфі або в опломбованих візках.

 

(доповнено абзацом другим постановою Правління Національного

банку України від 05.07.2006 № 247,реєстр. № 1215 від 06.07.2006)

(пункт із змінами, внесеними постановами Правління Національного

банку України від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005,

від 29.09.2005 № 347 , реєстр. № 1147 від 29.09.2005)

3.4. До початку оброблення банкнот інженери з питань сервісу повинні передати систему адміністратору, який проводить усі підготовчі роботи на ній і передає її касиру-оператору для здійснення технологічного процесу оброблення банкнот. Протягом зміни касири-оператори бригади можуть із дозволу адміністратора працювати на автоматизованій системі по черзі з обов`язковою перереєстрацією. Функціональні обов`язки касирів-операторів щодо виконання тих чи інших операцій технологічного процесу розподіляються адміністратором залежно від виробничої потреби.

 

3.5. Для забезпечення контролю за якістю оброблення банкнот на автоматизованих системах із періодичністю один раз на квартал (після проведення чергового технічного обслуговування автоматизованої системи) організовується вибіркова контрольна перевірка певної партії банкнот шляхом ручного її оброблення з контролем за якістю сортування, повнотою вкладень, справжністю банкнот тощо. Перевірка здійснюється касирами-операторами під контролем адміністратора. У разі незадовільної якості сортування банкнот результати контрольної перевірки оформляються протоколом. У протоколі відображаються дані щодо якості сортування з докладним описом невідповідностей за кожною категорією банкнот – наявність у придатних банкнотах не придатних для обігу (зношених, значно зношених, з дефектами виробника тощо) і навпаки з описом їх характеристик із зазначенням процентного складу. Під час оцінки якості сортування банкнот за критерієм “придатні/зношені” вважається допустимим відхилення в межах 10 % у разі віднесення банкнот до тієї чи іншої категорії. Копія протоколу надсилається до Департаменту готівково-грошового обігу. Дані протоколу використовуються для аналізу причин незадовільної якості оброблення банкнот на автоматизованих системах і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення.

 

3.6. Дані про результати оброблення готівки на автоматизованих системах щоденно передаються у встановленному порядку до Департаменту готівково-грошового обігу по системі АРМ “Статзвітність”. Контроль за достовірністю цих даних (відповідність балансовим звітним протоколам) та своєчасністю їх передавання (не пізніше 11-00 наступного робочого дня) покладається на призначену посадову особу відділу (управління) готівкового обігу і касових операцій”.

 

(доповнено пунктом постановою Правління Національного банку

України від 31.03.2005 № 105, реєстр. № 1113 від 01.04.2005.

У зв’язку з цим пункти 3.6, 3.7 уважати відповідно

пунктами 3.7, 3.8.)

3.7. Для організації контролю за дотриманням технології оброблення банкнот, виявлення порушень персоналом інструкцій з експлуатації, установлення правомірності дій обслуговуючого персоналу в разі виявлення недостач, надлишків, сумнівних банкнот, банкнот інших номіналів у пачках, що сформовані на автоматизованих системах, запобігання випадкам зловживань обслуговуючого персоналу в територіальних управліннях має забезпечуватися збереження (в електронному вигляді) даних оброблення банкнот (балансові протоколи, операційні протоколи тощо) відповідно до вимог Інструкції про порядок організації робіт на автоматизованих системах оброблення банкнот у територіальних управліннях та установах Національного банку України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16.05.2001 № 191 (із змінами).

 

3.8. Для забезпечення безперебійного технологічного процесу оброблення банкнот експлуатаційними витратними матеріалами (бандеролі для корінців, плівка для пачок тощо) та недопущення простоїв систем понад нормативний строк у територіальних управліннях має бути організована своєчасна закупівля витратних матеріалів у потрібній кількості та номенклатурі, виходячи з прогнозних даних щодо обсягів надходжень банкнот відповідних номіналів.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 448

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!